2007_08
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escola Universitària d`Infermeria
A A 
castellano 
 
Ciències de la Infermeria (2006)
 Plan de estudios

Pla d'estudis

Estructura general i organització del pla d’ estudis

Càrrega lectiva global: 120 crèdits ECTS organitzats en dos cursos acadèmics

Distribució dels crèdits

ANY ACADÈMIC

ASSIGNATURES

TOTALS

TRONCALS

ITINERARI URV

OPTATIVES

1r

46.5

3,5

10

60

2n

33,5

21,5

5

60

TOTALS

80

28

12

120

PRIMER CURS

Codi

Assignatura

Crèdits ECTS

Hores totals

185121101

Bioètica I

2,5

62,5

185121102

Bioètica II

2

50

185121105

Gestió de Serveis de Salut i Sociosanitaris

6

150

185121104

Economia de la salut

5

125

185121106

Metodologia de la Investigació I

10

250

185121109

Psicologia de la Salut

6

150

185121110

Societat i Salut

5

125

185121111

Teories i models infermers

10

250

185121201

Cultura i cuidar (itinerari URV)

3,5

87.5


Es recomanen 10 crèdits optatius

10

250


TOTALS:

60

1500

SEGON CURS

Codi

Assignatura

Crèdits ECTS

Hores totals

185121103

Cuidatges i Noves Demandes de Salut

15

375

185121107

Metodologia de la Investigació II

10

250

185121108

Metodologia Educativa

8,5

212,5

185121202

185121203

185121204

Itinerari URV (Es recomana matricular aquestes assignatures en bloc )

Investigació en Infermeria familiar i comunitària

Investigació en Infermeria i processos de canvi

Projecte d'Investigació (2n curs)

3

3

15.5

75

75

387,5


Es recomanen 5 crèdits optatius

5

125


TOTALS:

60

1500

ASSIGNATURES OPTATIVES QUE S'ACTIVARAN AL CURS 2007-08 URV

Codi

Assignatura

Crèdits ECTS

Hores totals

185121207

Dilemes Ètics en la Pràctica d’Infermeria

2,5

62,5

185121209

Informàtica aplicada a les Ciències de la Infermeria

2,5

62,5

185121211

Investigació en psicologia de la salut ocupacional

2,5

62,5

185121214

Processos d’adaptació i dol

2,5

62,5

185121217

Psicologia de Grups

2,5

62,5

185121212

Investigació en psicologia del dolor

2,5

62,5

185121210

Instruments per a la recerca bibliogràfica en ciències de la Salut

2,5

62,5

185121218

Tècniques d’assessorament i de mediació

2,5

62,5

185121215

Programes de Salut I

2,5

62,5

185121216

Programes de Salut II

2,5

62,5

185121220

Violència i Salut

2,5

62,5

El total d’optatives que ha de cursar l’alumne és de 15 crèdits

Nota: Les assignatures de Programes de Salut I i Programes de Salut II son independents