2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Universitària d'Infermeria
A A 
 
 
Ciències de la Infermeria (2006)
 Core Curriculum