2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Universitària d'Infermeria
A A 
català 
 
 
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1
  A2
  A3
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears