2020_21
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Enfermería
A A 
castellano 
 
 Competencias


Tipo A Código Competencias Específicas
  A1
  A2
  A3
Tipo B Código Competencias Transversales
Tipo C Código Competencias NuclearesAclaración al modelo de competencias

El model de competències de la URV s’ha actualitzat (Consell de Govern, 2015). Aquest model integra les competències Nuclears i Transversals. Pots consultar-ho a les Competències Transversals.

El curs 2016-17 el mapa de competències de la titulació està sense acabar de definir donat que únicament s'implanta primer,segon i tercer curs. Les competències pendents d'assignar corresponen a assignatures de quart curs no activades.