2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Doble titulació de grau d'Enginyeria Informàtica i de Biotecnologia (2014)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
17914011 ANÀLISI MATEMÀTICA II 1Q
2Q
Formació bàsica 6
17914004 BIOLOGIA 1Q
Formació bàsica 6
17914003 ESTADÍSTICA 1Q
Formació bàsica 6
17914017 FÍSICA I 1Q
Formació bàsica 3
17914002 MATEMÀTIQUES 1Q
Formació bàsica 9
17914101 MICROBIOLOGIA 1Q
Obligatòria 6
17914014 QUÍMICA I 1Q
Formació bàsica 6
17914006 BIOLOGIA CEL·LULAR 2Q
Formació bàsica 6
17914008 BIOQUÍMICA 2Q
Formació bàsica 6
17914018 FÍSICA II 2Q
Formació bàsica 6
17914010 FONAMENTS DE COMPUTADORS 2Q
Formació bàsica 6
17914009 FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ I 1Q
2Q
Formació bàsica 6
17914016 FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ II 2Q
Formació bàsica 6
17914007 GENÈTICA 2Q
Formació bàsica 6
17914015 QUÍMICA II 2Q
Formació bàsica 6
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
17914107 BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL 1Q
Obligatòria 6
17914112 COMPUTADORS 1Q
Obligatòria 6
17914105 ENZIMOLOGIA 1Q
Obligatòria 6
17914106 ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES 1Q
Obligatòria 6
17914113 PROGRAMACIÓ 1Q
Obligatòria 6
17914102 QUÍMICA ORGÀNICA 1Q
Obligatòria 6
17914104 BIOINFORMÀTICA 2Q
Obligatòria 6
17914109 CULTIUS CEL·LULARS 2Q
Obligatòria 4
17914111 ENGINYERIA BIOQUÍMICA 2Q
Obligatòria 6
17914114 ESTRUCTURA DE COMPUTADORS 2Q
Obligatòria 6
17914115 ESTRUCTURES DE DADES 2Q
Obligatòria 6
17914103 EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES 2Q
Obligatòria 6
17914110 QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL 2Q
Obligatòria 4
17914108 TERMODINÀMICA I CINÈTICA 2Q
Obligatòria 4
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
17914126 ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES 1Q
Obligatòria 6
17914120 GENÈTICA MOLECULAR 1Q
Obligatòria 6
17914118 IMMUNOLOGIA 1Q
Obligatòria 6
17914012 MATEMÀTICA DISCRETA I 1Q
Formació bàsica 6
17914116 TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 1Q
Obligatòria 6
17914121 TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT 1Q
Obligatòria 6
17914127 ANGLÈS TÈCNIC 2Q
Obligatòria 6
17914132 BASES DE DADES 2Q
Obligatòria 6
17914117 BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES 2Q
Obligatòria 6
17914125 BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL 2Q
Obligatòria 6
17914124 BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA 2Q
Obligatòria 4
17914122 ENGINYERIA DE BIOREACTORS 2Q
Obligatòria 4
17914128 FONAMENTS DE SISTEMES OPERATIUS 2Q
Obligatòria 6
17914119 METABOLISME DE MICROORGANISMES 2Q
Obligatòria 6
17914123 PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ 2Q
Obligatòria 4
Quart Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
17914133 ARQUITECTURA DE COMPUTADORS 1Q
Obligatòria 6
17914129 ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS 1Q
Obligatòria 6
17914134 ESTRUCTURA DE SISTEMES OPERATIUS 1Q
Obligatòria 6
17914135 INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR 1Q
Obligatòria 6
17914131 METODOLOGIES DE LA PROGRAMACIÓ 1Q
Obligatòria 6
17914136 TÈCNIQUES AVANÇADES DE PROGRAMACIÓ 1Q
Obligatòria 6
17914137 XARXES DE DADES 1Q
Obligatòria 6
17914138 ANÀLISI I DISSENY D'APLICACIONS 2Q
Obligatòria 6
17914139 GESTIÓ DE SISTEMES I XARXES 2Q
Obligatòria 6
17914140 LLENGUATGES FORMALS 2Q
Obligatòria 6
17914013 MATEMÀTICA DISCRETA II 2Q
Formació bàsica 6
17914130 PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS 2Q
Obligatòria 3
17914141 SEGURETAT EN XARXES 2Q
Obligatòria 6
17914142 SISTEMES DISTRIBUÏTS 2Q
Obligatòria 6
Cinquè Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
17914148 APLICACIONS MÒBILS I ENCASTADES 1Q
Obligatòria 6
17914150 COMPILADORS 1Q
Obligatòria 6
17914151 INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL 1Q
Obligatòria 6
17914149 MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ 1Q
Obligatòria 6
17914143 PROJECTES DE SISTEMES INFORMÀTICS 1Q
Obligatòria 6
17914147 SISTEMES DE TEMPS REAL 1Q
Obligatòria 6
17914146 SISTEMES OBERTS 1Q
Obligatòria 6
17914152 COMPUTACIÓ PARAL·LELA I MASSIVA 2Q
Obligatòria 6
17914401 PRÀCTIQUES EXTERNES 2Q
Pràctiques Externes obligatòria 12
17914145 SISTEMES D'INFORMACIÓ EN LES ORGANITZACIONS 2Q
Obligatòria 6
17914144 SISTEMES DE COMERÇ ELECTRÒNIC 2Q
Obligatòria 6
17914301 TREBALL DE FI DE GRAU I (G.EI) 2Q
Treball fi de grau 12
17914302 TREBALL DE FI DE GRAU II (G.B) 2Q
Treball fi de grau 9
17914153 VISIÓ PER COMPUTADOR 2Q
Obligatòria 6