2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Doble titulació de grau d'Enginyeria Informàtica i de Biotecnologia (2014)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  GEI https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=17&ensenyament=1723&consulta=competencies&any_academic=2019_20
  BIOTec https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=19&ensenyament=1920&consulta=competencies&any_academic=2019_20
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears