2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d`Enologia
A A 
català 
 
 
Enginyeria Tècnica Agrícola esp. Indústries Agràries i Alimentàries (1997)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
19031005 BIOLOGIA Primer
Troncal 7.5
19031001 DIBUIX Primer
Troncal 6
19031002 FÍSICA Primer
Troncal 6
19031006 BIOQUÍMICA Segon
Troncal 6
19031004 CIÈNCIA I TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT Segon
Troncal 6
19031003 MICROBIOLOGIA Segon
Troncal 7.5
19031008 CÀLCUL, ESTADÍSTICA I MÈTODES NUMÈRICS Anual
Troncal 12
19031007 QUÍMICA Anual
Troncal 9
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
19031101 ALIMENTS I NUTRICIÓ Primer
Obligatòria 4.5
19031103 QUÍMICA I CONTROL ANALÍTIC DELS ALIMENTS Segon
Obligatòria 4.5
19031009 ECONOMIA Anual
Troncal 9
19031011 ENGINYERIA DEL MEDI RURAL Anual
Troncal 10.5
19031010 OPERACIONS BÀSIQUES I TECNOLOGIES D'ALIMENTS Anual
Troncal 15
19031012 TECNOLOGIES DE LA PRODUCCIÓ VEGETAL Anual
Troncal 10.5
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
19031102 AUTOMATITZACIÓ DE PROCESSOS Primer
Obligatòria 4.5
19031013 PROJECTES Primer
Troncal 6
19031104 FRED I CALOR INDUSTRIALS Segon
Obligatòria 4.5
19031105 TREBALL FI DE CARRERA Anual
Obligatòria 12
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
19031241 CONSERVACIÓ I DISTRIBUCIÓ D'ALIMENTS Primer
Optativa 4.5
19031240 GESTIÓ I TRACTAMENTS DE RESIDUS EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES Primer
Optativa 4.5
19031208 INTRODUCCIÓ A L'ENOLOGIA Primer
Optativa 4.5
19031204 MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS Primer
Optativa 6
19031215 PRODUCTES LÀCTICS Primer
Optativa 6
19031201 PRODUCTES QUÍMICS EN LA PRODUCCIÓ I TRANSFORMACIÓ DELS ALIMENTS Primer
Optativa 4.5
19031203 ANÀLISI DELS ALIMENTS Segon
Optativa 6
19031206 ARBORICULTURA MEDITERRÀNIA Segon
Optativa 6
19031246 GESTIÓ DE L'ENERGIA EN LES INDÚSTRIES AGRÀRIES I ALIMENTÀRIES Segon
Optativa 4.5
19031205 INTRODUCCIÓ A LA VITICULTURA Segon
Optativa 6
19031247 LA QUALITAT EN ELS LABORATORIS AGROALIMENTARIS Segon
Optativa 4.5
19031202 MANTENIMENT A INDÚSTRIES AGRÀRIES I ALIMENTÀRIES Segon
Optativa 4.5
19031243 TECNOLOGIES DE FRUITS SECS Segon
Optativa 4.5
19031209 PRÀCTIQUES EN EMPRESA Anual
Optativa 6