2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
 
 
Enginyeria Tècnica Agrícola esp. Indústries Agràries i Alimentàries (1997)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
19031102 AUTOMATITZACIÓ DE PROCESSOS Primer
Obligatòria 4.5
19031013 PROJECTES Primer
Troncal 6
19031104 FRED I CALOR INDUSTRIALS Segon
Obligatòria 4.5
19031105 TREBALL DE FI DE CARRERA Anual
Obligatòria 12
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
19031241 CONSERVACIÓ I DISTRIBUCIÓ D'ALIMENTS Primer
Optativa 4.5
19031201 PRODUCTES QUÍMICS EN LA PRODUCCIÓ I TRANSFORMACIÓ DELS ALIMENTS Primer
Optativa 4.5
19031209 PRÀCTIQUES EN EMPRESA Anual
Optativa 6