2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d`Enologia
A A 
català 
 
 
Enologia (2003)
 Assignatures
  BIOLOGIA DE LA VINYA
DADES IDENTIFICATIVES 2006_07
Assignatura BIOLOGIA DE LA VINYA Codi 19042001
Ensenyament
Enologia (2003)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 6 0 Troncal Primer Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Bioquimica i Biotecnologia
Coordinador/a
NADAL ROQUET-JALMAR, MONTSERRAT
Adreça electrònica montserrat.nadal@urv.cat
pilar.anton@urv.cat
Professors/es
NADAL ROQUET-JALMAR, MONTSERRAT
ANTON SENAU, MARIA DEL PILAR
Web
Informació rellevant