2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d`Enologia
A A 
català 
 
 
Enologia (2003)
 Assignatures
  BIOLOGIA DE LA VINYA
   Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer la Història de la Viticultura i comprendre les repercussions que va tenir la fil·loxera que provocà un radical canvi en el conreu d'aquesta planta i com a conseqüència en la recerca vitivinícola. A6
A7
B1
C2
Diferenciar la ubicació de les Vitàcies dins de l'esquema taxonòmic dels éssers vius, el seu orígen i evolució i classificació botànica. A11
B1
B9
C2
Distingir la classificació pràctica de les espècies del gènere Vitis en funció de les seves utilitats incidint sobre el rol dels portaemepelts i dels híbrids productors directes. A1
A5
A6
A7
A11
B1
B6
C2
Conèixer amb detall la morfoligia de l'aparell vegetatiu i reproductor de la vinya. A1
A6
A11
B1
C2
Interpretar els dos principlas mètodes ampelogràfics usats per reconèixer i caracteritzar les diferents varietas de viníferes. A6
A11
B1
C2
Comprendre la reproducció sexual i asexual de la vinya, la seva heterogeneïtat gènetica i sanitària. A1
A6
A11
B1
B6
B9
C2
Diferenciar els individus més aptes genèticament i sanitàriament i relacionar-ho amb el treball i la legislació dels vivers. A1
A5
A6
A7
A11
B1
B6
B9
C2
Entendre el cicle vegetatiu i reproductor de la vinya i els diferents factors externs i interns que l'afecten. A1
A6
A8
A11
A13
B1
B9
C2
Transferir coneixements teòrics a través de l'anàlisis crític d'articles mitjançant treball en equip. B1
B3
B5
B7
B8
B9
C1
C2
C5
Comprendre la influència de diferents factors en la maduració del raïm i avaluar-ne la importància front la qualitat. A1
A11
A13
B1
C2
Distingir els diferents tipus de climes i sòls vitícoles. A1
A2
A11
B1
B5
C2
Definir les variables del mesoclima i classificar les varietats viníferes segons la seva adaptació. A1
A2
A11
B1
B3
C2
Crer i exposar diagrames climàtics de diferents localitats amb la participació dels alumnes. A1
A6
A11
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B9
C2
C3
C5
Valorar les repercusions del sòl (propietats químiques) en la nutrició mineral cep i en la composició del raïm. A1
A2
A6
A7
A11
A13
B1
B3
C2
Conèixer les necessitats hídriques i la dinàmica de l'aigua en el cep per decidir l'aplicació del reg. A1
A2
A5
A6
A11
B1
B2
B3
B5
B6
B7
B9
C2
C3
C5
Conèixer els factors que incideixen en la capacitat fotosintètica del cep i definir la canòpia. A1
A6
A11
B1
C2