2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d`Enologia
A A 
català 
 
 
Enologia (2003)
 Assignatures
  BIOLOGIA DE LA VINYA
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
 
Sessió Magistral
115.5 0 115.5
Presentacions / exposicions
12 0 12
Debats
2 0 2
Treballs
5 0 5
 
Atenció personalitzada
0.5 0 0.5
 
Proves objectives de preguntes curtes
6.5 0 6.5
Proves de Desenvolupament
6.5 0 6.5
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat