2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat d`Enologia
A A 
 
 
Enologia (2003)
 Subjects
  BIOLOGIA DE LA VINYA
   Methodologies
Methodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Description
Introductory activities Presentació de l'assignatura
Lecture Explicació dels continguts teòrics
Presentations / expositions Creació d'un diagrama ombrotèrmic
Debates Discussió a l’aula sobre temes concrets relacionats amb els continguts de l’assignatura que s’estan impartint.
Assignments Recensió d'articles científics