2006_07
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat d`Enologia
A A 
 
 
Enologia (2003)
 Subjects
  PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
   Learning aims
Objectives Competences
Comprendre les tècniques i labors més freqüents en el conreu de la vinya. A1
A5
A6
A7
A11
B1
B6
B9
Avaluar la metodologia a emprar en les tècniques i labors més freqüents en el conreu de la vinya. A1
A4
A5
A6
A7
A10
A11
B1
B3
B6
B9
C1
C2
Realitzar les tècniques i labors més freqüents en el conreu de la vinya. A1
A3
A4
A5
A6
A7
A10
A11
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
C2
Defensar coneixements teòrics i pràctics a través d'informes individuals i en equip. A1
B1
B3
B4
B5
B6
B8
B9
C1
C2
C5