2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d`Enologia
A A 
català 
 
 
Enologia (2003)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
   Continguts
Tema Subtema
Pràctica 1 (1er Q.) La poda d'hivern. Descripció i reconeixement dels òrgans del cep. Descripció i realització de podes curtes.
Pràctica 2 (1er Q.) La poda d'hivern. Descripció i realització de podes mixtes i llargues.
Pràctica 3 (1er Q.) Moviments de terra i Anivellació previa a la plantació
Pràctica 4 (1er Q.) Realització d'una nova plantació de vinya
Pràctica 5 (1er Q.) Plantació. Reconeixement i preparació del material vegetal.
Pràctica 6 (1er Q.) Reproducció del material vegetal. Procés d’obtenció de plantes en el viver.
Pràctica 7 (1er Q.) Seguiment dels Estadis fenològics.
Pràctica 8 (1er Q.) Sistemes de conducció. Descripció i característiques de diferents sistemes de conducció i emparrats.
Pràctica 9 (1er Q.) Caracterització de varietats i portaempelts al camp I.
Pràctica 10 (1er Q.) Reconeixement de diverses plagues i malalties de la vinya. Instal•lació de paranys per a la papallona del cuc del raïm: control de les poblacions.
Pràctica 11 (1er Q.) Realització de tractaments. Maquinària a utilitzar.
Pràctica 12 (1er Q.) Poda en verd. Descripció i realització de les diferents operacions.
Pràctica 13 (2on Q.) Control de maduració del raïm i creixement del cep
Pràctica 14 (2on Q.) Caracterització de varietats II
Pràctica 15 (2on Q.) Verema mecanitzada
Pràctica 16 (2on Q.) Estudi dels principals paràmetres a avaluar en un sòl vitícola.