2006_07
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat d`Enologia
A A 
 
 
Enologia (2003)
 Subjects
  PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
   Methodologies
Methodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Description
Introductory activities Presentació de l’assignatura.
Lecture Explicació dels continguts teòrics.
Laboratory practicals Anàlisis dels principals paràmetres que caracteritzen un sòl vitícola, el raïm, el most i la canòpia.
External practicals (in the field/ excursions) Observació, reconeixement i realització de les tècniques i labors més freqüents en el conreu vitícola.
Assignments Realització d'informes sobre el treball de camp/sortides/pràctiques a laboratori, realitzat