2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d`Enologia
A A 
català 
 
 
Enologia (2003)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
   Avaluació
  Descripció Pes
Treballs Informe de cadascuna de les pràctiques realitzada. 40
Proves objectives de preguntes curtes Examens 60
 
Altres comentaris i segona convocatòria