2006_07
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat d`Enologia
A A 
 
 
Enologia (2003)
 Subjects
  PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
   Sources of information
Basic Martínez de Toda, F, Biología de la Vid, Editorial Mundi-Prensa Libros SA, Madrid 1991
Huglin, P./Schneider, C., Biologie et ecologie de la vigne, Editorial TEC&DOC, Paris, 1998
Servei d'Extensió Agraria, El conreu de la vinya a Catalunya, Edit. DARP/Caixa de Catalunya, Barcelona 1990
Champagnol, F, Elements de physiologie de la vigne et la viticulture génerale, Edita l'autor, Montpellier, 1984
Madrid, A, Fertilizantes, Editor A.Madrid Vicente, Madrid 1996
Hidalgo, L, Ingeniería y mecanización Vitícola, Editorial Mundi-Prensa Libros SA, Madrid 2001
Mº Agricultura, Los parásitos de la vid, Editorial Mundi-Prensa Libros SA, Madrid 1998
Nat. Plant Food Ins., Manual de fertilizantes, Editorial LINUSA, Madrid 1999
Reynier, A, Manuel de viticulture, Editorial TEC&DOC, Paris, 1999
Martínez de Toda, F, Mecanización integral del viñedo, Editorial Mundi-Prensa Libros SA, Madrid 1995
Hidalgo, L, Poda de la Vid, Editorial Mundi-Prensa Libros SA, Madrid 1999
Galet, P, Precis de viticulture, Editorial Déhan, Montpellier 2000
Marro, M, Principi di viticultura, EDAGRICOLE, Bologna 1986
Dominguez Vivancos, A, Tratado de fertilización, Mundi- Prensa Libros S.A., Madrid 1997
Hidalgo, L, Tratado de viticultura general, Editorial Mundi-Prensa Libros SA, Madrid 2002
Fregoni, M, Viticultura generale, REDA, Roma 1987

Complementary