2011_12
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
 
 
Oenology (2002)
 Subjects
  WINE COMPOSITION AND EVOLUTION
   Avaluació
 
Other comments and second call

Es realitzarà un unic exàmen final de l'assignatura, que suposarà un 100% de la nota.