2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat d`Enologia
A A 
 
 
Enologia (2003)
 Subjects
  ANÀLISI I CONTROL QUÍMIC ENOLÒGIC
   Learning aims
Objectives Competences
1. Gestionar i controlar la qualitat de vins i derivats. A1
A2
A5
A7
A8
A12
A13
C2
2. Conèixer la sistemática del próces analític. A13
B1
3. Conèixer els mètodes oficials d'anàlisi. A13
B1
C2
4. Conèixer el fonament dels mètodes analítics emprats en el laboratori enològic. A13
B1
C1
5. Interpretar un protocol d'anàlisi enològica. A13
B1
B3
6. Conèixer els fonaments del mostreig i saber dissenyar i realitzar un control de maduració dels raïms. A13
B1
7. Realitzar els anàlisis adients par al control de l'elaboració dels vins. A13
B1
8. Realitzar els anàlisis adients per al control de qualitat dels productes auxiliars. A13
B1
9. Interpretar enològicament els resultats analítics. A13
B1
B3
10. Redactar un informe analític. A13
B1
B3
C2
C5
11. Desenvolupar un métode analític. A13
B1
12. Validar el mètodes utilitzats en el laboratori enològic. A13
B1
13. Dirigir el laboratori enològic. A13
B5
14. Controlar el cumpliment de totes les disposicions legals en el laboratori. A4
A5
A13
B6
15. Controlar i formar el personal del laboratori enològic. A3
A13
B7
B8
16. Gestionar l'adquisició dels instruments analítics i dels reactius per al laboratori enològic. A13
17. Gestionar i controlar el residus produits en el laboratori enològic. A4
A5
A10
A13
B6
B9
18. Participar activament i críticament de les discusions en les classes. B5
B7
19. Estar motivat envers la recerca en anàlisi enològica. A11
A13
B1
C2
20. Sensibilitzar el sentit crític en la lectura dels treballs en l'ambit de l'anàlisi enològica. A11
A13
B1
B2
B3
C1