2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d`Enologia
A A 
català 
 
 
Enologia (2003)
 Assignatures
  BIOQUÍMICA I MICROBIOLOGIA ENOLÒGIQUES
   Avaluació
  Descripció Pes
Presentacions / exposicions Presentació del treball realitzat durant les pràctiques de laboratori. 10%
Proves de Desenvolupament Preguntes llargues sobre el temari. Imprescindible aprobar aquest item per superar l’assignatura. 30%
Proves objectives de preguntes curtes Preguntes curtes de raonament concret. Imprescindible aprobar aquest item per superar l’assignatura. 30%
Proves objectives de tipus test Preguntes tipus test sobre el temari. Imprescindible aprobar aquest item per superar l’assignatura. 30%
 
Altres comentaris i segona convocatòria