2006_07
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat d`Enologia
A A 
 
 
Enologia (2003)
 Subjects
  ENOLOGIA GENERAL
IDENTIFYING DATA 2006_07
Subject ENOLOGIA GENERAL Code 19042007
Study programme
Enologia (2003)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
13.5 7.5 6 Troncal First Annual
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Bioquimica i Biotecnologia
Coordinator
ZAMORA MARIN, FERNANDO
E-mail fernando.zamora@urv.cat
marta.conde@urv.cat
jmcanals@urv.cat
mireia.esteruelas@urv.cat
ignaciomaria.batlle@urv.cat
antonio.coca@urv.cat
Lecturers
ZAMORA MARIN, FERNANDO
CONDE CHIJEB, MARTA
CANALS BOSCH, JUAN MIGUEL
ESTERUELAS COMA, MIREIA
BATLLE CARAVACA, IGNACIO MARIA
COCA FITO, ANTONIO
Web
Relevant information Desenvolupar els coneixements científics i tecnològics necessaris per a l’elaboració i l’anàlisi sensorial del vi.