2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat d`Enologia
A A 
 
 
Enologia (2003)
 Subjects
  ENOLOGIA GENERAL
IDENTIFYING DATA 2008_09
Subject ENOLOGIA GENERAL Code 19042007
Study programme
Enologia (2003)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
13.5 7.5 6 Troncal First Annual
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Bioquímica i Biotecnologia
Coordinator
ZAMORA MARÍN, FERNANDO
E-mail fernando.zamora@urv.cat
jmcanals@urv.cat
mireia.esteruelas@urv.cat
gerard.fonts@urv.cat
antonio.coca@urv.cat
Lecturers
ZAMORA MARÍN, FERNANDO
CANALS BOSCH, JUAN MIGUEL
ESTERUELAS COMA, MIREIA
FONTS GUZMAN, GERARDO
COCA FITO, ANTONIO
Web
Relevant information Desenvolupar els coneixements científics i tecnològics necessaris per a l’elaboració i l’anàlisi sensorial del vi.