2011_12
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
 
 
Oenology (2002)
 Subjects
  OENOLOGICAL ENGINEERING
   Continguts
Topic Sub-topic
TEMA 1: CONCEPTES GENERALS. Composició del raïm. Densitat del raïm. Classificació del most. Rendiments de l’operació d’extracció: Raïm/most/vi. Paràmetres químics i físics del most. Paràmetres químics i físics del vi.
TEMA 2: OPERACIONS PREFERMENTATIVES (I). Sistemes de transport del raïm. Tolves. Vis sens fi. Cintes transportadores. Bombes de verema. Sistemes de trepitjat. Sistemes de derrapat. Transport de la verema: sencera, trepitjada, derrapada.
TEMA 3: OPERACIONS PREFERMENTATIVES (II). Estudi de l’operació de premsar. Tipus de premses.
TEMA 4: OPERACIONS PREFERMENTATIVES (III). Sistemes de neteja i filtració de mostos.
TEMA 5: ENVASOS EN ENOLOGIA: FERMENTADORS I VINIFICADORS. Diensionament i funcionament fermentadors
TEMA 6: BESCANVI DE CALOR. El control de la temperatura en la fermentació alcohòlica.
TEMA 7: FILTRACIO DE VINS Introducció. Filtres. Tipus de filtracions. Equips de filtració: disseny i càlculs.
TEMA 8: INSTAL.LACIONS PEL TRACTAMENT DEL VI I T»CNIQUES D’EMBOTELLAT: OPERACIONS AUXILIARS. Estabilitat del vi respecte a l’àcid tartàric. Utilització del nitrogen com sistema de bioprotecció dels vins. Tècniques de dosificació del sulfurós. Tècniques de clarificació. Tècniques d’agitació i barreges. Equips per l’embotellat del vi.