2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d`Enologia
A A 
català 
 
 
Enologia (2003)
 Assignatures
  NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA Codi 19042011
Ensenyament
Enologia (2003)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 4.5 0 Troncal Segon Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Coordinador/a
RIBAS BELTRÁN, JOSEP
Adreça electrònica josep.ribas@urv.cat
Professors/es
RIBAS BELTRÁN, JOSEP
Web
Informació rellevant Aprofundir a l'analisi sensorial del vi, tant sota el punt de vista descriptiu com del tècnic