2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d`Enologia
A A 
català 
 
 
Enologia (2003)
 Assignatures
  NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
   Competències
Codi  
A3 Controlar la qualitat desenvolupada pel personal tècnic, laboral i administratiu.
A4 Controlar les condicions de treball, normes de seguretat i ambientals.
A5 Cumplir les disposicions legals dictades per la Unió Europea o per les diferents administracions.
A7 Complir les normes legals en les anàlisis físiques, químiques, microbiològiques i organolèptiques.
B1 Aprendre a aprendre.
B6 Comprometre's amb l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
C1 Dominar l’expressió i la comprensió d'un idioma estranger.
C4 Moure’s amb facilitat per l’espai europeu i per la resta del món.
C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) en la llèngua pròpia.