2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d`Enologia
A A 
català 
 
 
Enologia (2003)
 Assignatures
  NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
   Continguts
Tema Subtema
1 – Legislació espanyola. Antecedents. La nova legislació Llei 24/2003
2 – La protecció de la qualitat. Els C.R D.O. de vi i altres productes
3 – Els vins especials: sangria, sidra,aperitius, generosos, brandy, vinagre, etc.
4 _ Legislació que afecta les Indústries Agràries.
5 _ Legislació Catalana. Llei 15/2002. l’INCAVI.
6 _ Legislació específica sobre vinyes. Les plantacions. Les produccions.
7 _ Legislació de la U.E.. Organització general. Els Reglaments
8 _ La P.A.C. i la O.C.M. Altres disposicions.
9 _ El Codi Alimentari. Additius, edulcorants, colorants, etc.
10 _L’etiquetat i presentació dels vins. Dades obligatòries i dades facultatives.
11_ Legislació sobre residus, envasos i embalatges.
12_ Legislació sobre afluents i aigües residuals.
13_ Agricultura Integrada. La traçabilitat
14_.