2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
 
 
Enologia (2003)
 Assignatures
  PRÀCTICUM
DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) PRÀCTICUM Codi 19042013
Ensenyament
Enologia (2003)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
9 0 9 Troncal Segon Anual
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Química Analítica i Química Orgànica
Coordinador/a
FORT MARSAL, MARIA FRANCESCA
Adreça electrònica mariafrancesca.fort@urv.cat
Professors/es
FORT MARSAL, MARIA FRANCESCA
Web
Informació rellevant Pràctiques en un celler comercial
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent