2011_12
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
 
 
Oenology (2002)
 Subjects
  PRACTICUM
   Assessment
  Description Weight
Practicum 1) Evaluació de l'empresa
2)Elaborar una memoria sobre la estada en práctiques
25
75
Others

3) Fer una defensa publica del treball realitzat a l'empresa

25
 
Other comments and second call