2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
 
 
Enologia (2003)
 Assignatures
  FACTORS EXTERNS DE LA PRODUCCIÓ VITÍCOLA
   Fonts d'informació
Bàsica Champagnol, F, Elements de physiologie de la vigne et la viticulture génerale, Edita l'autor, Montpellier, 1984
Dominguez Vivancos, A, Tratado de fertilización, Mundi- Prensa Libros S.A., Madrid 1997
Fregoni, M, Viticultura generale, REDA, Roma 1987
Galet, P, Precis de viticulture, Editorial Déhan, Montpellier 2000
Hidalgo, L, Tratado de viticultura general, Editorial Mundi-Prensa Libros SA, Madrid 2002
Hidalgo, L, Ingeniería y mecanización Vitícola, Editorial Mundi-Prensa Libros SA, Madrid 2001
Hidalgo, L, Poda de la Vid, Editorial Mundi-Prensa Libros SA, Madrid 1999
Huglin, P./Schneider, C., Biologie et ecologie de la vigne, Editorial TEC&DOC, Paris, 1998
Marro, M, Principi di viticultura, EDAGRICOLE, Bologna 1986
Martínez de Toda, F, Biología de la Vid, Editorial Mundi-Prensa Libros SA, Madrid 1991
Martínez de Toda, F, Mecanización integral del viñedo, Editorial Mundi-Prensa Libros SA, Madrid 1995
Mº Agricultura, Los parásitos de la vid, Editorial Mundi-Prensa Libros SA, Madrid 1998
Nat. Plant Food Ins., Manual de fertilizantes, Editorial LINUSA, Madrid 1999
Madrid, A, Fertilizantes, Editor A.Madrid Vicente, Madrid 1996
Reynier, A, Manuel de viticulture, Editorial TEC&DOC, Paris, 1999
Servei d'Extensió Agraria, El conreu de la vinya a Catalunya, Edit. DARP/Caixa de Catalunya, Barcelona 1990

Complementària