2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
 
 
Enologia (2003)
 Assignatures
  ECOFISIOLOGIA DE LA VINYA
   Continguts
Tema Subtema
Tema 1. Viticultura i medi ambient. L’estrès i la seva mesura en les plantes. Fitorreguladors.

1.1. Introducció: El medi vitícola i la qualitat del vi. L’ecofisiologia. Plasticitat fenotípica i ecotips.
1.2. Concepte de l’estrès a les plantes. Classificació dels factors estressants en les plantes
1.3. Dinàmica de l’estrès. Resposta cel•lular a l’estrès.
1.4. Mesura de l’estrès: Mètodes destructius i no destructius. Reflectància i fluorescència de les clorofil•les.
1.5. Fitorreguladors del creixement. A) Auxines: funcions, transport polaritzat. Citoquinines i Giberil•lines: funcions. Interaccions auxines/ citoquinines, B) Àcid abscísic (ABA) i Poliamines. Funcions fisiològiques de l’ABA. Àcid jasmònic en processos de desenvolupament i defensa.
Tema 2. Creixement i desenvolupament de la vinya sota diferents factors abiòtics.

(I) Elements climàtics
2.1. Efectes de la Temperatura en el creixement, la fructificació i la maduració del raïm. Variabilitat de la temperatura.
2.2. Interacció de la temperatura del sòl/ citoquinines
2.3. Efectes de la intensitat i qualitat de la llum en el cep.
2.4. Efectes de les precipitacions/ humitat relativa/ vent en producció i qualitat de la vinya.

(II) Sòl i topografia
2.5. Efectes del sòl (segons les seves propietats) i la topografia en la producció i qualitat de la vinya
2.5.1. Introducció. Influència de les propietats físiques
2.5.2. Influència de la fertilitat. Paper de la matèria orgànica
2.5.3. Influència de la Topografia en relació a les gelades i el drenatge del sòl
2.5.4. Influència de l’altitud

Tema 3. L’estrès per altes temperatures i l’estrès hídric

3.1. Influència de la irrigació i de l’edat dels ceps en la varietat Tempranillo
3.1.1. Avaluació de la incidència del reg en el creixement, producció i maduració en sòl sorrenc (granític)
3.1.2. Avaluació de l’efecte de la sequera i elevades temperatures en plantacions de vinya jove i en vinya adulta
3.1.3. Avaluació les repercussions en la maduració del raïm i la composició del vi
3.1.4. Conclusions
Tema 4. Gestió del cultiu de la vinya i viticultura de precisió
4.1. Maneig del cultiu de la vinya: Orientació de les fileres; Distància entre plantes; Tipus de sistema de conducció
4.2. Maneig de la canòpia per a millorar la qualitat: Equilibri entre vegetació i collita; Intercepció de la llum i temperatura a la canòpia; gestió de la poda en verd.
4.3. Factors biòtics: Competència. Manteniment del sòl i cobertes vegetals
4.4 Factors antropogènics
4.5 Viticultura de precisió.