2011_12
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
 
 
Oenology (2002)
 Subjects
  QUALITY IN AGRI-FOOD LABORATORIES
   Continguts
Topic Sub-topic
LA QUALITAT ALS LABORATORIS ENOLÒGICS. CONSIDERACIONS GENERALS. Introducció. Origen de la qualitat. Marques de qualitat. Legislació alimentària.
Terminologia de la qualitat.
Les normes de qualitat.
La qualitat als cellers. El sistema APPCC.
COMPARACIÓ ENTRE ELS DIFERENTS MODELS DE QUALITAT Les BPL. Les normes ISO. Les normes EN. Les normes UNE.
Guies d’ajuda a la implantació de les normes/sistemes de qualitat.
L’ANÀLISI AL LABORATORI ENOLÒGIC Aspectes generals
Rastreabilitat. La presa, preparació i conservació de la mostra
Equips, calibratges i ordinadors.
L’anàlisi sensorial.
Aspectes administratius. Documentació i personal.
Els LIMS.
ELS MÈTODES D’ANÀLISI Selecció i acceptació.
Validacions intralaboratori i interlaboratori.
Tractament de dades de validació
ELS RESULTATS ANALÍTICS Expressió dels resultats.
Traçabilitat.
Materials de referència. Recuperacions.
Incertesa.
EL CONTROL INTERN DE LA QUALITAT (CIQ) Abast del CIQ.
CIQ i incertesa.
Materials per a dur a terme el CIQ.
Els gràfics de control.
AVALUACIÓ DEL SISTEMA DE QUALITAT Auditories internes.
Auditories externes.
Assaigs col•laboratius. Assaigs intralaboratori.
Avaluació de dades al límit legal