2011_12
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
 
 
Oenology (2002)
 Subjects
  QUALITY IN AGRI-FOOD LABORATORIES
   Atenció personalitzada
Description
L'alumne pot consultar el professor quan ho consideri oportú, sobre els continguts de l'assignatura preferiblement emprant les TIC i fent extensiva la consulta als seus companys, sobre altres aspectes, la consulta pot fer-se presencialment o emprant el correu-e