2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d`Enologia
A A 
català 
 
 
Biotecnologia (2005)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
19051008 ÀLGEBRA Primer
Troncal 4.5
19051001 BIOLOGIA CEL·LULAR Primer
Troncal 7.5
19051009 CÀLCUL Primer
Troncal 6
19051002 FONAMENTS DE FÍSICA Primer
Troncal 6
19051004 FONAMENTS DE QUÍMICA I Primer
Troncal 7.5
19051011 BIOQUÍMICA Segon
Troncal 9
19051017 FONAMENTS D'ENGINYERIA BIOQUÍMICA I Segon
Troncal 4.5
19051005 FONAMENTS DE QUÍMICA II Segon
Troncal 7.5
19051006 GENÈTICA Segon
Troncal 6
19051012 MICROBIOLOGIA I Segon
Troncal 7.5
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
19051101 ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES Primer
Obligatòria 4.5
19051102 ENZIMOLOGIA Primer
Obligatòria 6
19051015 FISIOLOGIA ANIMAL Primer
Troncal 6
19051019 GENÈTICA MOLECULAR Primer
Troncal 7.5
19051003 INFORMÀTICA Primer
Troncal 6
19051013 MICROBIOLOGIA II Primer
Troncal 4.5
19051010 ESTADÍSTICA Segon
Troncal 4.5
19051016 FISIOLOGIA VEGETAL Segon
Troncal 6
19051018 FONAMENTS D'ENGINYERIA BIOQUÍMICA II Segon
Troncal 7.5
19051014 TÈCNIQUES INSTRUMENTALS BÀSIQUES Segon
Troncal 4.5
19051007 TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMICA Segon
Troncal 6