2006_07
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat d`Enologia
A A 
 
 
Biotecnologia (2005)
 Subjects

First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
19051001 BIOLOGIA CEL·LULAR First
Troncal 7.5
19051002 FONAMENTS DE FÍSICA First
Troncal 6
19051004 FONAMENTS DE QUÍMICA I First
Troncal 7.5
19051008 ÀLGEBRA First
Troncal 4.5
19051009 CÀLCUL First
Troncal 6
19051005 FONAMENTS DE QUÍMICA II Second
Troncal 7.5
19051006 GENÈTICA Second
Troncal 6
19051011 BIOQUÍMICA Second
Troncal 9
19051012 MICROBIOLOGIA I Second
Troncal 7.5
19051017 FONAMENTS D'ENGINYERIA BIOQUÍMICA I Second
Troncal 4.5
Second Year
CodeNamePeriodTypeCredits
19051003 INFORMÀTICA First
Troncal 6
19051013 MICROBIOLOGIA II First
Troncal 4.5
19051015 FISIOLOGIA ANIMAL First
Troncal 6
19051019 GENÈTICA MOLECULAR First
Troncal 7.5
19051101 ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES First
Obligatòria 4.5
19051102 ENZIMOLOGIA First
Obligatòria 6
19051007 TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMICA Second
Troncal 6
19051010 ESTADÍSTICA Second
Troncal 4.5
19051014 TÈCNIQUES INSTRUMENTALS BÀSIQUES Second
Troncal 4.5
19051016 FISIOLOGIA VEGETAL Second
Troncal 6
19051018 FONAMENTS D'ENGINYERIA BIOQUÍMICA II Second
Troncal 7.5