2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat d`Enologia
A A 
 
 
Biotecnologia (2005)
 Subjects

First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
19051001 BIOLOGIA CEL·LULAR First
Troncal 7.5
19051002 FONAMENTS DE FÍSICA First
Troncal 6
19051004 FONAMENTS DE QUÍMICA I First
Troncal 7.5
19051008 ÀLGEBRA First
Troncal 4.5
19051009 CÀLCUL First
Troncal 6
19051005 FONAMENTS DE QUÍMICA II Second
Troncal 7.5
19051006 GENÈTICA Second
Troncal 6
19051011 BIOQUÍMICA Second
Troncal 9
19051012 MICROBIOLOGIA I Second
Troncal 7.5
19051017 FONAMENTS D'ENGINYERIA BIOQUÍMICA I Second
Troncal 4.5
Second Year
CodeNamePeriodTypeCredits
19051003 INFORMÀTICA First
Troncal 6
19051013 MICROBIOLOGIA II First
Troncal 4.5
19051015 FISIOLOGIA ANIMAL First
Troncal 6
19051019 GENÈTICA MOLECULAR First
Troncal 7.5
19051101 ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES First
Obligatòria 4.5
19051102 ENZIMOLOGIA First
Obligatòria 6
19051007 TERMODINÀMICA I CINÈTICA QUÍMICA Second
Troncal 6
19051010 ESTADÍSTICA Second
Troncal 4.5
19051014 TÈCNIQUES INSTRUMENTALS BÀSIQUES Second
Troncal 4.5
19051016 FISIOLOGIA VEGETAL Second
Troncal 6
19051018 FONAMENTS D'ENGINYERIA BIOQUÍMICA II Second
Troncal 7.5
Third Year
CodeNamePeriodTypeCredits
19052030 TÈCNIQUES INSTRUMENTALS AVANÇADES First
Troncal 4.5
19052029 QUÍMICA I ENGINYERIA DE PROTEINES First
Troncal 7.5
19052028 PROTEÒMICA First
Troncal 4.5
19052024 ENGINYERIA GENÈTICA MOL·LECULAR First
Troncal 7.5
19052023 CULTIUS CEL·LULARS First
Troncal 4.5
19052022 BIORREACTORS First
Troncal 7.5
19052031 VIROLOGIA Second
Troncal 4.5
19052027 PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS II Second
Troncal 4.5
19052026 PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS I Second
Troncal 6
19052025 IMMUNOLOGIA Second
Troncal 6
19052021 BIOINFORMÀTICA Second
Troncal 6
19052020 ASPECTES LEGALS I SOCIALS DE LA BIOTECNOLOGIA Second
Troncal 6
Optional
CodeNamePeriodTypeCredits
19052216 TÈCNIQUES DE LABORATORI DE BIOTECNOLOGIA DE PLANTES First
Optativa 6