2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
 
 
Grau de Biotecnologia (2009)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
19204005 BIOLOGIA Primer
Formació bàsica 6
19204004 ESTADÍSTICA Primer
Formació bàsica 6
19204001 MATEMÀTIQUES Primer
Formació bàsica 9
19204006 BIOLOGIA CEL·LULAR Segon
Formació bàsica 6
19204008 BIOQUÍMICA Segon
Formació bàsica 6
19204002 FÍSICA Segon
Formació bàsica 9
19204007 GENÈTICA Segon
Formació bàsica 6
19204003 QUÍMICA GENERAL Anual
Formació bàsica 12
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
19204108 BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL Primer
Obligatòria 6
19204106 ENZIMOLOGIA Primer
Obligatòria 6
19204107 ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES Primer
Obligatòria 6
19204112 MICROBIOLOGIA Primer
Obligatòria 6
19204101 QUÍMICA ORGÀNICA Primer
Obligatòria 6
19204103 BIOINFORMÀTICA Segon
Obligatòria 6
19204115 CULTIUS CEL·LULARS Segon
Obligatòria 4
19204118 ENGINYERIA BIOQUÍMICA Segon
Obligatòria 6
19204102 EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES Segon
Obligatòria 6
19204116 QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL Segon
Obligatòria 4
19204111 TERMODINÀMICA I CINÈTICA Segon
Obligatòria 4