2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
 
 
Grau de Biotecnologia (2009)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
19204005 BIOLOGIA Primer
Formació bàsica 6
19204004 ESTADÍSTICA Primer
Formació bàsica 6
19204001 MATEMÀTIQUES Primer
Formació bàsica 9
19204006 BIOLOGIA CEL·LULAR Segon
Formació bàsica 6
19204008 BIOQUÍMICA Segon
Formació bàsica 6
19204002 FÍSICA Segon
Formació bàsica 9
19204007 GENÈTICA Segon
Formació bàsica 6
19204003 QUÍMICA GENERAL Anual
Formació bàsica 12
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
19204108 BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL Primer
Obligatòria 6
19204106 ENZIMOLOGIA Primer
Obligatòria 6
19204107 ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES Primer
Obligatòria 6
19204112 MICROBIOLOGIA Primer
Obligatòria 6
19204101 QUÍMICA ORGÀNICA Primer
Obligatòria 6
19204103 BIOINFORMÀTICA Segon
Obligatòria 6
19204115 CULTIUS CEL·LULARS Segon
Obligatòria 4
19204118 ENGINYERIA BIOQUÍMICA Segon
Obligatòria 6
19204102 EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES Segon
Obligatòria 6
19204116 QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL Segon
Obligatòria 4
19204111 TERMODINÀMICA I CINÈTICA Segon
Obligatòria 4
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
19204123 ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES Primer
Obligatòria 6
19204113 GENÈTICA MOLECULAR Primer
Obligatòria 6
19204109 IMMUNOLOGIA Primer
Obligatòria 6
19204104 TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR Primer
Obligatòria 6
19204117 TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT Primer
Obligatòria 6
19204105 BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES Segon
Obligatòria 6
19204122 BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL Segon
Obligatòria 6
19204121 BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA Segon
Obligatòria 4
19204119 ENGINYERIA DE BIOREACTORS Segon
Obligatòria 4
19204110 METABOLISME DE MICROORGANISMES Segon
Obligatòria 6
19204120 PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ Segon
Obligatòria 4
Quart Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
19204124 ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS Primer
Obligatòria 6
19204126 MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS Primer
Obligatòria 4
19204114 VIROLOGIA Primer
Obligatòria 4
19204401 PRÀCTIQUES EXTERNES Segon
Pràctiques Externes obligatòria 12
19204125 PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS Segon
Obligatòria 4
19204301 TREBALL DE FI DE GRAU Segon
Treball fi de grau 9
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
19204212 BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS Primer
Optativa 6
19204214 CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS Primer
Optativa 3
19204222 ENGINYERIA DE PROTEÏNES Primer
Optativa 3
19204211 ENGINYERIA DE TEIXITS Primer
Optativa 3
19204217 ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL Primer
Optativa 3
19204221 EPIGENÈTICA Primer
Optativa 3
19204202 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I Primer
Optativa 3
19204220 GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT Primer
Optativa 3
19204207 IMMUNOLOGIA CLÍNICA Primer
Optativa 3
19204228 MICROBIOLOGIA DELS ALIMENTS Primer
Optativa 3
19204209 PATOLOGIA MOLECULAR Primer
Optativa 3
19204208 PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL Primer
Optativa 3
19204206 VACUNES I FÀRMACS Primer
Optativa 3
19204215 ALIMENTS TRANSGÈNICS Segon
Optativa 3
19204223 BIOCATALITZADORS IMMOBILITZATS Segon
Optativa 3
19204224 BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA Segon
Optativa 3
19204213 BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA Segon
Optativa 3
19204216 CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES Segon
Optativa 3
19204218 DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA Segon
Optativa 3
19204226 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II Segon
Optativa 3
19204225 EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS Segon
Optativa 3
19204210 TERÀPIA GÈNICA Segon
Optativa 3