2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Grau de Biotecnologia (2009)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
19204005 BIOLOGIA 1Q
Formació bàsica 6
19204004 ESTADÍSTICA 1Q
Formació bàsica 6
19204011 FÍSICA I 1Q
Formació bàsica 3
19204001 MATEMÀTIQUES 1Q
Formació bàsica 9
19204009 QUÍMICA I 1Q
Formació bàsica 6
19204006 BIOLOGIA CEL·LULAR 2Q
Formació bàsica 6
19204008 BIOQUÍMICA 2Q
Formació bàsica 6
19204012 FÍSICA II 2Q
Formació bàsica 6
19204007 GENÈTICA 2Q
Formació bàsica 6
19204010 QUÍMICA II 2Q
Formació bàsica 6
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
19204108 BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL 1Q
Obligatòria 6
19204106 ENZIMOLOGIA 1Q
Obligatòria 6
19204107 ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES 1Q
Obligatòria 6
19204112 MICROBIOLOGIA 1Q
Obligatòria 6
19204101 QUÍMICA ORGÀNICA 1Q
Obligatòria 6
19204103 BIOINFORMÀTICA 2Q
Obligatòria 6
19204115 CULTIUS CEL·LULARS 2Q
Obligatòria 4
19204118 ENGINYERIA BIOQUÍMICA 2Q
Obligatòria 6
19204102 EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES 2Q
Obligatòria 6
19204116 QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL 2Q
Obligatòria 4
19204111 TERMODINÀMICA I CINÈTICA 2Q
Obligatòria 4
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
19204123 ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES 1Q
Obligatòria 6
19204113 GENÈTICA MOLECULAR 1Q
Obligatòria 6
19204109 IMMUNOLOGIA 1Q
Obligatòria 6
19204104 TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 1Q
Obligatòria 6
19204117 TECNOLOGIA DE L'ADN RECOMBINANT 1Q
Obligatòria 6
19204105 BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES 2Q
Obligatòria 6
19204122 BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL 2Q
Obligatòria 6
19204121 BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA 2Q
Obligatòria 4
19204119 ENGINYERIA DE BIOREACTORS 2Q
Obligatòria 4
19204110 METABOLISME DE MICROORGANISMES 2Q
Obligatòria 6
19204120 PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ 2Q
Obligatòria 4
Quart Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
19204124 ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS 1Q
Obligatòria 6
19204401 PRÀCTIQUES EXTERNES 2Q
Pràctiques Externes obligatòria 12
19204127 PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGICS 2Q
Obligatòria 3
19204301 TREBALL DE FI DE GRAU 2Q
Treball fi de grau 9
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
19204231 ALIMENTS FERMENTATS 1Q
Optativa 6
19204237 ALIMENTS FUNCIONALS, COMPOSTOS BIOACTIUS I NUTRACÈUTICS 1Q
Optativa 6
19204212 BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS 1Q
Optativa 6
19204222 ENGINYERIA DE PROTEÏNES 1Q
Optativa 3
19204211 ENGINYERIA DE TEIXITS 1Q
Optativa 3
19204217 ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL 1Q
Optativa 3
19204221 EPIGENÈTICA 1Q
Optativa 3
19204202 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I 1Q
Optativa 3
19204220 GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT 1Q
Optativa 3
19204207 IMMUNOLOGIA CLÍNICA 1Q
Optativa 3
19204209 PATOLOGIA MOLECULAR 1Q
Optativa 3
19204208 PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL 1Q
Optativa 3
19204232 TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA 1Q
Optativa 3
19204206 VACUNES I FÀRMACS 1Q
Optativa 3
19204229 VIROLOGIA 1Q
Optativa 3
19204215 ALIMENTS TRANSGÈNICS 2Q
Optativa 3
19204223 BIOCATALITZADORS IMMOBILITZATS 2Q
Optativa 3
19204224 BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA 2Q
Optativa 3
19204218 DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA 2Q
Optativa 3
19204251 EINES PER EMPRENDRE 2Q
Optativa 6
19204226 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II 2Q
Optativa 3
19204236 SEGURETAT ALIMENTÀRIA 2Q
Optativa 3
19204210 TERÀPIA GÈNICA 2Q
Optativa 3