2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat d'Enologia
A A 
 
 
First Year
Competence/
Learning outcomes
1
9
2
0
4
0
0
1
MATEMÀTIQUES
1
9
2
0
4
0
0
2
FÍSICA
1
9
2
0
4
0
0
3
QUÍMICA GENERAL
1
9
2
0
4
0
0
4
ESTADÍSTICA
1
9
2
0
4
0
0
5
BIOLOGIA
1
9
2
0
4
0
0
6
BIOLOGIA CEL·LULAR
1
9
2
0
4
0
0
7
GENÈTICA
1
9
2
0
4
0
0
8
BIOQUÍMICA
A1 Aplicar coneixements bàsics de matemàtiques i física a les biociències moleculars
LO1Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204002/FÍSICA
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204004/ESTADÍSTICA
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204005/BIOLOGIA
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204007/GENÈTICA
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204008/BIOQUÍMICA
 LO2Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.
    LO2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204002/FÍSICA
    LO2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204004/ESTADÍSTICA
    LO2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204005/BIOLOGIA
    LO2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204007/GENÈTICA
    LO2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204008/BIOQUÍMICA
 LO3Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.
    LO3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204002/FÍSICA
    LO3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204004/ESTADÍSTICA
    LO3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204005/BIOLOGIA
    LO3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204007/GENÈTICA
    LO3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204008/BIOQUÍMICA
 LO4Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.

    LO4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204001/MATEMÀTIQUES
    LO4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204002/FÍSICA
    LO4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204004/ESTADÍSTICA
    LO4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204005/BIOLOGIA
    LO4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204007/GENÈTICA
    LO4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204008/BIOQUÍMICA
 LO5Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.
    LO5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204002/FÍSICA
    LO5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204004/ESTADÍSTICA
    LO5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204005/BIOLOGIA
    LO5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204007/GENÈTICA
    LO5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204008/BIOQUÍMICA
 LO6Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.
    LO6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204002/FÍSICA
    LO6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204004/ESTADÍSTICA
    LO6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204005/BIOLOGIA
    LO6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204007/GENÈTICA
    LO6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204008/BIOQUÍMICA
 LO7Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.
    LO7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204002/FÍSICA
    LO7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204004/ESTADÍSTICA
    LO7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204005/BIOLOGIA
    LO7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204007/GENÈTICA
    LO7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204008/BIOQUÍMICA
 LO8Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.
    LO8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204002/FÍSICA
    LO8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204004/ESTADÍSTICA
    LO8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204005/BIOLOGIA
    LO8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204007/GENÈTICA
    LO8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204008/BIOQUÍMICA
 LO9Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.
    LO9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204002/FÍSICA
    LO9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204004/ESTADÍSTICA
    LO9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204005/BIOLOGIA
    LO9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204007/GENÈTICA
    LO9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204008/BIOQUÍMICA
 LO10Comprendre el concepte d'equació diferencial.
    LO10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204002/FÍSICA
    LO10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204004/ESTADÍSTICA
    LO10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204005/BIOLOGIA
    LO10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204007/GENÈTICA
    LO10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204008/BIOQUÍMICA
 LO11Conèixer el model teòric d'espai vectorial.
    LO11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204002/FÍSICA
    LO11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204004/ESTADÍSTICA
    LO11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204005/BIOLOGIA
    LO11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204007/GENÈTICA
    LO11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204008/BIOQUÍMICA
 LO12Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.
    LO12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204002/FÍSICA
    LO12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204004/ESTADÍSTICA
    LO12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204005/BIOLOGIA
    LO12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204007/GENÈTICA
    LO12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204008/BIOQUÍMICA
 LO13Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.
    LO13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204002/FÍSICA
    LO13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204004/ESTADÍSTICA
    LO13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204005/BIOLOGIA
    LO13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204007/GENÈTICA
    LO13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204008/BIOQUÍMICA
 LO14Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.
    LO14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204002/FÍSICA
    LO14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204004/ESTADÍSTICA
    LO14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204005/BIOLOGIA
    LO14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204007/GENÈTICA
    LO14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204008/BIOQUÍMICA
 LO15Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.
    LO15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204002/FÍSICA
    LO15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204004/ESTADÍSTICA
    LO15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204005/BIOLOGIA
    LO15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204007/GENÈTICA
    LO15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204008/BIOQUÍMICA
 LO16Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.
    LO16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204002/FÍSICA
    LO16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204004/ESTADÍSTICA
    LO16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204005/BIOLOGIA
    LO16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204007/GENÈTICA
    LO16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204008/BIOQUÍMICA
 LO17Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.
    LO17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204002/FÍSICA
    LO17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204004/ESTADÍSTICA
    LO17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204005/BIOLOGIA
    LO17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204007/GENÈTICA
    LO17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204008/BIOQUÍMICA
 LO18Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.
    LO18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204002/FÍSICA
    LO18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204004/ESTADÍSTICA
    LO18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204005/BIOLOGIA
    LO18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204007/GENÈTICA
    LO18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204008/BIOQUÍMICA
 LO19Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.
    LO19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204002/FÍSICA
    LO19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204004/ESTADÍSTICA
    LO19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204005/BIOLOGIA
    LO19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204007/GENÈTICA
    LO19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204008/BIOQUÍMICA
 LO20Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.
    LO20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204002/FÍSICA
    LO20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204004/ESTADÍSTICA
    LO20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204005/BIOLOGIA
    LO20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204007/GENÈTICA
    LO20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204008/BIOQUÍMICA
 LO21Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.
    LO21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204002/FÍSICA
    LO21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204004/ESTADÍSTICA
    LO21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204005/BIOLOGIA
    LO21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204007/GENÈTICA
    LO21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204008/BIOQUÍMICA
A2Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars
LO1Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.
    LO1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204002/FÍSICA
    LO1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204004/ESTADÍSTICA
    LO1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204005/BIOLOGIA
    LO1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204007/GENÈTICA
    LO1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204008/BIOQUÍMICA
 LO2Conèixer les bases de la Química nuclear.
    LO2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204002/FÍSICA
    LO2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204004/ESTADÍSTICA
    LO2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204005/BIOLOGIA
    LO2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204007/GENÈTICA
    LO2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204008/BIOQUÍMICA
 LO3Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).
    LO3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204002/FÍSICA
    LO3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204004/ESTADÍSTICA
    LO3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204005/BIOLOGIA
    LO3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204007/GENÈTICA
    LO3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204008/BIOQUÍMICA
 LO4Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.
    LO4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204002/FÍSICA
    LO4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204004/ESTADÍSTICA
    LO4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204005/BIOLOGIA
    LO4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204007/GENÈTICA
    LO4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204008/BIOQUÍMICA
 LO5Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.
    LO5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204002/FÍSICA
    LO5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204004/ESTADÍSTICA
    LO5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204005/BIOLOGIA
    LO5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204007/GENÈTICA
    LO5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204008/BIOQUÍMICA
 LO6Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.
    LO6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204002/FÍSICA
    LO6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204004/ESTADÍSTICA
    LO6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204005/BIOLOGIA
    LO6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204007/GENÈTICA
    LO6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204008/BIOQUÍMICA
 LO7Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.
    LO7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204002/FÍSICA
    LO7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204004/ESTADÍSTICA
    LO7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204005/BIOLOGIA
    LO7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204007/GENÈTICA
    LO7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204008/BIOQUÍMICA
 LO8Reconèixer la nomenclatura i formulació química.
    LO8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204002/FÍSICA
    LO8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204004/ESTADÍSTICA
    LO8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204005/BIOLOGIA
    LO8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204007/GENÈTICA
    LO8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204008/BIOQUÍMICA
 LO9Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).
    LO9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204002/FÍSICA
    LO9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204004/ESTADÍSTICA
    LO9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204005/BIOLOGIA
    LO9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204007/GENÈTICA
    LO9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204008/BIOQUÍMICA
 LO10Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions
    LO10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204002/FÍSICA
    LO10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204004/ESTADÍSTICA
    LO10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204005/BIOLOGIA
    LO10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204007/GENÈTICA
    LO10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204008/BIOQUÍMICA
A4Conèixer i comprendre de forma integrada els organismes a nivell molecular, cel•lular i
metabòlic
LO1Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn

    LO1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204001/MATEMÀTIQUES
    LO1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204002/FÍSICA
    LO1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204004/ESTADÍSTICA
    LO1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204005/BIOLOGIA
    LO1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204007/GENÈTICA
    LO1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204008/BIOQUÍMICA
 LO2Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.
    LO2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204002/FÍSICA
    LO2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204004/ESTADÍSTICA
    LO2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204005/BIOLOGIA
    LO2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204007/GENÈTICA
    LO2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204008/BIOQUÍMICA
 LO3Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.
    LO3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204002/FÍSICA
    LO3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204004/ESTADÍSTICA
    LO3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204005/BIOLOGIA
    LO3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204007/GENÈTICA
    LO3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204008/BIOQUÍMICA
 LO4Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics
    LO4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204002/FÍSICA
    LO4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204004/ESTADÍSTICA
    LO4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204005/BIOLOGIA
    LO4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204007/GENÈTICA
    LO4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204008/BIOQUÍMICA
 LO5Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics
    LO5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204002/FÍSICA
    LO5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204004/ESTADÍSTICA
    LO5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204005/BIOLOGIA
    LO5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204007/GENÈTICA
    LO5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204008/BIOQUÍMICA
 LO6Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.
    LO6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204002/FÍSICA
    LO6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204004/ESTADÍSTICA
    LO6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204005/BIOLOGIA
    LO6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204007/GENÈTICA
    LO6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204008/BIOQUÍMICA
 LO7Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.
    LO7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204002/FÍSICA
    LO7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204004/ESTADÍSTICA
    LO7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204005/BIOLOGIA
    LO7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204007/GENÈTICA
    LO7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204008/BIOQUÍMICA
 LO8Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.
    LO8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204002/FÍSICA
    LO8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204004/ESTADÍSTICA
    LO8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204005/BIOLOGIA
    LO8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204007/GENÈTICA
    LO8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204008/BIOQUÍMICA
 LO9Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència
    LO9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204002/FÍSICA
    LO9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204004/ESTADÍSTICA
    LO9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204005/BIOLOGIA
    LO9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204007/GENÈTICA
    LO9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204008/BIOQUÍMICA
 LO10Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.
    LO10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204002/FÍSICA
    LO10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204004/ESTADÍSTICA
    LO10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204005/BIOLOGIA
    LO10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204007/GENÈTICA
    LO10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204008/BIOQUÍMICA
 LO11Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.
    LO11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204002/FÍSICA
    LO11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204004/ESTADÍSTICA
    LO11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204005/BIOLOGIA
    LO11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204007/GENÈTICA
    LO11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204008/BIOQUÍMICA
 LO12Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.
    LO12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204002/FÍSICA
    LO12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204004/ESTADÍSTICA
    LO12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204005/BIOLOGIA
    LO12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204007/GENÈTICA
    LO12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204008/BIOQUÍMICA
A6Saber dissenyar i aplicar protocols experimentals de laboratori dels àmbits de Biotecnologia,
especialment químics, bioquímics, microbiològics i de biologia molecular, valorant els seus
riscos i elements de seguretat
LO1Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic
    LO1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204002/FÍSICA
    LO1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204004/ESTADÍSTICA
    LO1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204005/BIOLOGIA
    LO1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204007/GENÈTICA
    LO1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204008/BIOQUÍMICA
A8Analitzar adequadament dades i resultats experimentals propis dels àmbits de Biotecnologia amb
tècniques estadístiques, i saber-los interpretar
LO1Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204002/FÍSICA
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204004/ESTADÍSTICA
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204005/BIOLOGIA
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204007/GENÈTICA
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204008/BIOQUÍMICA
 LO2Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.
    LO2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204002/FÍSICA
    LO2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204004/ESTADÍSTICA
    LO2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204005/BIOLOGIA
    LO2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204007/GENÈTICA
    LO2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204008/BIOQUÍMICA
 LO3Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.
    LO3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204002/FÍSICA
    LO3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204004/ESTADÍSTICA
    LO3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204005/BIOLOGIA
    LO3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204007/GENÈTICA
    LO3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204008/BIOQUÍMICA
 LO4Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic
    LO4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204002/FÍSICA
    LO4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204004/ESTADÍSTICA
    LO4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204005/BIOLOGIA
    LO4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204007/GENÈTICA
    LO4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204008/BIOQUÍMICA
 LO5Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.
    LO5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204002/FÍSICA
    LO5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204004/ESTADÍSTICA
    LO5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204005/BIOLOGIA
    LO5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204007/GENÈTICA
    LO5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204008/BIOQUÍMICA
 LO6Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics
    LO6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204002/FÍSICA
    LO6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204004/ESTADÍSTICA
    LO6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204005/BIOLOGIA
    LO6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204007/GENÈTICA
    LO6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204008/BIOQUÍMICA
 LO7Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.
    LO7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204002/FÍSICA
    LO7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204004/ESTADÍSTICA
    LO7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204005/BIOLOGIA
    LO7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204007/GENÈTICA
    LO7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204008/BIOQUÍMICA
 LO8Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució
    LO8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204002/FÍSICA
    LO8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204004/ESTADÍSTICA
    LO8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204005/BIOLOGIA
    LO8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204007/GENÈTICA
    LO8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204008/BIOQUÍMICA
 LO9Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus
    LO9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204002/FÍSICA
    LO9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204004/ESTADÍSTICA
    LO9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204005/BIOLOGIA
    LO9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204007/GENÈTICA
    LO9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204008/BIOQUÍMICA
 LO10Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen
    LO10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204002/FÍSICA
    LO10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204004/ESTADÍSTICA
    LO10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204005/BIOLOGIA
    LO10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204007/GENÈTICA
    LO10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204008/BIOQUÍMICA
 LO11Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.
    LO11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204002/FÍSICA
    LO11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204004/ESTADÍSTICA
    LO11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204005/BIOLOGIA
    LO11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204007/GENÈTICA
    LO11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204008/BIOQUÍMICA
 LO12Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.
    LO12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204002/FÍSICA
    LO12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204004/ESTADÍSTICA
    LO12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204005/BIOLOGIA
    LO12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204007/GENÈTICA
    LO12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204008/BIOQUÍMICA
 LO13Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.
    LO13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204002/FÍSICA
    LO13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204004/ESTADÍSTICA
    LO13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204005/BIOLOGIA
    LO13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204007/GENÈTICA
    LO13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204008/BIOQUÍMICA
 LO14Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència
    LO14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204002/FÍSICA
    LO14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204004/ESTADÍSTICA
    LO14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204005/BIOLOGIA
    LO14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204007/GENÈTICA
    LO14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204008/BIOQUÍMICA
 LO15Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.
    LO15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204002/FÍSICA
    LO15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204004/ESTADÍSTICA
    LO15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204005/BIOLOGIA
    LO15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204007/GENÈTICA
    LO15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204008/BIOQUÍMICA
 LO16Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.
    LO16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204002/FÍSICA
    LO16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204004/ESTADÍSTICA
    LO16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204005/BIOLOGIA
    LO16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204007/GENÈTICA
    LO16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204008/BIOQUÍMICA
 LO17Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.
    LO17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204002/FÍSICA
    LO17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204004/ESTADÍSTICA
    LO17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204005/BIOLOGIA
    LO17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204007/GENÈTICA
    LO17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204008/BIOQUÍMICA
 LO18Saber interpretar dades i resultats experimentals
    LO18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204002/FÍSICA
    LO18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204004/ESTADÍSTICA
    LO18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204005/BIOLOGIA
    LO18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204007/GENÈTICA
    LO18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204008/BIOQUÍMICA
 LO19Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.
    LO19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204002/FÍSICA
    LO19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204004/ESTADÍSTICA
    LO19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204005/BIOLOGIA
    LO19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204007/GENÈTICA
    LO19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204008/BIOQUÍMICA
 LO20Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.
    LO20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204002/FÍSICA
    LO20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204004/ESTADÍSTICA
    LO20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204005/BIOLOGIA
    LO20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204007/GENÈTICA
    LO20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204008/BIOQUÍMICA
A10Saber aplicar els coneixements bàsics d'estructura i funció dels organismes pluricel•lulars en
l'obtenció de productes biotecnològics
LO1Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204002/FÍSICA
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204004/ESTADÍSTICA
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204005/BIOLOGIA
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204007/GENÈTICA
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204008/BIOQUÍMICA
 LO2Conèixer esquemàticament la classificació i principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, i en particular d'animals i plantes.
    LO2 - Conèixer esquemàticament la classificació i principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, i en particular d'animals i plantes.

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO2 - Conèixer esquemàticament la classificació i principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, i en particular d'animals i plantes.

19204002/FÍSICA
    LO2 - Conèixer esquemàticament la classificació i principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, i en particular d'animals i plantes.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO2 - Conèixer esquemàticament la classificació i principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, i en particular d'animals i plantes.

19204004/ESTADÍSTICA
    LO2 - Conèixer esquemàticament la classificació i principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, i en particular d'animals i plantes.

19204005/BIOLOGIA
    LO2 - Conèixer esquemàticament la classificació i principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, i en particular d'animals i plantes.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO2 - Conèixer esquemàticament la classificació i principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, i en particular d'animals i plantes.

19204007/GENÈTICA
    LO2 - Conèixer esquemàticament la classificació i principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, i en particular d'animals i plantes.

19204008/BIOQUÍMICA
 LO3Conèixer les diferents possibilitats de canvis genètics i els seus mecanismes.
    LO3 - Conèixer les diferents possibilitats de canvis genètics i els seus mecanismes.

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO3 - Conèixer les diferents possibilitats de canvis genètics i els seus mecanismes.

19204002/FÍSICA
    LO3 - Conèixer les diferents possibilitats de canvis genètics i els seus mecanismes.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO3 - Conèixer les diferents possibilitats de canvis genètics i els seus mecanismes.

19204004/ESTADÍSTICA
    LO3 - Conèixer les diferents possibilitats de canvis genètics i els seus mecanismes.

19204005/BIOLOGIA
    LO3 - Conèixer les diferents possibilitats de canvis genètics i els seus mecanismes.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO3 - Conèixer les diferents possibilitats de canvis genètics i els seus mecanismes.

19204007/GENÈTICA
    LO3 - Conèixer les diferents possibilitats de canvis genètics i els seus mecanismes.

19204008/BIOQUÍMICA
 LO4Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen
    LO4 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO4 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204002/FÍSICA
    LO4 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO4 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204004/ESTADÍSTICA
    LO4 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204005/BIOLOGIA
    LO4 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO4 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204007/GENÈTICA
    LO4 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204008/BIOQUÍMICA
B1Learning to learn
LO1Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor
    LO1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19204002/FÍSICA
    LO1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19204004/ESTADÍSTICA
    LO1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19204005/BIOLOGIA
    LO1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19204007/GENÈTICA
    LO1 - Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el
professor

19204008/BIOQUÍMICA
 LO2Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor
    LO2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19204002/FÍSICA
    LO2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19204004/ESTADÍSTICA
    LO2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19204005/BIOLOGIA
    LO2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19204007/GENÈTICA
    LO2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

19204008/BIOQUÍMICA
 LO3Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
    LO3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19204002/FÍSICA
    LO3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19204004/ESTADÍSTICA
    LO3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19204005/BIOLOGIA
    LO3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19204007/GENÈTICA
    LO3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

19204008/BIOQUÍMICA
 LO4Comprèn els elements que composen una disciplina
    LO4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19204002/FÍSICA
    LO4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19204004/ESTADÍSTICA
    LO4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19204005/BIOLOGIA
    LO4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19204007/GENÈTICA
    LO4 - Comprèn els elements que composen una disciplina

19204008/BIOQUÍMICA
 LO5Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu
    LO5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19204002/FÍSICA
    LO5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19204004/ESTADÍSTICA
    LO5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19204005/BIOLOGIA
    LO5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19204007/GENÈTICA
    LO5 - Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu

19204008/BIOQUÍMICA
 LO6Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor
    LO6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19204002/FÍSICA
    LO6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19204004/ESTADÍSTICA
    LO6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19204005/BIOLOGIA
    LO6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19204007/GENÈTICA
    LO6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

19204008/BIOQUÍMICA
 LO7Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a
    LO7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19204002/FÍSICA
    LO7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19204004/ESTADÍSTICA
    LO7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19204005/BIOLOGIA
    LO7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19204007/GENÈTICA
    LO7 - Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a

19204008/BIOQUÍMICA
 LO8Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació
    LO8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19204002/FÍSICA
    LO8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19204004/ESTADÍSTICA
    LO8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19204005/BIOLOGIA
    LO8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19204007/GENÈTICA
    LO8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

19204008/BIOQUÍMICA
 LO9Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
    LO9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19204002/FÍSICA
    LO9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19204004/ESTADÍSTICA
    LO9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19204005/BIOLOGIA
    LO9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19204007/GENÈTICA
    LO9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

19204008/BIOQUÍMICA
 LO10Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge
    LO10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19204002/FÍSICA
    LO10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19204004/ESTADÍSTICA
    LO10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19204005/BIOLOGIA
    LO10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19204007/GENÈTICA
    LO10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

19204008/BIOQUÍMICA
 LO11Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació
    LO11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19204002/FÍSICA
    LO11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19204004/ESTADÍSTICA
    LO11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19204005/BIOLOGIA
    LO11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19204007/GENÈTICA
    LO11 - Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació

19204008/BIOQUÍMICA
 LO12Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge
    LO12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19204002/FÍSICA
    LO12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19204004/ESTADÍSTICA
    LO12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19204005/BIOLOGIA
    LO12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19204007/GENÈTICA
    LO12 - Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge

19204008/BIOQUÍMICA
 LO13Fa aportacions significatives o certes innovacions
    LO13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19204002/FÍSICA
    LO13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19204004/ESTADÍSTICA
    LO13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19204005/BIOLOGIA
    LO13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19204007/GENÈTICA
    LO13 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

19204008/BIOQUÍMICA
 LO14Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines
    LO14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19204002/FÍSICA
    LO14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19204004/ESTADÍSTICA
    LO14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19204005/BIOLOGIA
    LO14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19204007/GENÈTICA
    LO14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

19204008/BIOQUÍMICA
 LO15Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge
    LO15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19204002/FÍSICA
    LO15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19204004/ESTADÍSTICA
    LO15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19204005/BIOLOGIA
    LO15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19204007/GENÈTICA
    LO15 - Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge

19204008/BIOQUÍMICA
B2Ability to solve complex problems effectively in the field .....
LO1Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
    LO1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19204002/FÍSICA
    LO1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19204004/ESTADÍSTICA
    LO1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19204005/BIOLOGIA
    LO1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19204007/GENÈTICA
    LO1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

19204008/BIOQUÍMICA
 LO2Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
    LO2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19204002/FÍSICA
    LO2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19204004/ESTADÍSTICA
    LO2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19204005/BIOLOGIA
    LO2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19204007/GENÈTICA
    LO2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

19204008/BIOQUÍMICA
 LO3Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes
    LO3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19204002/FÍSICA
    LO3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19204004/ESTADÍSTICA
    LO3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19204005/BIOLOGIA
    LO3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19204007/GENÈTICA
    LO3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

19204008/BIOQUÍMICA
 LO4Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges
    LO4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19204002/FÍSICA
    LO4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19204004/ESTADÍSTICA
    LO4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19204005/BIOLOGIA
    LO4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19204007/GENÈTICA
    LO4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

19204008/BIOQUÍMICA
 LO5Elabora una estratègia per a resoldre el problema
    LO5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19204002/FÍSICA
    LO5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19204004/ESTADÍSTICA
    LO5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19204005/BIOLOGIA
    LO5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19204007/GENÈTICA
    LO5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

19204008/BIOQUÍMICA
 LO6Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables
    LO6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19204002/FÍSICA
    LO6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19204004/ESTADÍSTICA
    LO6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19204005/BIOLOGIA
    LO6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19204007/GENÈTICA
    LO6 - Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables

19204008/BIOQUÍMICA
 LO7Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes
    LO7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19204002/FÍSICA
    LO7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19204004/ESTADÍSTICA
    LO7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19204005/BIOLOGIA
    LO7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19204007/GENÈTICA
    LO7 - Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte
en els problemes

19204008/BIOQUÍMICA
 LO8Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes
    LO8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19204002/FÍSICA
    LO8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19204004/ESTADÍSTICA
    LO8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19204005/BIOLOGIA
    LO8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19204007/GENÈTICA
    LO8 - Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes

19204008/BIOQUÍMICA
 LO9Troba la solució adequada
    LO9 - Troba la solució adequada

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO9 - Troba la solució adequada

19204002/FÍSICA
    LO9 - Troba la solució adequada

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO9 - Troba la solució adequada

19204004/ESTADÍSTICA
    LO9 - Troba la solució adequada

19204005/BIOLOGIA
    LO9 - Troba la solució adequada

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO9 - Troba la solució adequada

19204007/GENÈTICA
    LO9 - Troba la solució adequada

19204008/BIOQUÍMICA
 LO10Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
    LO10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19204002/FÍSICA
    LO10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19204004/ESTADÍSTICA
    LO10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19204005/BIOLOGIA
    LO10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19204007/GENÈTICA
    LO10 - Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema

19204008/BIOQUÍMICA
 LO11Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident
    LO11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19204002/FÍSICA
    LO11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19204004/ESTADÍSTICA
    LO11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19204005/BIOLOGIA
    LO11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19204007/GENÈTICA
    LO11 - Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident

19204008/BIOQUÍMICA
 LO12Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini
    LO12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19204002/FÍSICA
    LO12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19204004/ESTADÍSTICA
    LO12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19204005/BIOLOGIA
    LO12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19204007/GENÈTICA
    LO12 - Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini

19204008/BIOQUÍMICA
 LO13Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup
    LO13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19204002/FÍSICA
    LO13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19204004/ESTADÍSTICA
    LO13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19204005/BIOLOGIA
    LO13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19204007/GENÈTICA
    LO13 - Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup

19204008/BIOQUÍMICA
 LO14Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits
    LO14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19204002/FÍSICA
    LO14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19204004/ESTADÍSTICA
    LO14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19204005/BIOLOGIA
    LO14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19204007/GENÈTICA
    LO14 - Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres
àmbits

19204008/BIOQUÍMICA
 LO15Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions
    LO15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19204002/FÍSICA
    LO15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19204004/ESTADÍSTICA
    LO15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19204005/BIOLOGIA
    LO15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19204007/GENÈTICA
    LO15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

19204008/BIOQUÍMICA
B3Critical, logical and creative thought, and a certain talent for innovation
LO1Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
    LO1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19204002/FÍSICA
    LO1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19204004/ESTADÍSTICA
    LO1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19204005/BIOLOGIA
    LO1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19204007/GENÈTICA
    LO1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

19204008/BIOQUÍMICA
 LO2Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses
    LO2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19204002/FÍSICA
    LO2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19204004/ESTADÍSTICA
    LO2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19204005/BIOLOGIA
    LO2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19204007/GENÈTICA
    LO2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses

19204008/BIOQUÍMICA
 LO3Busca nous procediments i mètodes per fer les coses
    LO3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19204002/FÍSICA
    LO3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19204004/ESTADÍSTICA
    LO3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19204005/BIOLOGIA
    LO3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19204007/GENÈTICA
    LO3 - Busca nous procediments i mètodes per fer les coses

19204008/BIOQUÍMICA
 LO4Experimenta amb procediments nous
    LO4 - Experimenta amb procediments nous

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO4 - Experimenta amb procediments nous

19204002/FÍSICA
    LO4 - Experimenta amb procediments nous

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO4 - Experimenta amb procediments nous

19204004/ESTADÍSTICA
    LO4 - Experimenta amb procediments nous

19204005/BIOLOGIA
    LO4 - Experimenta amb procediments nous

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO4 - Experimenta amb procediments nous

19204007/GENÈTICA
    LO4 - Experimenta amb procediments nous

19204008/BIOQUÍMICA
 LO5Identifica els resultats de la innovació
    LO5 - Identifica els resultats de la innovació

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO5 - Identifica els resultats de la innovació

19204002/FÍSICA
    LO5 - Identifica els resultats de la innovació

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO5 - Identifica els resultats de la innovació

19204004/ESTADÍSTICA
    LO5 - Identifica els resultats de la innovació

19204005/BIOLOGIA
    LO5 - Identifica els resultats de la innovació

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO5 - Identifica els resultats de la innovació

19204007/GENÈTICA
    LO5 - Identifica els resultats de la innovació

19204008/BIOQUÍMICA
 LO6Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
    LO6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19204002/FÍSICA
    LO6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19204004/ESTADÍSTICA
    LO6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19204005/BIOLOGIA
    LO6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19204007/GENÈTICA
    LO6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

19204008/BIOQUÍMICA
 LO7Té en compte a qui i com afecta la innovació
    LO7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19204002/FÍSICA
    LO7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19204004/ESTADÍSTICA
    LO7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19204005/BIOLOGIA
    LO7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19204007/GENÈTICA
    LO7 - Té en compte a qui i com afecta la innovació

19204008/BIOQUÍMICA
 LO8Troba nous mètodes per fer les coses
    LO8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19204002/FÍSICA
    LO8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19204004/ESTADÍSTICA
    LO8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19204005/BIOLOGIA
    LO8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19204007/GENÈTICA
    LO8 - Troba nous mètodes per fer les coses

19204008/BIOQUÍMICA
 LO9Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
    LO9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19204002/FÍSICA
    LO9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19204004/ESTADÍSTICA
    LO9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19204005/BIOLOGIA
    LO9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19204007/GENÈTICA
    LO9 - Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts

19204008/BIOQUÍMICA
 LO10Analitza riscos i beneficis de la innovació
    LO10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19204002/FÍSICA
    LO10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19204004/ESTADÍSTICA
    LO10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19204005/BIOLOGIA
    LO10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19204007/GENÈTICA
    LO10 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

19204008/BIOQUÍMICA
 LO11Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes
    LO11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19204002/FÍSICA
    LO11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19204004/ESTADÍSTICA
    LO11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19204005/BIOLOGIA
    LO11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19204007/GENÈTICA
    LO11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

19204008/BIOQUÍMICA
 LO12Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació
    LO12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19204002/FÍSICA
    LO12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19204004/ESTADÍSTICA
    LO12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19204005/BIOLOGIA
    LO12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19204007/GENÈTICA
    LO12 - Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació

19204008/BIOQUÍMICA
 LO13Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera
    LO13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19204002/FÍSICA
    LO13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19204004/ESTADÍSTICA
    LO13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19204005/BIOLOGIA
    LO13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19204007/GENÈTICA
    LO13 - Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera

19204008/BIOQUÍMICA
 LO14Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis
    LO14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19204002/FÍSICA
    LO14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19204004/ESTADÍSTICA
    LO14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19204005/BIOLOGIA
    LO14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19204007/GENÈTICA
    LO14 - Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis

19204008/BIOQUÍMICA
 LO15Aplica tècniques innovadores i obté resultats
    LO15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19204002/FÍSICA
    LO15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19204004/ESTADÍSTICA
    LO15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19204005/BIOLOGIA
    LO15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19204007/GENÈTICA
    LO15 - Aplica tècniques innovadores i obté resultats

19204008/BIOQUÍMICA
B4Ability to work autonomously and responsibly, and to show initiative
LO1Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
    LO1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19204002/FÍSICA
    LO1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19204004/ESTADÍSTICA
    LO1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19204005/BIOLOGIA
    LO1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19204007/GENÈTICA
    LO1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

19204008/BIOQUÍMICA
 LO2Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
    LO2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19204002/FÍSICA
    LO2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19204004/ESTADÍSTICA
    LO2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19204005/BIOLOGIA
    LO2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19204007/GENÈTICA
    LO2 - Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats

19204008/BIOQUÍMICA
 LO3Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
    LO3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19204002/FÍSICA
    LO3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19204004/ESTADÍSTICA
    LO3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19204005/BIOLOGIA
    LO3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19204007/GENÈTICA
    LO3 - Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst

19204008/BIOQUÍMICA
 LO4Pren decisions de manera encertada basant-se en dades
    LO4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19204002/FÍSICA
    LO4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19204004/ESTADÍSTICA
    LO4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19204005/BIOLOGIA
    LO4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19204007/GENÈTICA
    LO4 - Pren decisions de manera encertada basant-se en dades

19204008/BIOQUÍMICA
 LO5Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca
    LO5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19204002/FÍSICA
    LO5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19204004/ESTADÍSTICA
    LO5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19204005/BIOLOGIA
    LO5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19204007/GENÈTICA
    LO5 - Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca

19204008/BIOQUÍMICA
 LO7Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat
    LO7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19204002/FÍSICA
    LO7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19204004/ESTADÍSTICA
    LO7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19204005/BIOLOGIA
    LO7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19204007/GENÈTICA
    LO7 - Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat

19204008/BIOQUÍMICA
 LO8Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst
    LO8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19204002/FÍSICA
    LO8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19204004/ESTADÍSTICA
    LO8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19204005/BIOLOGIA
    LO8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19204007/GENÈTICA
    LO8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

19204008/BIOQUÍMICA
 LO9Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica
    LO9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19204002/FÍSICA
    LO9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19204004/ESTADÍSTICA
    LO9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19204005/BIOLOGIA
    LO9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19204007/GENÈTICA
    LO9 - Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica

19204008/BIOQUÍMICA
 LO10Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball
    LO10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19204002/FÍSICA
    LO10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19204004/ESTADÍSTICA
    LO10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19204005/BIOLOGIA
    LO10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19204007/GENÈTICA
    LO10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

19204008/BIOQUÍMICA
 LO11Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps
    LO11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19204002/FÍSICA
    LO11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19204004/ESTADÍSTICA
    LO11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19204005/BIOLOGIA
    LO11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19204007/GENÈTICA
    LO11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

19204008/BIOQUÍMICA
 LO12Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
    LO12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19204002/FÍSICA
    LO12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19204004/ESTADÍSTICA
    LO12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19204005/BIOLOGIA
    LO12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19204007/GENÈTICA
    LO12 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.

19204008/BIOQUÍMICA
 LO13Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst
    LO13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19204002/FÍSICA
    LO13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19204004/ESTADÍSTICA
    LO13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19204005/BIOLOGIA
    LO13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19204007/GENÈTICA
    LO13 - Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho
aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst

19204008/BIOQUÍMICA
 LO14Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica
    LO14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19204002/FÍSICA
    LO14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19204004/ESTADÍSTICA
    LO14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19204005/BIOLOGIA
    LO14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19204007/GENÈTICA
    LO14 - Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb
una sistemàtica

19204008/BIOQUÍMICA
 LO15Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge
    LO15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19204002/FÍSICA
    LO15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19204004/ESTADÍSTICA
    LO15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19204005/BIOLOGIA
    LO15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19204007/GENÈTICA
    LO15 - Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge

19204008/BIOQUÍMICA
B5Ability to work as part of a team, to collaborate and share responsibility
LO1Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis
    LO1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19204002/FÍSICA
    LO1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19204004/ESTADÍSTICA
    LO1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19204005/BIOLOGIA
    LO1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19204007/GENÈTICA
    LO1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

19204008/BIOQUÍMICA
 LO2Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
    LO2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19204002/FÍSICA
    LO2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19204004/ESTADÍSTICA
    LO2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19204005/BIOLOGIA
    LO2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19204007/GENÈTICA
    LO2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup

19204008/BIOQUÍMICA
 LO3Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
    LO3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19204002/FÍSICA
    LO3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19204004/ESTADÍSTICA
    LO3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19204005/BIOLOGIA
    LO3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19204007/GENÈTICA
    LO3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

19204008/BIOQUÍMICA
 LO4Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
    LO4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

19204002/FÍSICA
    LO4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

19204004/ESTADÍSTICA
    LO4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

19204005/BIOLOGIA
    LO4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

19204007/GENÈTICA
    LO4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

19204008/BIOQUÍMICA
 LO5Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva
    LO5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

19204002/FÍSICA
    LO5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

19204004/ESTADÍSTICA
    LO5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

19204005/BIOLOGIA
    LO5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

19204007/GENÈTICA
    LO5 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

19204008/BIOQUÍMICA
 LO6Accepta i compleix les normes del grup
    LO6 - Accepta i compleix les normes del grup

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO6 - Accepta i compleix les normes del grup

19204002/FÍSICA
    LO6 - Accepta i compleix les normes del grup

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO6 - Accepta i compleix les normes del grup

19204004/ESTADÍSTICA
    LO6 - Accepta i compleix les normes del grup

19204005/BIOLOGIA
    LO6 - Accepta i compleix les normes del grup

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO6 - Accepta i compleix les normes del grup

19204007/GENÈTICA
    LO6 - Accepta i compleix les normes del grup

19204008/BIOQUÍMICA
 LO7Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip
    LO7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

19204002/FÍSICA
    LO7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

19204004/ESTADÍSTICA
    LO7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

19204005/BIOLOGIA
    LO7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

19204007/GENÈTICA
    LO7 - Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip

19204008/BIOQUÍMICA
 LO8Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip
    LO8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

19204002/FÍSICA
    LO8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

19204004/ESTADÍSTICA
    LO8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

19204005/BIOLOGIA
    LO8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

19204007/GENÈTICA
    LO8 - Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip

19204008/BIOQUÍMICA
 LO9Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
    LO9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

19204002/FÍSICA
    LO9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

19204004/ESTADÍSTICA
    LO9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

19204005/BIOLOGIA
    LO9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

19204007/GENÈTICA
    LO9 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

19204008/BIOQUÍMICA
 LO10S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup
    LO10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

19204002/FÍSICA
    LO10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

19204004/ESTADÍSTICA
    LO10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

19204005/BIOLOGIA
    LO10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

19204007/GENÈTICA
    LO10 - S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup

19204008/BIOQUÍMICA
 LO11Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits
    LO11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

19204002/FÍSICA
    LO11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

19204004/ESTADÍSTICA
    LO11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

19204005/BIOLOGIA
    LO11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

19204007/GENÈTICA
    LO11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

19204008/BIOQUÍMICA
 LO12Dirigeix reunions amb eficàcia
    LO12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

19204002/FÍSICA
    LO12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

19204004/ESTADÍSTICA
    LO12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

19204005/BIOLOGIA
    LO12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

19204007/GENÈTICA
    LO12 - Dirigeix reunions amb eficàcia

19204008/BIOQUÍMICA
 LO13Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides
    LO13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

19204002/FÍSICA
    LO13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

19204004/ESTADÍSTICA
    LO13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

19204005/BIOLOGIA
    LO13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

19204007/GENÈTICA
    LO13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

19204008/BIOQUÍMICA
 LO14Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip
    LO14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

19204002/FÍSICA
    LO14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

19204004/ESTADÍSTICA
    LO14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

19204005/BIOLOGIA
    LO14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

19204007/GENÈTICA
    LO14 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

19204008/BIOQUÍMICA
B6Clear and efficient communication of information, ideas, problems and solutions in public and in
specific technical fields
LO1Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

19204002/FÍSICA
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

19204004/ESTADÍSTICA
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

19204005/BIOLOGIA
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

19204007/GENÈTICA
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

19204008/BIOQUÍMICA
 LO2Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic
    LO2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

19204002/FÍSICA
    LO2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

19204004/ESTADÍSTICA
    LO2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

19204005/BIOLOGIA
    LO2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

19204007/GENÈTICA
    LO2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

19204008/BIOQUÍMICA
 LO3Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
    LO3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

19204002/FÍSICA
    LO3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

19204004/ESTADÍSTICA
    LO3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

19204005/BIOLOGIA
    LO3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

19204007/GENÈTICA
    LO3 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués

19204008/BIOQUÍMICA
 LO4En les seves presentacions utilitza medis de suport
    LO4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

19204002/FÍSICA
    LO4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

19204004/ESTADÍSTICA
    LO4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

19204005/BIOLOGIA
    LO4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

19204007/GENÈTICA
    LO4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

19204008/BIOQUÍMICA
 LO5Sap respondre a les preguntes que se li formulen
    LO5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

19204002/FÍSICA
    LO5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

19204004/ESTADÍSTICA
    LO5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

19204005/BIOLOGIA
    LO5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

19204007/GENÈTICA
    LO5 - Sap respondre a les preguntes que se li formulen

19204008/BIOQUÍMICA
 LO6Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic
    LO6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

19204002/FÍSICA
    LO6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

19204004/ESTADÍSTICA
    LO6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

19204005/BIOLOGIA
    LO6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

19204007/GENÈTICA
    LO6 - Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic

19204008/BIOQUÍMICA
 LO7El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal
    LO7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

19204002/FÍSICA
    LO7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

19204004/ESTADÍSTICA
    LO7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

19204005/BIOLOGIA
    LO7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

19204007/GENÈTICA
    LO7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

19204008/BIOQUÍMICA
 LO8Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
    LO8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

19204002/FÍSICA
    LO8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

19204004/ESTADÍSTICA
    LO8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

19204005/BIOLOGIA
    LO8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

19204007/GENÈTICA
    LO8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

19204008/BIOQUÍMICA
 LO9Fa presentacions interessants i convincents
    LO9 - Fa presentacions interessants i convincents

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO9 - Fa presentacions interessants i convincents

19204002/FÍSICA
    LO9 - Fa presentacions interessants i convincents

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO9 - Fa presentacions interessants i convincents

19204004/ESTADÍSTICA
    LO9 - Fa presentacions interessants i convincents

19204005/BIOLOGIA
    LO9 - Fa presentacions interessants i convincents

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO9 - Fa presentacions interessants i convincents

19204007/GENÈTICA
    LO9 - Fa presentacions interessants i convincents

19204008/BIOQUÍMICA
 LO10Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral
    LO10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

19204002/FÍSICA
    LO10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

19204004/ESTADÍSTICA
    LO10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

19204005/BIOLOGIA
    LO10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

19204007/GENÈTICA
    LO10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

19204008/BIOQUÍMICA
 LO11Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...
    LO11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

19204002/FÍSICA
    LO11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

19204004/ESTADÍSTICA
    LO11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

19204005/BIOLOGIA
    LO11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

19204007/GENÈTICA
    LO11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

19204008/BIOQUÍMICA
 LO12Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
    LO12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

19204002/FÍSICA
    LO12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

19204004/ESTADÍSTICA
    LO12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

19204005/BIOLOGIA
    LO12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

19204007/GENÈTICA
    LO12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

19204008/BIOQUÍMICA
 LO13Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes
    LO13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

19204002/FÍSICA
    LO13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

19204004/ESTADÍSTICA
    LO13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

19204005/BIOLOGIA
    LO13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

19204007/GENÈTICA
    LO13 - Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes

19204008/BIOQUÍMICA
 LO14Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg
    LO14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

19204002/FÍSICA
    LO14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

19204004/ESTADÍSTICA
    LO14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

19204005/BIOLOGIA
    LO14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

19204007/GENÈTICA
    LO14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

19204008/BIOQUÍMICA
 LO15Adapta la forma del missatge a les diverses situacions
    LO15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

19204002/FÍSICA
    LO15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

19204004/ESTADÍSTICA
    LO15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

19204005/BIOLOGIA
    LO15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

19204007/GENÈTICA
    LO15 - Adapta la forma del missatge a les diverses situacions

19204008/BIOQUÍMICA
B7Sensitivity to environmental issues
LO1Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible
    LO1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

19204002/FÍSICA
    LO1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

19204004/ESTADÍSTICA
    LO1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

19204005/BIOLOGIA
    LO1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

19204007/GENÈTICA
    LO1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

19204008/BIOQUÍMICA
 LO2Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i
    LO2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

19204002/FÍSICA
    LO2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

19204004/ESTADÍSTICA
    LO2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

19204005/BIOLOGIA
    LO2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

19204007/GENÈTICA
    LO2 - Conèixer les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves
implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i

19204008/BIOQUÍMICA
 LO3Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible
    LO3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

19204002/FÍSICA
    LO3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

19204004/ESTADÍSTICA
    LO3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

19204005/BIOLOGIA
    LO3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

19204007/GENÈTICA
    LO3 - Identificar els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible

19204008/BIOQUÍMICA
 LO5Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions
    LO5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

19204002/FÍSICA
    LO5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

19204004/ESTADÍSTICA
    LO5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

19204005/BIOLOGIA
    LO5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

19204007/GENÈTICA
    LO5 - Aprofundir en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament
sostenible en la presa de decisions

19204008/BIOQUÍMICA
 LO6Solve problems taking into account sustainable development and its implications.
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

19204002/FÍSICA
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

19204004/ESTADÍSTICA
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

19204005/BIOLOGIA
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

19204007/GENÈTICA
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

19204008/BIOQUÍMICA
 LO7Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats
    LO7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

19204002/FÍSICA
    LO7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

19204004/ESTADÍSTICA
    LO7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

19204005/BIOLOGIA
    LO7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

19204007/GENÈTICA
    LO7 - Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els treballs i projectes realitzats

19204008/BIOQUÍMICA
 LO8En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió
    LO8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

19204002/FÍSICA
    LO8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

19204004/ESTADÍSTICA
    LO8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

19204005/BIOLOGIA
    LO8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

19204007/GENÈTICA
    LO8 - En la presa de decisions, tenir una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de
la pròpia professió

19204008/BIOQUÍMICA
 LO9Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

19204002/FÍSICA
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

19204004/ESTADÍSTICA
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

19204005/BIOLOGIA
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

19204007/GENÈTICA
    LO9 - Understand sustainability from an interdisciplinary perspective, bearing in mind the global
situation and the challenges it poses.

19204008/BIOQUÍMICA
B8Management of complex technical or professional projects
LO1Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte
    LO1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

19204002/FÍSICA
    LO1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

19204004/ESTADÍSTICA
    LO1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

19204005/BIOLOGIA
    LO1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

19204007/GENÈTICA
    LO1 - Descriu la situació que justifica la necessitat del projecte

19204008/BIOQUÍMICA
 LO2Estableix objectius clars pel projecte
    LO2 - Estableix objectius clars pel projecte

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO2 - Estableix objectius clars pel projecte

19204002/FÍSICA
    LO2 - Estableix objectius clars pel projecte

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO2 - Estableix objectius clars pel projecte

19204004/ESTADÍSTICA
    LO2 - Estableix objectius clars pel projecte

19204005/BIOLOGIA
    LO2 - Estableix objectius clars pel projecte

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO2 - Estableix objectius clars pel projecte

19204007/GENÈTICA
    LO2 - Estableix objectius clars pel projecte

19204008/BIOQUÍMICA
 LO3Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat
    LO3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

19204002/FÍSICA
    LO3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

19204004/ESTADÍSTICA
    LO3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

19204005/BIOLOGIA
    LO3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

19204007/GENÈTICA
    LO3 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels membres i
en la seva orientació a un rendiment elevat

19204008/BIOQUÍMICA
 LO4Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes
    LO4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

19204002/FÍSICA
    LO4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

19204004/ESTADÍSTICA
    LO4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

19204005/BIOLOGIA
    LO4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

19204007/GENÈTICA
    LO4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

19204008/BIOQUÍMICA
 LO5Planifica una avaluació dels resultats dels projectes
    LO5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

19204002/FÍSICA
    LO5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

19204004/ESTADÍSTICA
    LO5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

19204005/BIOLOGIA
    LO5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

19204007/GENÈTICA
    LO5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

19204008/BIOQUÍMICA
 LO6Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte
    LO6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

19204002/FÍSICA
    LO6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

19204004/ESTADÍSTICA
    LO6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

19204005/BIOLOGIA
    LO6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

19204007/GENÈTICA
    LO6 - Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i
localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte

19204008/BIOQUÍMICA
 LO7Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context
    LO7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

19204002/FÍSICA
    LO7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

19204004/ESTADÍSTICA
    LO7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

19204005/BIOLOGIA
    LO7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

19204007/GENÈTICA
    LO7 - Els objectius del projecte són coherents amb les necessitats detectades en el context

19204008/BIOQUÍMICA
 LO8Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició
    LO8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

19204002/FÍSICA
    LO8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

19204004/ESTADÍSTICA
    LO8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

19204005/BIOLOGIA
    LO8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

19204007/GENÈTICA
    LO8 - Fa una estimació de l’ eficàcia i l’ eficiència de les accions, aprofitant els recursos que
té a la seva disposició

19204008/BIOQUÍMICA
 LO9Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació
    LO9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

19204002/FÍSICA
    LO9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

19204004/ESTADÍSTICA
    LO9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

19204005/BIOLOGIA
    LO9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

19204007/GENÈTICA
    LO9 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

19204008/BIOQUÍMICA
 LO10Identifica possibles riscos inherents al projecte
    LO10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

19204002/FÍSICA
    LO10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

19204004/ESTADÍSTICA
    LO10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

19204005/BIOLOGIA
    LO10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

19204007/GENÈTICA
    LO10 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

19204008/BIOQUÍMICA
 LO11Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte
    LO11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

19204002/FÍSICA
    LO11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

19204004/ESTADÍSTICA
    LO11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

19204005/BIOLOGIA
    LO11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

19204007/GENÈTICA
    LO11 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’ intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

19204008/BIOQUÍMICA
 LO12Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius
    LO12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

19204002/FÍSICA
    LO12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

19204004/ESTADÍSTICA
    LO12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

19204005/BIOLOGIA
    LO12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

19204007/GENÈTICA
    LO12 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

19204008/BIOQUÍMICA
 LO13Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip
    LO13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

19204002/FÍSICA
    LO13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

19204004/ESTADÍSTICA
    LO13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

19204005/BIOLOGIA
    LO13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

19204007/GENÈTICA
    LO13 - Els objectius del projecte aconsegueixen involucrar a l’ equip

19204008/BIOQUÍMICA
 LO14Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte
    LO14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

19204002/FÍSICA
    LO14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

19204004/ESTADÍSTICA
    LO14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

19204005/BIOLOGIA
    LO14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

19204007/GENÈTICA
    LO14 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’ equip; adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’ execució del projecte

19204008/BIOQUÍMICA
 LO15Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte
    LO15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

19204002/FÍSICA
    LO15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

19204004/ESTADÍSTICA
    LO15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

19204005/BIOLOGIA
    LO15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

19204007/GENÈTICA
    LO15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte per avaluar els resultats del mateix i
fa un seguiment de la materialització dels riscos inherents al projecte

19204008/BIOQUÍMICA
C1Intermediate proficiency of a foreign language, preferably English.
LO1Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

19204002/FÍSICA
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

19204004/ESTADÍSTICA
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

19204005/BIOLOGIA
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

19204007/GENÈTICA
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

19204008/BIOQUÍMICA
 LO2Explain and justify briefly their opinions and projects.
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

19204002/FÍSICA
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

19204004/ESTADÍSTICA
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

19204005/BIOLOGIA
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

19204007/GENÈTICA
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

19204008/BIOQUÍMICA
 LO3Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

19204002/FÍSICA
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

19204004/ESTADÍSTICA
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

19204005/BIOLOGIA
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

19204007/GENÈTICA
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

19204008/BIOQUÍMICA
 LO4Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió
    LO4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

19204002/FÍSICA
    LO4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

19204004/ESTADÍSTICA
    LO4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

19204005/BIOLOGIA
    LO4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

19204007/GENÈTICA
    LO4 - Comprendre les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

19204008/BIOQUÍMICA
 LO5Comprendre informació i articles de caràcter rutinari
    LO5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

19204002/FÍSICA
    LO5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

19204004/ESTADÍSTICA
    LO5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

19204005/BIOLOGIA
    LO5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

19204007/GENÈTICA
    LO5 - Comprendre informació i articles de caràcter rutinari

19204008/BIOQUÍMICA
 LO8Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut
    LO8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

19204002/FÍSICA
    LO8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

19204004/ESTADÍSTICA
    LO8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

19204005/BIOLOGIA
    LO8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

19204007/GENÈTICA
    LO8 - Extreure el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit
conegut

19204008/BIOQUÍMICA
 LO9 Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
    LO9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

19204002/FÍSICA
    LO9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

19204004/ESTADÍSTICA
    LO9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

19204005/BIOLOGIA
    LO9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

19204007/GENÈTICA
    LO9 - Recollir en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

19204008/BIOQUÍMICA
 LO10Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.
    LO10 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO10 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

19204002/FÍSICA
    LO10 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO10 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

19204004/ESTADÍSTICA
    LO10 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

19204005/BIOLOGIA
    LO10 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO10 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

19204007/GENÈTICA
    LO10 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

19204008/BIOQUÍMICA
C2Advanced user knowledge of the information and communication technologies.
LO1Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
    LO1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

19204002/FÍSICA
    LO1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

19204004/ESTADÍSTICA
    LO1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

19204005/BIOLOGIA
    LO1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

19204007/GENÈTICA
    LO1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

19204008/BIOQUÍMICA
 LO2Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
    LO2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

19204002/FÍSICA
    LO2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

19204004/ESTADÍSTICA
    LO2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

19204005/BIOLOGIA
    LO2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

19204007/GENÈTICA
    LO2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

19204008/BIOQUÍMICA
 LO3Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals
    LO3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

19204002/FÍSICA
    LO3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

19204004/ESTADÍSTICA
    LO3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

19204005/BIOLOGIA
    LO3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

19204007/GENÈTICA
    LO3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

19204008/BIOQUÍMICA
 LO4Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
    LO4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

19204002/FÍSICA
    LO4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

19204004/ESTADÍSTICA
    LO4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

19204005/BIOLOGIA
    LO4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

19204007/GENÈTICA
    LO4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

19204008/BIOQUÍMICA
C3Management of information and knowledge.
LO1Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
    LO1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

19204002/FÍSICA
    LO1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

19204004/ESTADÍSTICA
    LO1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

19204005/BIOLOGIA
    LO1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

19204007/GENÈTICA
    LO1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

19204008/BIOQUÍMICA
 LO2Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors
    LO2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

19204002/FÍSICA
    LO2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

19204004/ESTADÍSTICA
    LO2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

19204005/BIOLOGIA
    LO2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

19204007/GENÈTICA
    LO2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

19204008/BIOQUÍMICA
 LO3Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús
    LO3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

19204002/FÍSICA
    LO3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

19204004/ESTADÍSTICA
    LO3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

19204005/BIOLOGIA
    LO3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

19204007/GENÈTICA
    LO3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

19204008/BIOQUÍMICA
 LO4Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
    LO4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

19204002/FÍSICA
    LO4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

19204004/ESTADÍSTICA
    LO4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

19204005/BIOLOGIA
    LO4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

19204007/GENÈTICA
    LO4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

19204008/BIOQUÍMICA
C4Correct oral and written expression in one of the two official languages of the URV.
LO1Produce grammatically correct oral texts.
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

19204002/FÍSICA
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

19204004/ESTADÍSTICA
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

19204005/BIOLOGIA
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

19204007/GENÈTICA
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

19204008/BIOQUÍMICA
 LO2Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç
    LO2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

19204002/FÍSICA
    LO2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

19204004/ESTADÍSTICA
    LO2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

19204005/BIOLOGIA
    LO2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

19204007/GENÈTICA
    LO2 - Produir un text oral ben estructurat, clar i eficaç

19204008/BIOQUÍMICA
 LO3Produir un text oral adequat a la situació comunicativa
    LO3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

19204002/FÍSICA
    LO3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

19204004/ESTADÍSTICA
    LO3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

19204005/BIOLOGIA
    LO3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

19204007/GENÈTICA
    LO3 - Produir un text oral adequat a la situació comunicativa

19204008/BIOQUÍMICA
 LO4Produce grammatically correct written texts
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

19204002/FÍSICA
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

19204004/ESTADÍSTICA
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

19204005/BIOLOGIA
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

19204007/GENÈTICA
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

19204008/BIOQUÍMICA
 LO5Produce well-structured, clear and rich written texts
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

19204002/FÍSICA
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

19204004/ESTADÍSTICA
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

19204005/BIOLOGIA
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

19204007/GENÈTICA
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

19204008/BIOQUÍMICA
 LO6Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa
    LO6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

19204002/FÍSICA
    LO6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

19204004/ESTADÍSTICA
    LO6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

19204005/BIOLOGIA
    LO6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

19204007/GENÈTICA
    LO6 - Produir un text escrit adequat a la situació comunicativa

19204008/BIOQUÍMICA
C5Commitment to social ethics and responsibility as a citizen and a professional.
LO1Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones
    LO1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

19204002/FÍSICA
    LO1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

19204004/ESTADÍSTICA
    LO1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

19204005/BIOLOGIA
    LO1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

19204007/GENÈTICA
    LO1 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones

19204008/BIOQUÍMICA
 LO2Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for those with sp ecial educational
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for those with sp ecial educational

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for those with sp ecial educational

19204002/FÍSICA
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for those with sp ecial educational

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for those with sp ecial educational

19204004/ESTADÍSTICA
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for those with sp ecial educational

19204005/BIOLOGIA
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for those with sp ecial educational

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for those with sp ecial educational

19204007/GENÈTICA
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for those with sp ecial educational

19204008/BIOQUÍMICA
 LO3Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

19204002/FÍSICA
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

19204004/ESTADÍSTICA
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

19204005/BIOLOGIA
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

19204007/GENÈTICA
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

19204008/BIOQUÍMICA
C6Definition and development of the academic and professional project put forward by the university.
LO1Identificar necessitats de formació
    LO1 - Identificar necessitats de formació

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO1 - Identificar necessitats de formació

19204002/FÍSICA
    LO1 - Identificar necessitats de formació

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO1 - Identificar necessitats de formació

19204004/ESTADÍSTICA
    LO1 - Identificar necessitats de formació

19204005/BIOLOGIA
    LO1 - Identificar necessitats de formació

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO1 - Identificar necessitats de formació

19204007/GENÈTICA
    LO1 - Identificar necessitats de formació

19204008/BIOQUÍMICA
 LO2Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
    LO2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

19204002/FÍSICA
    LO2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

19204004/ESTADÍSTICA
    LO2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

19204005/BIOLOGIA
    LO2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

19204007/GENÈTICA
    LO2 - Identificar els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

19204008/BIOQUÍMICA
 LO3Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
profession al interests and motivations
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
profession al interests and motivations

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
profession al interests and motivations

19204002/FÍSICA
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
profession al interests and motivations

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
profession al interests and motivations

19204004/ESTADÍSTICA
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
profession al interests and motivations

19204005/BIOLOGIA
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
profession al interests and motivations

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
profession al interests and motivations

19204007/GENÈTICA
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
profession al interests and motivations

19204008/BIOQUÍMICA
 LO4Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral
    LO4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

19204001/MATEMÀTIQUES
    LO4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

19204002/FÍSICA
    LO4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

19204003/QUÍMICA GENERAL
    LO4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

19204004/ESTADÍSTICA
    LO4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

19204005/BIOLOGIA
    LO4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    LO4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

19204007/GENÈTICA
    LO4 - Desenvolupar recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

19204008/BIOQUÍMICA