2010_11
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
 
 
First YearSecond Year
Competence/
Learning outcomes
1
9
2
0
4
0
0
1
MATHEMATICS
1
9
2
0
4
0
0
2
PHYSICS
1
9
2
0
4
0
0
3
GENERAL CHEMISTRY
1
9
2
0
4
0
0
4
STATISTICS
1
9
2
0
4
0
0
5
BIOLOGY
1
9
2
0
4
0
0
6
CELL BIOLOGY
1
9
2
0
4
0
0
7
GENETICS
1
9
2
0
4
0
0
8
BIOCHEMISTRY
1
9
2
0
4
1
0
1
ORGANIC CHEMISTRY
1
9
2
0
4
1
0
2
GENE EXPRESSION AND REPLICATION
1
9
2
0
4
1
0
3
BIOCOMPUTING
1
9
2
0
4
1
0
6
ENZYMOLOGY
1
9
2
0
4
1
0
7
STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
1
9
2
0
4
1
0
8
ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
1
9
2
0
4
1
1
1
THERMODYNAMICS AND KINETICS
1
9
2
0
4
1
1
2
MICROBIOLOGY
1
9
2
0
4
1
1
5
CELL CULTURES
1
9
2
0
4
1
1
6
ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
1
9
2
0
4
1
1
8
BIOCHEMICAL ENGINEERING
A1 Aplicar coneixements bàsics de matemàtiques i física a les biociències moleculars
LO1Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204001/MATHEMATICS
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204002/PHYSICS
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204004/STATISTICS
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204005/BIOLOGY
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204007/GENETICS
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204115/CELL CULTURES
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO2Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.
    LO2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204001/MATHEMATICS
    LO2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204002/PHYSICS
    LO2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204004/STATISTICS
    LO2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204005/BIOLOGY
    LO2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204007/GENETICS
    LO2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204115/CELL CULTURES
    LO2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO3Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.
    LO3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204001/MATHEMATICS
    LO3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204002/PHYSICS
    LO3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204004/STATISTICS
    LO3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204005/BIOLOGY
    LO3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204007/GENETICS
    LO3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204115/CELL CULTURES
    LO3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO4Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.

    LO4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204001/MATHEMATICS
    LO4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204002/PHYSICS
    LO4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204004/STATISTICS
    LO4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204005/BIOLOGY
    LO4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204006/CELL BIOLOGY
    LO4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204007/GENETICS
    LO4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204008/BIOCHEMISTRY
    LO4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204103/BIOCOMPUTING
    LO4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204106/ENZYMOLOGY
    LO4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204112/MICROBIOLOGY
    LO4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204115/CELL CULTURES
    LO4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO5Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.
    LO5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204001/MATHEMATICS
    LO5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204002/PHYSICS
    LO5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204004/STATISTICS
    LO5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204005/BIOLOGY
    LO5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204007/GENETICS
    LO5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204115/CELL CULTURES
    LO5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO6Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.
    LO6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204001/MATHEMATICS
    LO6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204002/PHYSICS
    LO6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204004/STATISTICS
    LO6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204005/BIOLOGY
    LO6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204007/GENETICS
    LO6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204115/CELL CULTURES
    LO6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO7Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.
    LO7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204001/MATHEMATICS
    LO7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204002/PHYSICS
    LO7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204004/STATISTICS
    LO7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204005/BIOLOGY
    LO7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204007/GENETICS
    LO7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204115/CELL CULTURES
    LO7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO8Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.
    LO8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204001/MATHEMATICS
    LO8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204002/PHYSICS
    LO8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204004/STATISTICS
    LO8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204005/BIOLOGY
    LO8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204007/GENETICS
    LO8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204115/CELL CULTURES
    LO8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO9Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.
    LO9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204001/MATHEMATICS
    LO9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204002/PHYSICS
    LO9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204004/STATISTICS
    LO9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204005/BIOLOGY
    LO9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204007/GENETICS
    LO9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204115/CELL CULTURES
    LO9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO10Comprendre el concepte d'equació diferencial.
    LO10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204001/MATHEMATICS
    LO10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204002/PHYSICS
    LO10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204004/STATISTICS
    LO10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204005/BIOLOGY
    LO10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204007/GENETICS
    LO10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204115/CELL CULTURES
    LO10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO11Conèixer el model teòric d'espai vectorial.
    LO11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204001/MATHEMATICS
    LO11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204002/PHYSICS
    LO11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204004/STATISTICS
    LO11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204005/BIOLOGY
    LO11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204007/GENETICS
    LO11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204115/CELL CULTURES
    LO11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO12Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.
    LO12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204001/MATHEMATICS
    LO12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204002/PHYSICS
    LO12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204004/STATISTICS
    LO12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204005/BIOLOGY
    LO12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204007/GENETICS
    LO12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204115/CELL CULTURES
    LO12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO13Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.
    LO13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204001/MATHEMATICS
    LO13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204002/PHYSICS
    LO13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204004/STATISTICS
    LO13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204005/BIOLOGY
    LO13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204007/GENETICS
    LO13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204115/CELL CULTURES
    LO13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO14Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.
    LO14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204001/MATHEMATICS
    LO14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204002/PHYSICS
    LO14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204004/STATISTICS
    LO14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204005/BIOLOGY
    LO14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204007/GENETICS
    LO14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204115/CELL CULTURES
    LO14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO15Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.
    LO15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204001/MATHEMATICS
    LO15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204002/PHYSICS
    LO15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204004/STATISTICS
    LO15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204005/BIOLOGY
    LO15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204007/GENETICS
    LO15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204115/CELL CULTURES
    LO15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO16Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.
    LO16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204001/MATHEMATICS
    LO16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204002/PHYSICS
    LO16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204004/STATISTICS
    LO16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204005/BIOLOGY
    LO16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204007/GENETICS
    LO16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204115/CELL CULTURES
    LO16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO17Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.
    LO17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204001/MATHEMATICS
    LO17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204002/PHYSICS
    LO17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204004/STATISTICS
    LO17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204005/BIOLOGY
    LO17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204007/GENETICS
    LO17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204115/CELL CULTURES
    LO17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO18Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.
    LO18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204001/MATHEMATICS
    LO18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204002/PHYSICS
    LO18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204004/STATISTICS
    LO18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204005/BIOLOGY
    LO18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204007/GENETICS
    LO18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204115/CELL CULTURES
    LO18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO19Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.
    LO19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204001/MATHEMATICS
    LO19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204002/PHYSICS
    LO19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204004/STATISTICS
    LO19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204005/BIOLOGY
    LO19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204007/GENETICS
    LO19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204115/CELL CULTURES
    LO19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO20Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.
    LO20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204001/MATHEMATICS
    LO20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204002/PHYSICS
    LO20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204004/STATISTICS
    LO20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204005/BIOLOGY
    LO20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204007/GENETICS
    LO20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204115/CELL CULTURES
    LO20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO21Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.
    LO21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204001/MATHEMATICS
    LO21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204002/PHYSICS
    LO21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204004/STATISTICS
    LO21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204005/BIOLOGY
    LO21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204007/GENETICS
    LO21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204115/CELL CULTURES
    LO21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO22Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals
    LO22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204001/MATHEMATICS
    LO22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204002/PHYSICS
    LO22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204004/STATISTICS
    LO22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204005/BIOLOGY
    LO22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204006/CELL BIOLOGY
    LO22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204007/GENETICS
    LO22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204103/BIOCOMPUTING
    LO22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204106/ENZYMOLOGY
    LO22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204112/MICROBIOLOGY
    LO22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204115/CELL CULTURES
    LO22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO23Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds
    LO23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204001/MATHEMATICS
    LO23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204002/PHYSICS
    LO23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204004/STATISTICS
    LO23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204005/BIOLOGY
    LO23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204006/CELL BIOLOGY
    LO23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204007/GENETICS
    LO23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204103/BIOCOMPUTING
    LO23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204106/ENZYMOLOGY
    LO23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204112/MICROBIOLOGY
    LO23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204115/CELL CULTURES
    LO23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO24Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.
    LO24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204001/MATHEMATICS
    LO24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204002/PHYSICS
    LO24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204004/STATISTICS
    LO24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204005/BIOLOGY
    LO24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204007/GENETICS
    LO24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204115/CELL CULTURES
    LO24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
A2Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars
LO1Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.
    LO1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204001/MATHEMATICS
    LO1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204002/PHYSICS
    LO1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204004/STATISTICS
    LO1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204005/BIOLOGY
    LO1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204007/GENETICS
    LO1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204115/CELL CULTURES
    LO1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO2Conèixer les bases de la Química nuclear.
    LO2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204001/MATHEMATICS
    LO2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204002/PHYSICS
    LO2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204004/STATISTICS
    LO2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204005/BIOLOGY
    LO2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204007/GENETICS
    LO2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204115/CELL CULTURES
    LO2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO3Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).
    LO3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204001/MATHEMATICS
    LO3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204002/PHYSICS
    LO3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204004/STATISTICS
    LO3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204005/BIOLOGY
    LO3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204006/CELL BIOLOGY
    LO3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204007/GENETICS
    LO3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204103/BIOCOMPUTING
    LO3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204106/ENZYMOLOGY
    LO3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204112/MICROBIOLOGY
    LO3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204115/CELL CULTURES
    LO3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO4Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.
    LO4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204001/MATHEMATICS
    LO4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204002/PHYSICS
    LO4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204004/STATISTICS
    LO4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204005/BIOLOGY
    LO4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204007/GENETICS
    LO4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204115/CELL CULTURES
    LO4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO5Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.
    LO5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204001/MATHEMATICS
    LO5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204002/PHYSICS
    LO5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204004/STATISTICS
    LO5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204005/BIOLOGY
    LO5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204007/GENETICS
    LO5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204115/CELL CULTURES
    LO5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO6Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.
    LO6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204001/MATHEMATICS
    LO6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204002/PHYSICS
    LO6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204004/STATISTICS
    LO6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204005/BIOLOGY
    LO6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204007/GENETICS
    LO6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204115/CELL CULTURES
    LO6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO7Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.
    LO7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204001/MATHEMATICS
    LO7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204002/PHYSICS
    LO7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204004/STATISTICS
    LO7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204005/BIOLOGY
    LO7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204007/GENETICS
    LO7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204115/CELL CULTURES
    LO7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO8Reconèixer la nomenclatura i formulació química.
    LO8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204001/MATHEMATICS
    LO8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204002/PHYSICS
    LO8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204004/STATISTICS
    LO8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204005/BIOLOGY
    LO8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204007/GENETICS
    LO8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204115/CELL CULTURES
    LO8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO9Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).
    LO9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204001/MATHEMATICS
    LO9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204002/PHYSICS
    LO9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204004/STATISTICS
    LO9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204005/BIOLOGY
    LO9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204006/CELL BIOLOGY
    LO9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204007/GENETICS
    LO9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204103/BIOCOMPUTING
    LO9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204106/ENZYMOLOGY
    LO9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204112/MICROBIOLOGY
    LO9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204115/CELL CULTURES
    LO9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO10Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions
    LO10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204001/MATHEMATICS
    LO10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204002/PHYSICS
    LO10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204004/STATISTICS
    LO10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204005/BIOLOGY
    LO10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204006/CELL BIOLOGY
    LO10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204007/GENETICS
    LO10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204103/BIOCOMPUTING
    LO10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204106/ENZYMOLOGY
    LO10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204112/MICROBIOLOGY
    LO10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204115/CELL CULTURES
    LO10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO11Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.
    LO11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204001/MATHEMATICS
    LO11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204002/PHYSICS
    LO11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204004/STATISTICS
    LO11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204005/BIOLOGY
    LO11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204007/GENETICS
    LO11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204115/CELL CULTURES
    LO11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO12Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns
    LO12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204001/MATHEMATICS
    LO12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204002/PHYSICS
    LO12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204004/STATISTICS
    LO12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204005/BIOLOGY
    LO12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204006/CELL BIOLOGY
    LO12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204007/GENETICS
    LO12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204103/BIOCOMPUTING
    LO12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204106/ENZYMOLOGY
    LO12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204112/MICROBIOLOGY
    LO12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204115/CELL CULTURES
    LO12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO13Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques
    LO13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204001/MATHEMATICS
    LO13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204002/PHYSICS
    LO13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204004/STATISTICS
    LO13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204005/BIOLOGY
    LO13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204006/CELL BIOLOGY
    LO13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204007/GENETICS
    LO13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204103/BIOCOMPUTING
    LO13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204106/ENZYMOLOGY
    LO13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204112/MICROBIOLOGY
    LO13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204115/CELL CULTURES
    LO13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO14Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics
    LO14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204001/MATHEMATICS
    LO14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204002/PHYSICS
    LO14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204004/STATISTICS
    LO14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204005/BIOLOGY
    LO14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204006/CELL BIOLOGY
    LO14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204007/GENETICS
    LO14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204103/BIOCOMPUTING
    LO14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204106/ENZYMOLOGY
    LO14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204112/MICROBIOLOGY
    LO14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204115/CELL CULTURES
    LO14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
A3Tenir un bon coneixement de la bioquímica, cinètica i mecanismes dels enzims, del metabolisme i la
seva regulació
LO1Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.
    LO1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204001/MATHEMATICS
    LO1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204002/PHYSICS
    LO1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204004/STATISTICS
    LO1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204005/BIOLOGY
    LO1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204007/GENETICS
    LO1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204115/CELL CULTURES
    LO1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO2Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics
    LO2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204001/MATHEMATICS
    LO2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204002/PHYSICS
    LO2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204004/STATISTICS
    LO2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204005/BIOLOGY
    LO2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204006/CELL BIOLOGY
    LO2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204007/GENETICS
    LO2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204103/BIOCOMPUTING
    LO2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204106/ENZYMOLOGY
    LO2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204112/MICROBIOLOGY
    LO2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204115/CELL CULTURES
    LO2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO3Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica
    LO3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204001/MATHEMATICS
    LO3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204002/PHYSICS
    LO3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204004/STATISTICS
    LO3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204005/BIOLOGY
    LO3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204006/CELL BIOLOGY
    LO3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204007/GENETICS
    LO3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204103/BIOCOMPUTING
    LO3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204106/ENZYMOLOGY
    LO3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204112/MICROBIOLOGY
    LO3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204115/CELL CULTURES
    LO3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
A4Conèixer i comprendre de forma integrada els organismes a nivell molecular, cel•lular i
metabòlic
LO1Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn

    LO1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204001/MATHEMATICS
    LO1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204002/PHYSICS
    LO1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204004/STATISTICS
    LO1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204005/BIOLOGY
    LO1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204006/CELL BIOLOGY
    LO1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204007/GENETICS
    LO1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204008/BIOCHEMISTRY
    LO1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204103/BIOCOMPUTING
    LO1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204106/ENZYMOLOGY
    LO1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204112/MICROBIOLOGY
    LO1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204115/CELL CULTURES
    LO1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO2Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.
    LO2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204001/MATHEMATICS
    LO2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204002/PHYSICS
    LO2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204004/STATISTICS
    LO2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204005/BIOLOGY
    LO2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204007/GENETICS
    LO2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204115/CELL CULTURES
    LO2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO3Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.
    LO3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204001/MATHEMATICS
    LO3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204002/PHYSICS
    LO3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204004/STATISTICS
    LO3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204005/BIOLOGY
    LO3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204007/GENETICS
    LO3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204115/CELL CULTURES
    LO3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO4Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics
    LO4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204001/MATHEMATICS
    LO4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204002/PHYSICS
    LO4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204004/STATISTICS
    LO4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204005/BIOLOGY
    LO4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204006/CELL BIOLOGY
    LO4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204007/GENETICS
    LO4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204103/BIOCOMPUTING
    LO4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204106/ENZYMOLOGY
    LO4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204112/MICROBIOLOGY
    LO4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204115/CELL CULTURES
    LO4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO5Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics
    LO5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204001/MATHEMATICS
    LO5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204002/PHYSICS
    LO5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204004/STATISTICS
    LO5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204005/BIOLOGY
    LO5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204006/CELL BIOLOGY
    LO5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204007/GENETICS
    LO5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204103/BIOCOMPUTING
    LO5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204106/ENZYMOLOGY
    LO5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204112/MICROBIOLOGY
    LO5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204115/CELL CULTURES
    LO5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO6Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.
    LO6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204001/MATHEMATICS
    LO6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204002/PHYSICS
    LO6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204004/STATISTICS
    LO6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204005/BIOLOGY
    LO6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204007/GENETICS
    LO6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204115/CELL CULTURES
    LO6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO7Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.
    LO7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204001/MATHEMATICS
    LO7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204002/PHYSICS
    LO7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204004/STATISTICS
    LO7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204005/BIOLOGY
    LO7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204007/GENETICS
    LO7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204115/CELL CULTURES
    LO7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO7 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO8Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.
    LO8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204001/MATHEMATICS
    LO8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204002/PHYSICS
    LO8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204004/STATISTICS
    LO8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204005/BIOLOGY
    LO8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204007/GENETICS
    LO8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204115/CELL CULTURES
    LO8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO8 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO9Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència
    LO9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204001/MATHEMATICS
    LO9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204002/PHYSICS
    LO9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204004/STATISTICS
    LO9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204005/BIOLOGY
    LO9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204006/CELL BIOLOGY
    LO9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204007/GENETICS
    LO9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204103/BIOCOMPUTING
    LO9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204106/ENZYMOLOGY
    LO9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204112/MICROBIOLOGY
    LO9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204115/CELL CULTURES
    LO9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO9 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO10Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.
    LO10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204001/MATHEMATICS
    LO10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204002/PHYSICS
    LO10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204004/STATISTICS
    LO10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204005/BIOLOGY
    LO10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204007/GENETICS
    LO10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204115/CELL CULTURES
    LO10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO10 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO11Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.
    LO11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204001/MATHEMATICS
    LO11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204002/PHYSICS
    LO11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204004/STATISTICS
    LO11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204005/BIOLOGY
    LO11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204007/GENETICS
    LO11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204115/CELL CULTURES
    LO11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO11 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO12Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.
    LO12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204001/MATHEMATICS
    LO12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204002/PHYSICS
    LO12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204004/STATISTICS
    LO12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204005/BIOLOGY
    LO12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204007/GENETICS
    LO12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204115/CELL CULTURES
    LO12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO12 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO13Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat
    LO13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204001/MATHEMATICS
    LO13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204002/PHYSICS
    LO13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204004/STATISTICS
    LO13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204005/BIOLOGY
    LO13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204006/CELL BIOLOGY
    LO13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204007/GENETICS
    LO13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204103/BIOCOMPUTING
    LO13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204106/ENZYMOLOGY
    LO13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204112/MICROBIOLOGY
    LO13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204115/CELL CULTURES
    LO13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO13 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO14Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians
    LO14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204001/MATHEMATICS
    LO14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204002/PHYSICS
    LO14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204004/STATISTICS
    LO14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204005/BIOLOGY
    LO14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204006/CELL BIOLOGY
    LO14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204007/GENETICS
    LO14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204103/BIOCOMPUTING
    LO14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204106/ENZYMOLOGY
    LO14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204112/MICROBIOLOGY
    LO14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204115/CELL CULTURES
    LO14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO14 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO15Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció
    LO15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204001/MATHEMATICS
    LO15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204002/PHYSICS
    LO15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204004/STATISTICS
    LO15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204005/BIOLOGY
    LO15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204006/CELL BIOLOGY
    LO15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204007/GENETICS
    LO15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204103/BIOCOMPUTING
    LO15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204106/ENZYMOLOGY
    LO15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204112/MICROBIOLOGY
    LO15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204115/CELL CULTURES
    LO15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO15 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO16Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas
    LO16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204001/MATHEMATICS
    LO16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204002/PHYSICS
    LO16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204004/STATISTICS
    LO16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204005/BIOLOGY
    LO16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204006/CELL BIOLOGY
    LO16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204007/GENETICS
    LO16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204103/BIOCOMPUTING
    LO16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204106/ENZYMOLOGY
    LO16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204112/MICROBIOLOGY
    LO16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204115/CELL CULTURES
    LO16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO16 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO17Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció
    LO17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204001/MATHEMATICS
    LO17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204002/PHYSICS
    LO17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204004/STATISTICS
    LO17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204005/BIOLOGY
    LO17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204006/CELL BIOLOGY
    LO17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204007/GENETICS
    LO17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204103/BIOCOMPUTING
    LO17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204106/ENZYMOLOGY
    LO17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204112/MICROBIOLOGY
    LO17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204115/CELL CULTURES
    LO17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO17 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO18Descriure com està organitzada la informació en el genoma
    LO18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204001/MATHEMATICS
    LO18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204002/PHYSICS
    LO18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204004/STATISTICS
    LO18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204005/BIOLOGY
    LO18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204006/CELL BIOLOGY
    LO18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204007/GENETICS
    LO18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204103/BIOCOMPUTING
    LO18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204106/ENZYMOLOGY
    LO18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204112/MICROBIOLOGY
    LO18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204115/CELL CULTURES
    LO18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO18 - Descriure com està organitzada la informació en el genoma

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO19Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal
    LO19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204001/MATHEMATICS
    LO19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204002/PHYSICS
    LO19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204004/STATISTICS
    LO19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204005/BIOLOGY
    LO19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204006/CELL BIOLOGY
    LO19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204007/GENETICS
    LO19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204103/BIOCOMPUTING
    LO19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204106/ENZYMOLOGY
    LO19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204112/MICROBIOLOGY
    LO19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204115/CELL CULTURES
    LO19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO19 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO20Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers
    LO20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204001/MATHEMATICS
    LO20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204002/PHYSICS
    LO20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204004/STATISTICS
    LO20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204005/BIOLOGY
    LO20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204006/CELL BIOLOGY
    LO20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204007/GENETICS
    LO20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204103/BIOCOMPUTING
    LO20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204106/ENZYMOLOGY
    LO20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204112/MICROBIOLOGY
    LO20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204115/CELL CULTURES
    LO20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO20 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO21Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers
    LO21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204001/MATHEMATICS
    LO21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204002/PHYSICS
    LO21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204004/STATISTICS
    LO21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204005/BIOLOGY
    LO21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204006/CELL BIOLOGY
    LO21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204007/GENETICS
    LO21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204103/BIOCOMPUTING
    LO21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204106/ENZYMOLOGY
    LO21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204112/MICROBIOLOGY
    LO21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204115/CELL CULTURES
    LO21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO21 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO22Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal
    LO22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204001/MATHEMATICS
    LO22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204002/PHYSICS
    LO22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204004/STATISTICS
    LO22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204005/BIOLOGY
    LO22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204006/CELL BIOLOGY
    LO22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204007/GENETICS
    LO22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204103/BIOCOMPUTING
    LO22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204106/ENZYMOLOGY
    LO22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204112/MICROBIOLOGY
    LO22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204115/CELL CULTURES
    LO22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO22 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO23Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal
    LO23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204001/MATHEMATICS
    LO23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204002/PHYSICS
    LO23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204004/STATISTICS
    LO23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204005/BIOLOGY
    LO23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204006/CELL BIOLOGY
    LO23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204007/GENETICS
    LO23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204103/BIOCOMPUTING
    LO23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204106/ENZYMOLOGY
    LO23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204112/MICROBIOLOGY
    LO23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204115/CELL CULTURES
    LO23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO23 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO24Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal
    LO24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204001/MATHEMATICS
    LO24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204002/PHYSICS
    LO24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204004/STATISTICS
    LO24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204005/BIOLOGY
    LO24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204006/CELL BIOLOGY
    LO24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204007/GENETICS
    LO24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204103/BIOCOMPUTING
    LO24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204106/ENZYMOLOGY
    LO24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204112/MICROBIOLOGY
    LO24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204115/CELL CULTURES
    LO24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO24 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
A5Conèixer els principis, la instrumentació i les aplicacions de les principals tècniques
d'anàlisis i separació de biomolècules, així com les tècniques de cultiu de microorganismes i
de cèl•lules d'organismes pluricel•lulars
LO1Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes
    LO1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204001/MATHEMATICS
    LO1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204002/PHYSICS
    LO1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204004/STATISTICS
    LO1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204005/BIOLOGY
    LO1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204006/CELL BIOLOGY
    LO1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204007/GENETICS
    LO1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204103/BIOCOMPUTING
    LO1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204106/ENZYMOLOGY
    LO1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204112/MICROBIOLOGY
    LO1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204115/CELL CULTURES
    LO1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO1 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO2Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia
    LO2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204001/MATHEMATICS
    LO2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204002/PHYSICS
    LO2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204004/STATISTICS
    LO2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204005/BIOLOGY
    LO2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204006/CELL BIOLOGY
    LO2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204007/GENETICS
    LO2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204103/BIOCOMPUTING
    LO2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204106/ENZYMOLOGY
    LO2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204112/MICROBIOLOGY
    LO2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204115/CELL CULTURES
    LO2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO3Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular
    LO3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204001/MATHEMATICS
    LO3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204002/PHYSICS
    LO3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204004/STATISTICS
    LO3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204005/BIOLOGY
    LO3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204006/CELL BIOLOGY
    LO3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204007/GENETICS
    LO3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204103/BIOCOMPUTING
    LO3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204106/ENZYMOLOGY
    LO3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204112/MICROBIOLOGY
    LO3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204115/CELL CULTURES
    LO3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO3 - Conèixer i dominar les tècniques bàsiques instrumentals de bioquímica i biologia mol·lecular

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
A6Saber dissenyar i aplicar protocols experimentals de laboratori dels àmbits de Biotecnologia,
especialment químics, bioquímics, microbiològics i de biologia molecular, valorant els seus
riscos i elements de seguretat
LO1Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic
    LO1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204001/MATHEMATICS
    LO1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204002/PHYSICS
    LO1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204004/STATISTICS
    LO1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204005/BIOLOGY
    LO1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204006/CELL BIOLOGY
    LO1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204007/GENETICS
    LO1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204103/BIOCOMPUTING
    LO1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204106/ENZYMOLOGY
    LO1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204112/MICROBIOLOGY
    LO1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204115/CELL CULTURES
    LO1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO1 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO2Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia
    LO2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204001/MATHEMATICS
    LO2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204002/PHYSICS
    LO2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204004/STATISTICS
    LO2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204005/BIOLOGY
    LO2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204006/CELL BIOLOGY
    LO2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204007/GENETICS
    LO2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204103/BIOCOMPUTING
    LO2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204106/ENZYMOLOGY
    LO2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204112/MICROBIOLOGY
    LO2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204115/CELL CULTURES
    LO2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO2 - Conèixer els aspectes vinculats al cultiu de cèl·lules in vitro, a nivell pràctic, teòric i les
seves aplicacions al camp de la biotecnologia

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO3Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció
    LO3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204001/MATHEMATICS
    LO3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204002/PHYSICS
    LO3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204004/STATISTICS
    LO3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204005/BIOLOGY
    LO3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204006/CELL BIOLOGY
    LO3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204007/GENETICS
    LO3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204103/BIOCOMPUTING
    LO3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204106/ENZYMOLOGY
    LO3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204112/MICROBIOLOGY
    LO3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204115/CELL CULTURES
    LO3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO3 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per correlacionar l'estructura d'una biomolècula (proteïnes
i àcids nucleics) amb la seva funció

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
A7Saber buscar, obtenir, analitzar i interpretar la informació de les principals bases de dades
biològiques: genòmiques, transcriptòmiques, proteòmiques, metabolòmiques, taxonòmiques i
altres, així com de dades bibliogràfiques, i usar les eines bioinformàtiques bàsiques
LO1Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques
    LO1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204001/MATHEMATICS
    LO1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204002/PHYSICS
    LO1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204004/STATISTICS
    LO1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204005/BIOLOGY
    LO1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204006/CELL BIOLOGY
    LO1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204007/GENETICS
    LO1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204103/BIOCOMPUTING
    LO1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204106/ENZYMOLOGY
    LO1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204112/MICROBIOLOGY
    LO1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204115/CELL CULTURES
    LO1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO1 - Utilitzar les eines bioinformàtiques per a: a) analitzar estructures i seqüències de proteïnes i
àcids nucleics, i b) cercar informació en les principals bases de dades biològiques i
bibliogràfiques

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
A8Analitzar adequadament dades i resultats experimentals propis dels àmbits de Biotecnologia amb
tècniques estadístiques, i saber-los interpretar
LO1Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204001/MATHEMATICS
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204002/PHYSICS
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204004/STATISTICS
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204005/BIOLOGY
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204007/GENETICS
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204115/CELL CULTURES
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO2Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.
    LO2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204001/MATHEMATICS
    LO2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204002/PHYSICS
    LO2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204004/STATISTICS
    LO2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204005/BIOLOGY
    LO2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204007/GENETICS
    LO2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204115/CELL CULTURES
    LO2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO3Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.
    LO3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204001/MATHEMATICS
    LO3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204002/PHYSICS
    LO3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204004/STATISTICS
    LO3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204005/BIOLOGY
    LO3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204007/GENETICS
    LO3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204115/CELL CULTURES
    LO3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO3 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO4Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic
    LO4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204001/MATHEMATICS
    LO4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204002/PHYSICS
    LO4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204004/STATISTICS
    LO4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204005/BIOLOGY
    LO4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204006/CELL BIOLOGY
    LO4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204007/GENETICS
    LO4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204103/BIOCOMPUTING
    LO4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204106/ENZYMOLOGY
    LO4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204112/MICROBIOLOGY
    LO4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204115/CELL CULTURES
    LO4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO4 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO5Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.
    LO5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204001/MATHEMATICS
    LO5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204002/PHYSICS
    LO5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204004/STATISTICS
    LO5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204005/BIOLOGY
    LO5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204007/GENETICS
    LO5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204115/CELL CULTURES
    LO5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO5 - Adquirir uns coneixements bàsics d'ecologia.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO6Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics
    LO6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204001/MATHEMATICS
    LO6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204002/PHYSICS
    LO6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204004/STATISTICS
    LO6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204005/BIOLOGY
    LO6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204006/CELL BIOLOGY
    LO6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204007/GENETICS
    LO6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204103/BIOCOMPUTING
    LO6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204106/ENZYMOLOGY
    LO6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204112/MICROBIOLOGY
    LO6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204115/CELL CULTURES
    LO6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO6 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO7Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.
    LO7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204001/MATHEMATICS
    LO7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204002/PHYSICS
    LO7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204004/STATISTICS
    LO7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204005/BIOLOGY
    LO7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204007/GENETICS
    LO7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204115/CELL CULTURES
    LO7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO7 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO8Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució
    LO8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204001/MATHEMATICS
    LO8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204002/PHYSICS
    LO8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204004/STATISTICS
    LO8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204005/BIOLOGY
    LO8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204006/CELL BIOLOGY
    LO8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204007/GENETICS
    LO8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204103/BIOCOMPUTING
    LO8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204106/ENZYMOLOGY
    LO8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204112/MICROBIOLOGY
    LO8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204115/CELL CULTURES
    LO8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO8 - Comprendre com els canvis genètics poden donar lloc a l'evolució

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO9Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus
    LO9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204001/MATHEMATICS
    LO9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204002/PHYSICS
    LO9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204004/STATISTICS
    LO9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204005/BIOLOGY
    LO9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204006/CELL BIOLOGY
    LO9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204007/GENETICS
    LO9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204103/BIOCOMPUTING
    LO9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204106/ENZYMOLOGY
    LO9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204112/MICROBIOLOGY
    LO9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204115/CELL CULTURES
    LO9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO9 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO10Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen
    LO10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204001/MATHEMATICS
    LO10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204002/PHYSICS
    LO10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204004/STATISTICS
    LO10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204005/BIOLOGY
    LO10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204006/CELL BIOLOGY
    LO10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204007/GENETICS
    LO10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204103/BIOCOMPUTING
    LO10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204106/ENZYMOLOGY
    LO10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204112/MICROBIOLOGY
    LO10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204115/CELL CULTURES
    LO10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO10 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO11Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.
    LO11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204001/MATHEMATICS
    LO11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204002/PHYSICS
    LO11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204004/STATISTICS
    LO11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204005/BIOLOGY
    LO11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204007/GENETICS
    LO11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204115/CELL CULTURES
    LO11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO11 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO12Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.
    LO12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204001/MATHEMATICS
    LO12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204002/PHYSICS
    LO12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204004/STATISTICS
    LO12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204005/BIOLOGY
    LO12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204007/GENETICS
    LO12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204115/CELL CULTURES
    LO12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO12 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO13Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.
    LO13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204001/MATHEMATICS
    LO13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204002/PHYSICS
    LO13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204004/STATISTICS
    LO13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204005/BIOLOGY
    LO13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204007/GENETICS
    LO13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204115/CELL CULTURES
    LO13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO13 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO14Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència
    LO14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204001/MATHEMATICS
    LO14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204002/PHYSICS
    LO14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204004/STATISTICS
    LO14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204005/BIOLOGY
    LO14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204006/CELL BIOLOGY
    LO14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204007/GENETICS
    LO14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204103/BIOCOMPUTING
    LO14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204106/ENZYMOLOGY
    LO14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204112/MICROBIOLOGY
    LO14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204115/CELL CULTURES
    LO14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO14 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO15Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.
    LO15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204001/MATHEMATICS
    LO15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204002/PHYSICS
    LO15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204004/STATISTICS
    LO15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204005/BIOLOGY
    LO15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204007/GENETICS
    LO15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204115/CELL CULTURES
    LO15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO15 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO16Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.
    LO16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204001/MATHEMATICS
    LO16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204002/PHYSICS
    LO16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204004/STATISTICS
    LO16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204005/BIOLOGY
    LO16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204007/GENETICS
    LO16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204115/CELL CULTURES
    LO16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO16 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO17Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.
    LO17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204001/MATHEMATICS
    LO17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204002/PHYSICS
    LO17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204004/STATISTICS
    LO17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204005/BIOLOGY
    LO17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204007/GENETICS
    LO17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204115/CELL CULTURES
    LO17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO17 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO18Saber interpretar dades i resultats experimentals
    LO18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204001/MATHEMATICS
    LO18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204002/PHYSICS
    LO18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204004/STATISTICS
    LO18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204005/BIOLOGY
    LO18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204006/CELL BIOLOGY
    LO18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204007/GENETICS
    LO18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204103/BIOCOMPUTING
    LO18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204106/ENZYMOLOGY
    LO18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204112/MICROBIOLOGY
    LO18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204115/CELL CULTURES
    LO18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO18 - Saber interpretar dades i resultats experimentals

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO19Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.
    LO19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204001/MATHEMATICS
    LO19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204002/PHYSICS
    LO19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204004/STATISTICS
    LO19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204005/BIOLOGY
    LO19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204007/GENETICS
    LO19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204115/CELL CULTURES
    LO19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO19 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO20Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.
    LO20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204001/MATHEMATICS
    LO20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204002/PHYSICS
    LO20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204004/STATISTICS
    LO20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204005/BIOLOGY
    LO20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204007/GENETICS
    LO20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204115/CELL CULTURES
    LO20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO20 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO21Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques
    LO21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204001/MATHEMATICS
    LO21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204002/PHYSICS
    LO21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204004/STATISTICS
    LO21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204005/BIOLOGY
    LO21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204006/CELL BIOLOGY
    LO21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204007/GENETICS
    LO21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204103/BIOCOMPUTING
    LO21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204106/ENZYMOLOGY
    LO21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204112/MICROBIOLOGY
    LO21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204115/CELL CULTURES
    LO21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO21 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO22Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri
    LO22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204001/MATHEMATICS
    LO22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204002/PHYSICS
    LO22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204004/STATISTICS
    LO22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204005/BIOLOGY
    LO22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204006/CELL BIOLOGY
    LO22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204007/GENETICS
    LO22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204103/BIOCOMPUTING
    LO22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204106/ENZYMOLOGY
    LO22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204112/MICROBIOLOGY
    LO22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204115/CELL CULTURES
    LO22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO22 - Saber aplicar els principis de la termodinàmica als processos químics i bioquímics i a sistemes
en equilibri

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO23Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri
    LO23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204001/MATHEMATICS
    LO23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204002/PHYSICS
    LO23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204004/STATISTICS
    LO23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204005/BIOLOGY
    LO23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204006/CELL BIOLOGY
    LO23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204007/GENETICS
    LO23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204103/BIOCOMPUTING
    LO23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204106/ENZYMOLOGY
    LO23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204112/MICROBIOLOGY
    LO23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204115/CELL CULTURES
    LO23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO23 - Saber relacionar les condicions de temperatura, pressió i composició amb la constant d'equilibri

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO24Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia
    LO24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204001/MATHEMATICS
    LO24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204002/PHYSICS
    LO24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204004/STATISTICS
    LO24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204005/BIOLOGY
    LO24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204006/CELL BIOLOGY
    LO24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204007/GENETICS
    LO24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204103/BIOCOMPUTING
    LO24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204106/ENZYMOLOGY
    LO24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204112/MICROBIOLOGY
    LO24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204115/CELL CULTURES
    LO24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO24 - Conèixer i dominar les tècniques analítiques instrumentals que s'apliquen a biotecnologia

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO25Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.
    LO25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204001/MATHEMATICS
    LO25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204002/PHYSICS
    LO25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204004/STATISTICS
    LO25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204005/BIOLOGY
    LO25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204007/GENETICS
    LO25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204115/CELL CULTURES
    LO25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO25 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
A9Conèixer en profunditat els microorganismes, tant procariotes com eucariotes, i els virus, així
com la diversitat de metabolismes present en els procariotes, i les seves possibilitats
d'aprofitament biotecnològic
LO1Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat
    LO1 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204001/MATHEMATICS
    LO1 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204002/PHYSICS
    LO1 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO1 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204004/STATISTICS
    LO1 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204005/BIOLOGY
    LO1 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204006/CELL BIOLOGY
    LO1 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204007/GENETICS
    LO1 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO1 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO1 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO1 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204103/BIOCOMPUTING
    LO1 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204106/ENZYMOLOGY
    LO1 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO1 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO1 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO1 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204112/MICROBIOLOGY
    LO1 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204115/CELL CULTURES
    LO1 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO1 - Conèixer el món dels microorganismes i la seva relació amb la humanitat

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO2Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes
    LO2 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204001/MATHEMATICS
    LO2 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204002/PHYSICS
    LO2 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO2 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204004/STATISTICS
    LO2 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204005/BIOLOGY
    LO2 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204006/CELL BIOLOGY
    LO2 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204007/GENETICS
    LO2 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO2 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO2 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO2 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204103/BIOCOMPUTING
    LO2 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204106/ENZYMOLOGY
    LO2 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO2 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO2 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO2 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204112/MICROBIOLOGY
    LO2 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204115/CELL CULTURES
    LO2 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO2 - Aplicar les tècniques d'estudi dels microorganismes

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO3Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians
    LO3 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204001/MATHEMATICS
    LO3 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204002/PHYSICS
    LO3 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO3 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204004/STATISTICS
    LO3 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204005/BIOLOGY
    LO3 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204006/CELL BIOLOGY
    LO3 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204007/GENETICS
    LO3 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO3 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO3 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO3 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204103/BIOCOMPUTING
    LO3 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204106/ENZYMOLOGY
    LO3 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO3 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO3 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO3 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204112/MICROBIOLOGY
    LO3 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204115/CELL CULTURES
    LO3 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO3 - Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
A10Saber aplicar els coneixements bàsics d'estructura i funció dels organismes pluricel•lulars en
l'obtenció de productes biotecnològics
LO1Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204001/MATHEMATICS
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204002/PHYSICS
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204004/STATISTICS
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204005/BIOLOGY
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204007/GENETICS
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204115/CELL CULTURES
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO1 - Adquirir coneixements bàsics de la biodiversitat dels diferents tipus d'organismes, des de virus a
procariotes i eucariotes.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO2Conèixer esquemàticament la classificació i principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, i en particular d'animals i plantes.
    LO2 - Conèixer esquemàticament la classificació i principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, i en particular d'animals i plantes.

19204001/MATHEMATICS
    LO2 - Conèixer esquemàticament la classificació i principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, i en particular d'animals i plantes.

19204002/PHYSICS
    LO2 - Conèixer esquemàticament la classificació i principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, i en particular d'animals i plantes.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO2 - Conèixer esquemàticament la classificació i principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, i en particular d'animals i plantes.

19204004/STATISTICS
    LO2 - Conèixer esquemàticament la classificació i principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, i en particular d'animals i plantes.

19204005/BIOLOGY
    LO2 - Conèixer esquemàticament la classificació i principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, i en particular d'animals i plantes.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO2 - Conèixer esquemàticament la classificació i principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, i en particular d'animals i plantes.

19204007/GENETICS
    LO2 - Conèixer esquemàticament la classificació i principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, i en particular d'animals i plantes.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO2 - Conèixer esquemàticament la classificació i principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, i en particular d'animals i plantes.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO2 - Conèixer esquemàticament la classificació i principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, i en particular d'animals i plantes.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO2 - Conèixer esquemàticament la classificació i principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, i en particular d'animals i plantes.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO2 - Conèixer esquemàticament la classificació i principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, i en particular d'animals i plantes.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO2 - Conèixer esquemàticament la classificació i principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, i en particular d'animals i plantes.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO2 - Conèixer esquemàticament la classificació i principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, i en particular d'animals i plantes.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO2 - Conèixer esquemàticament la classificació i principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, i en particular d'animals i plantes.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO2 - Conèixer esquemàticament la classificació i principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, i en particular d'animals i plantes.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO2 - Conèixer esquemàticament la classificació i principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, i en particular d'animals i plantes.

19204115/CELL CULTURES
    LO2 - Conèixer esquemàticament la classificació i principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, i en particular d'animals i plantes.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO2 - Conèixer esquemàticament la classificació i principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, i en particular d'animals i plantes.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO3Conèixer les diferents possibilitats de canvis genètics i els seus mecanismes.
    LO3 - Conèixer les diferents possibilitats de canvis genètics i els seus mecanismes.

19204001/MATHEMATICS
    LO3 - Conèixer les diferents possibilitats de canvis genètics i els seus mecanismes.

19204002/PHYSICS
    LO3 - Conèixer les diferents possibilitats de canvis genètics i els seus mecanismes.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO3 - Conèixer les diferents possibilitats de canvis genètics i els seus mecanismes.

19204004/STATISTICS
    LO3 - Conèixer les diferents possibilitats de canvis genètics i els seus mecanismes.

19204005/BIOLOGY
    LO3 - Conèixer les diferents possibilitats de canvis genètics i els seus mecanismes.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO3 - Conèixer les diferents possibilitats de canvis genètics i els seus mecanismes.

19204007/GENETICS
    LO3 - Conèixer les diferents possibilitats de canvis genètics i els seus mecanismes.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO3 - Conèixer les diferents possibilitats de canvis genètics i els seus mecanismes.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO3 - Conèixer les diferents possibilitats de canvis genètics i els seus mecanismes.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO3 - Conèixer les diferents possibilitats de canvis genètics i els seus mecanismes.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO3 - Conèixer les diferents possibilitats de canvis genètics i els seus mecanismes.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO3 - Conèixer les diferents possibilitats de canvis genètics i els seus mecanismes.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO3 - Conèixer les diferents possibilitats de canvis genètics i els seus mecanismes.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO3 - Conèixer les diferents possibilitats de canvis genètics i els seus mecanismes.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO3 - Conèixer les diferents possibilitats de canvis genètics i els seus mecanismes.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO3 - Conèixer les diferents possibilitats de canvis genètics i els seus mecanismes.

19204115/CELL CULTURES
    LO3 - Conèixer les diferents possibilitats de canvis genètics i els seus mecanismes.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO3 - Conèixer les diferents possibilitats de canvis genètics i els seus mecanismes.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO4Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen
    LO4 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204001/MATHEMATICS
    LO4 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204002/PHYSICS
    LO4 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO4 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204004/STATISTICS
    LO4 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204005/BIOLOGY
    LO4 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204006/CELL BIOLOGY
    LO4 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204007/GENETICS
    LO4 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO4 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO4 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO4 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204103/BIOCOMPUTING
    LO4 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204106/ENZYMOLOGY
    LO4 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO4 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO4 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO4 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204112/MICROBIOLOGY
    LO4 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204115/CELL CULTURES
    LO4 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO4 - Conèixer les relacions entre els components cel·lulars i les funcions que realitzen

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO5Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques
    LO5 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204001/MATHEMATICS
    LO5 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204002/PHYSICS
    LO5 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO5 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204004/STATISTICS
    LO5 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204005/BIOLOGY
    LO5 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204006/CELL BIOLOGY
    LO5 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204007/GENETICS
    LO5 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO5 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO5 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO5 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204103/BIOCOMPUTING
    LO5 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204106/ENZYMOLOGY
    LO5 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO5 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO5 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO5 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204112/MICROBIOLOGY
    LO5 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204115/CELL CULTURES
    LO5 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO5 - Adquirir competències bàsiques mínimes per a poder desenvolupar amb eficiència les diferents
tècniques microbiològiques

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO6Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas
    LO6 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204001/MATHEMATICS
    LO6 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204002/PHYSICS
    LO6 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO6 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204004/STATISTICS
    LO6 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204005/BIOLOGY
    LO6 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204006/CELL BIOLOGY
    LO6 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204007/GENETICS
    LO6 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO6 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO6 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO6 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204103/BIOCOMPUTING
    LO6 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204106/ENZYMOLOGY
    LO6 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO6 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO6 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO6 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204112/MICROBIOLOGY
    LO6 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204115/CELL CULTURES
    LO6 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO6 - Conèixer els mecanismes implicats en l'expressió gènica i la seva regulació, tant en eucariotas
com procariotas

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO7Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció
    LO7 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204001/MATHEMATICS
    LO7 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204002/PHYSICS
    LO7 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO7 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204004/STATISTICS
    LO7 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204005/BIOLOGY
    LO7 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204006/CELL BIOLOGY
    LO7 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204007/GENETICS
    LO7 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO7 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO7 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO7 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204103/BIOCOMPUTING
    LO7 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204106/ENZYMOLOGY
    LO7 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO7 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO7 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO7 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204112/MICROBIOLOGY
    LO7 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204115/CELL CULTURES
    LO7 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO7 - Descriure els mecanismes de recombinació i reparació del DNA i els sistemes de
modificació-restricció

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO8Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal
    LO8 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204001/MATHEMATICS
    LO8 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204002/PHYSICS
    LO8 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO8 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204004/STATISTICS
    LO8 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204005/BIOLOGY
    LO8 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204006/CELL BIOLOGY
    LO8 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204007/GENETICS
    LO8 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO8 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO8 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO8 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204103/BIOCOMPUTING
    LO8 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204106/ENZYMOLOGY
    LO8 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO8 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO8 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO8 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204112/MICROBIOLOGY
    LO8 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204115/CELL CULTURES
    LO8 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO8 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida animal

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO9Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers
    LO9 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204001/MATHEMATICS
    LO9 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204002/PHYSICS
    LO9 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO9 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204004/STATISTICS
    LO9 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204005/BIOLOGY
    LO9 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204006/CELL BIOLOGY
    LO9 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204007/GENETICS
    LO9 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO9 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO9 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO9 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204103/BIOCOMPUTING
    LO9 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204106/ENZYMOLOGY
    LO9 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO9 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO9 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO9 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204112/MICROBIOLOGY
    LO9 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204115/CELL CULTURES
    LO9 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO9 - Adquirir conèixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía animal, i en especial de
mamífers

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO10Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers
    LO10 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204001/MATHEMATICS
    LO10 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204002/PHYSICS
    LO10 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO10 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204004/STATISTICS
    LO10 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204005/BIOLOGY
    LO10 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204006/CELL BIOLOGY
    LO10 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204007/GENETICS
    LO10 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO10 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO10 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO10 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204103/BIOCOMPUTING
    LO10 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204106/ENZYMOLOGY
    LO10 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO10 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO10 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO10 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204112/MICROBIOLOGY
    LO10 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204115/CELL CULTURES
    LO10 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO10 - Comprendre el creixement i desenvolupament animal, i en especial de mamífers

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO11Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal
    LO11 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204001/MATHEMATICS
    LO11 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204002/PHYSICS
    LO11 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO11 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204004/STATISTICS
    LO11 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204005/BIOLOGY
    LO11 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204006/CELL BIOLOGY
    LO11 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204007/GENETICS
    LO11 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO11 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO11 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO11 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204103/BIOCOMPUTING
    LO11 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204106/ENZYMOLOGY
    LO11 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO11 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO11 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO11 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204112/MICROBIOLOGY
    LO11 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204115/CELL CULTURES
    LO11 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO11 - Comprendre les característiques fonamentals de les funcions necessàries per a la vida vegetal

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO12Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal
    LO12 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204001/MATHEMATICS
    LO12 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204002/PHYSICS
    LO12 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO12 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204004/STATISTICS
    LO12 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204005/BIOLOGY
    LO12 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204006/CELL BIOLOGY
    LO12 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204007/GENETICS
    LO12 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO12 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO12 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO12 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204103/BIOCOMPUTING
    LO12 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204106/ENZYMOLOGY
    LO12 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO12 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO12 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO12 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204112/MICROBIOLOGY
    LO12 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204115/CELL CULTURES
    LO12 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO12 - Adquirir coneixements bàsics de fisiologia, histologia i organografía vegetal

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO13Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal
    LO13 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204001/MATHEMATICS
    LO13 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204002/PHYSICS
    LO13 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO13 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204004/STATISTICS
    LO13 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204005/BIOLOGY
    LO13 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204006/CELL BIOLOGY
    LO13 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204007/GENETICS
    LO13 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO13 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO13 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO13 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204103/BIOCOMPUTING
    LO13 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204106/ENZYMOLOGY
    LO13 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO13 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO13 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO13 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204112/MICROBIOLOGY
    LO13 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204115/CELL CULTURES
    LO13 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO13 - Comprendre el creixement i desenvolupament vegetal

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
B1Learning to learn
LO1Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

19204001/MATHEMATICS
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

19204002/PHYSICS
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

19204004/STATISTICS
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

19204005/BIOLOGY
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

19204007/GENETICS
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

19204115/CELL CULTURES
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO1 - Put into practice the approaches, methods and experiments put forward by the teaching staff in a
disciplined fashion.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO2Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

19204001/MATHEMATICS
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

19204002/PHYSICS
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

19204004/STATISTICS
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

19204005/BIOLOGY
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

19204007/GENETICS
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

19204115/CELL CULTURES
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO2 - Share and accept the learning objectives put forward by the teaching staff.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO3Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

19204001/MATHEMATICS
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

19204002/PHYSICS
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

19204004/STATISTICS
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

19204005/BIOLOGY
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

19204007/GENETICS
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

19204115/CELL CULTURES
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO3 - Learn by asking questions and take an interest in clearing up doubts.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO4Be familiar with the features of their discipline.
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

19204001/MATHEMATICS
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

19204002/PHYSICS
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

19204004/STATISTICS
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

19204005/BIOLOGY
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

19204007/GENETICS
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

19204115/CELL CULTURES
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO4 - Be familiar with the features of their discipline.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO5Understand the importance of mental schemas other than their own.
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

19204001/MATHEMATICS
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

19204002/PHYSICS
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

19204004/STATISTICS
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

19204005/BIOLOGY
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

19204007/GENETICS
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

19204115/CELL CULTURES
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO5 - Understand the importance of mental schemas other than their own.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO6Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

19204001/MATHEMATICS
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

19204002/PHYSICS
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

19204004/STATISTICS
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

19204005/BIOLOGY
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

19204007/GENETICS
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

19204115/CELL CULTURES
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO6 - Select a procedure from among the ones proposed by the teaching staff.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO7Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

19204001/MATHEMATICS
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

19204002/PHYSICS
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

19204004/STATISTICS
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

19204005/BIOLOGY
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

19204007/GENETICS
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

19204115/CELL CULTURES
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO7 - Adapt the learning objectives put forward by the teaching staff.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO8Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

19204001/MATHEMATICS
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

19204002/PHYSICS
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

19204004/STATISTICS
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

19204005/BIOLOGY
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

19204007/GENETICS
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

19204115/CELL CULTURES
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO8 - Ask intelligent questions that challenge what they have learned and show initiative in their search
for information.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO9Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

19204001/MATHEMATICS
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

19204002/PHYSICS
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

19204004/STATISTICS
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

19204005/BIOLOGY
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

19204007/GENETICS
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

19204115/CELL CULTURES
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO9 - Have an overview of the various theories and methodologies of a subject.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO10Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

19204001/MATHEMATICS
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

19204002/PHYSICS
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

19204004/STATISTICS
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

19204005/BIOLOGY
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

19204007/GENETICS
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

19204115/CELL CULTURES
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO10 - Contrast their own mental schemas with those of others and exploit the differences as an opportunity
to learn.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO11Autonomously adopt learning strategies in each situation.
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

19204001/MATHEMATICS
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

19204002/PHYSICS
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

19204004/STATISTICS
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

19204005/BIOLOGY
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

19204007/GENETICS
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

19204115/CELL CULTURES
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO11 - Autonomously adopt learning strategies in each situation.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO12Set their own learning objectives.
    LO12 - Set their own learning objectives.

19204001/MATHEMATICS
    LO12 - Set their own learning objectives.

19204002/PHYSICS
    LO12 - Set their own learning objectives.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO12 - Set their own learning objectives.

19204004/STATISTICS
    LO12 - Set their own learning objectives.

19204005/BIOLOGY
    LO12 - Set their own learning objectives.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO12 - Set their own learning objectives.

19204007/GENETICS
    LO12 - Set their own learning objectives.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO12 - Set their own learning objectives.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO12 - Set their own learning objectives.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO12 - Set their own learning objectives.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO12 - Set their own learning objectives.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO12 - Set their own learning objectives.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO12 - Set their own learning objectives.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO12 - Set their own learning objectives.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO12 - Set their own learning objectives.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO12 - Set their own learning objectives.

19204115/CELL CULTURES
    LO12 - Set their own learning objectives.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO12 - Set their own learning objectives.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO13Make significant contributions and be responsible for some innovation.
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

19204001/MATHEMATICS
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

19204002/PHYSICS
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

19204004/STATISTICS
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

19204005/BIOLOGY
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

19204007/GENETICS
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

19204115/CELL CULTURES
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO13 - Make significant contributions and be responsible for some innovation.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO14Be able to use paradigms from other disciplines.
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

19204001/MATHEMATICS
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

19204002/PHYSICS
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

19204004/STATISTICS
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

19204005/BIOLOGY
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

19204007/GENETICS
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

19204115/CELL CULTURES
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO14 - Be able to use paradigms from other disciplines.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO15Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

19204001/MATHEMATICS
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

19204002/PHYSICS
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

19204004/STATISTICS
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

19204005/BIOLOGY
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

19204007/GENETICS
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

19204115/CELL CULTURES
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO15 - Construct shared knowledge, learn and facilitate the joint construction of learning.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp biotecnològic.
LO1Identify problems and take decisions to solve them.
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

19204001/MATHEMATICS
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

19204002/PHYSICS
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

19204004/STATISTICS
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

19204005/BIOLOGY
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

19204007/GENETICS
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

19204115/CELL CULTURES
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO1 - Identify problems and take decisions to solve them.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO2Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

19204001/MATHEMATICS
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

19204002/PHYSICS
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

19204004/STATISTICS
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

19204005/BIOLOGY
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

19204007/GENETICS
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

19204115/CELL CULTURES
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO2 - Collect the information they need so that they can solve problems using data and not subjective
opinion, and subjecting the information at their disposal to logical analysis.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO3Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

19204001/MATHEMATICS
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

19204002/PHYSICS
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

19204004/STATISTICS
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

19204005/BIOLOGY
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

19204007/GENETICS
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

19204115/CELL CULTURES
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO3 - Follow a logical method to identify the causes of a problem and not merely accept the symptoms.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO4Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

19204001/MATHEMATICS
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

19204002/PHYSICS
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

19204004/STATISTICS
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

19204005/BIOLOGY
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

19204007/GENETICS
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

19204115/CELL CULTURES
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO4 - Provide alternative solutions to a problem and evaluate risks and advantages.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO5Draw up strategies to solve problems.
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

19204001/MATHEMATICS
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

19204002/PHYSICS
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

19204004/STATISTICS
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

19204005/BIOLOGY
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

19204007/GENETICS
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

19204115/CELL CULTURES
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO5 - Draw up strategies to solve problems.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO6Understand problems and be able to break them down into manageable parts.
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

19204001/MATHEMATICS
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

19204002/PHYSICS
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

19204004/STATISTICS
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

19204005/BIOLOGY
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

19204007/GENETICS
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

19204115/CELL CULTURES
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO6 - Understand problems and be able to break them down into manageable parts.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO7Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

19204001/MATHEMATICS
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

19204002/PHYSICS
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

19204004/STATISTICS
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

19204005/BIOLOGY
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

19204007/GENETICS
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

19204115/CELL CULTURES
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO7 - Adopt a method of analysis that enables them to identify non-obvious causes and evaluate their
impact on problems.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO8Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

19204001/MATHEMATICS
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

19204002/PHYSICS
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

19204004/STATISTICS
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

19204005/BIOLOGY
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

19204007/GENETICS
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

19204115/CELL CULTURES
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO8 - Present possible solutions that are mostly effective at solving problems.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO9Find appropriate solutions.
    LO9 - Find appropriate solutions.

19204001/MATHEMATICS
    LO9 - Find appropriate solutions.

19204002/PHYSICS
    LO9 - Find appropriate solutions.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO9 - Find appropriate solutions.

19204004/STATISTICS
    LO9 - Find appropriate solutions.

19204005/BIOLOGY
    LO9 - Find appropriate solutions.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO9 - Find appropriate solutions.

19204007/GENETICS
    LO9 - Find appropriate solutions.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO9 - Find appropriate solutions.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO9 - Find appropriate solutions.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO9 - Find appropriate solutions.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO9 - Find appropriate solutions.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO9 - Find appropriate solutions.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO9 - Find appropriate solutions.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO9 - Find appropriate solutions.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO9 - Find appropriate solutions.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO9 - Find appropriate solutions.

19204115/CELL CULTURES
    LO9 - Find appropriate solutions.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO9 - Find appropriate solutions.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO10Adopt realistic strategies for solving problems.
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

19204001/MATHEMATICS
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

19204002/PHYSICS
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

19204004/STATISTICS
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

19204005/BIOLOGY
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

19204007/GENETICS
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

19204115/CELL CULTURES
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO10 - Adopt realistic strategies for solving problems.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO11Anticipate problems before they arise.
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

19204001/MATHEMATICS
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

19204002/PHYSICS
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

19204004/STATISTICS
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

19204005/BIOLOGY
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

19204007/GENETICS
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

19204115/CELL CULTURES
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO11 - Anticipate problems before they arise.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO12Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

19204001/MATHEMATICS
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

19204002/PHYSICS
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

19204004/STATISTICS
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

19204005/BIOLOGY
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

19204007/GENETICS
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

19204115/CELL CULTURES
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO12 - Analyze problems and their causes from an overall perspective and in the medium and the long term.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO13Direct systematic processes for taking group decisions.
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

19204001/MATHEMATICS
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

19204002/PHYSICS
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

19204004/STATISTICS
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

19204005/BIOLOGY
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

19204007/GENETICS
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

19204115/CELL CULTURES
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO13 - Direct systematic processes for taking group decisions.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO14Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

19204001/MATHEMATICS
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

19204002/PHYSICS
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

19204004/STATISTICS
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

19204005/BIOLOGY
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

19204007/GENETICS
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

19204115/CELL CULTURES
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO14 - Transfer classroom exercises and the cases they have studied to real situations in other
environments.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO15Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

19204001/MATHEMATICS
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

19204002/PHYSICS
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

19204004/STATISTICS
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

19204005/BIOLOGY
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

19204007/GENETICS
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

19204115/CELL CULTURES
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO15 - Obtain the support they need from others for their decisions to be successful.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
B3Critical, logical and creative thinking, and an ability to innovate
LO1Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

19204001/MATHEMATICS
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

19204002/PHYSICS
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

19204004/STATISTICS
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

19204005/BIOLOGY
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

19204007/GENETICS
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

19204115/CELL CULTURES
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO1 - Be aware of the limitations and weak points of their work processes and methods.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO2Reflect on new ways of doing things.
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

19204001/MATHEMATICS
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

19204002/PHYSICS
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

19204004/STATISTICS
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

19204005/BIOLOGY
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

19204007/GENETICS
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

19204115/CELL CULTURES
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO2 - Reflect on new ways of doing things.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO3Search for new procedures and methods.
    LO3 - Search for new procedures and methods.

19204001/MATHEMATICS
    LO3 - Search for new procedures and methods.

19204002/PHYSICS
    LO3 - Search for new procedures and methods.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO3 - Search for new procedures and methods.

19204004/STATISTICS
    LO3 - Search for new procedures and methods.

19204005/BIOLOGY
    LO3 - Search for new procedures and methods.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO3 - Search for new procedures and methods.

19204007/GENETICS
    LO3 - Search for new procedures and methods.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO3 - Search for new procedures and methods.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO3 - Search for new procedures and methods.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO3 - Search for new procedures and methods.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO3 - Search for new procedures and methods.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO3 - Search for new procedures and methods.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO3 - Search for new procedures and methods.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO3 - Search for new procedures and methods.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO3 - Search for new procedures and methods.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO3 - Search for new procedures and methods.

19204115/CELL CULTURES
    LO3 - Search for new procedures and methods.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO3 - Search for new procedures and methods.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO4Experiment with new procedures.
    LO4 - Experiment with new procedures.

19204001/MATHEMATICS
    LO4 - Experiment with new procedures.

19204002/PHYSICS
    LO4 - Experiment with new procedures.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO4 - Experiment with new procedures.

19204004/STATISTICS
    LO4 - Experiment with new procedures.

19204005/BIOLOGY
    LO4 - Experiment with new procedures.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO4 - Experiment with new procedures.

19204007/GENETICS
    LO4 - Experiment with new procedures.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO4 - Experiment with new procedures.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO4 - Experiment with new procedures.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO4 - Experiment with new procedures.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO4 - Experiment with new procedures.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO4 - Experiment with new procedures.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO4 - Experiment with new procedures.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO4 - Experiment with new procedures.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO4 - Experiment with new procedures.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO4 - Experiment with new procedures.

19204115/CELL CULTURES
    LO4 - Experiment with new procedures.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO4 - Experiment with new procedures.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO5Identify the results of innovation.
    LO5 - Identify the results of innovation.

19204001/MATHEMATICS
    LO5 - Identify the results of innovation.

19204002/PHYSICS
    LO5 - Identify the results of innovation.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO5 - Identify the results of innovation.

19204004/STATISTICS
    LO5 - Identify the results of innovation.

19204005/BIOLOGY
    LO5 - Identify the results of innovation.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO5 - Identify the results of innovation.

19204007/GENETICS
    LO5 - Identify the results of innovation.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO5 - Identify the results of innovation.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO5 - Identify the results of innovation.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO5 - Identify the results of innovation.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO5 - Identify the results of innovation.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO5 - Identify the results of innovation.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO5 - Identify the results of innovation.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO5 - Identify the results of innovation.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO5 - Identify the results of innovation.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO5 - Identify the results of innovation.

19204115/CELL CULTURES
    LO5 - Identify the results of innovation.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO5 - Identify the results of innovation.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO6Analyze the risks and benefits of innovation.
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

19204001/MATHEMATICS
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

19204002/PHYSICS
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

19204004/STATISTICS
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

19204005/BIOLOGY
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

19204007/GENETICS
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

19204115/CELL CULTURES
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO6 - Analyze the risks and benefits of innovation.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO7Be aware of who is affected by innovation and how.
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

19204001/MATHEMATICS
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

19204002/PHYSICS
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

19204004/STATISTICS
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

19204005/BIOLOGY
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

19204007/GENETICS
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

19204115/CELL CULTURES
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO7 - Be aware of who is affected by innovation and how.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO8Find new methods for doing things.
    LO8 - Find new methods for doing things.

19204001/MATHEMATICS
    LO8 - Find new methods for doing things.

19204002/PHYSICS
    LO8 - Find new methods for doing things.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO8 - Find new methods for doing things.

19204004/STATISTICS
    LO8 - Find new methods for doing things.

19204005/BIOLOGY
    LO8 - Find new methods for doing things.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO8 - Find new methods for doing things.

19204007/GENETICS
    LO8 - Find new methods for doing things.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO8 - Find new methods for doing things.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO8 - Find new methods for doing things.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO8 - Find new methods for doing things.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO8 - Find new methods for doing things.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO8 - Find new methods for doing things.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO8 - Find new methods for doing things.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO8 - Find new methods for doing things.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO8 - Find new methods for doing things.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO8 - Find new methods for doing things.

19204115/CELL CULTURES
    LO8 - Find new methods for doing things.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO8 - Find new methods for doing things.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO9Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

19204001/MATHEMATICS
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

19204002/PHYSICS
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

19204004/STATISTICS
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

19204005/BIOLOGY
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

19204007/GENETICS
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

19204115/CELL CULTURES
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO9 - Put forward new ideas, opportunities or solutions to familiar problems and/or processes.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO10Analyze the risks and benefits of innovation.
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

19204001/MATHEMATICS
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

19204002/PHYSICS
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

19204004/STATISTICS
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

19204005/BIOLOGY
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

19204007/GENETICS
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

19204115/CELL CULTURES
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO10 - Analyze the risks and benefits of innovation.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO11Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

19204001/MATHEMATICS
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

19204002/PHYSICS
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

19204004/STATISTICS
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

19204005/BIOLOGY
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

19204007/GENETICS
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

19204115/CELL CULTURES
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO11 - Identify things that need to be improved in complex situations and contexts.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO12Reflect on the causes and the purposes of innovation.
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

19204001/MATHEMATICS
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

19204002/PHYSICS
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

19204004/STATISTICS
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

19204005/BIOLOGY
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

19204007/GENETICS
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

19204115/CELL CULTURES
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO12 - Reflect on the causes and the purposes of innovation.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO13Find new methods for doing things.
    LO13 - Find new methods for doing things.

19204001/MATHEMATICS
    LO13 - Find new methods for doing things.

19204002/PHYSICS
    LO13 - Find new methods for doing things.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO13 - Find new methods for doing things.

19204004/STATISTICS
    LO13 - Find new methods for doing things.

19204005/BIOLOGY
    LO13 - Find new methods for doing things.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO13 - Find new methods for doing things.

19204007/GENETICS
    LO13 - Find new methods for doing things.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO13 - Find new methods for doing things.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO13 - Find new methods for doing things.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO13 - Find new methods for doing things.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO13 - Find new methods for doing things.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO13 - Find new methods for doing things.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO13 - Find new methods for doing things.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO13 - Find new methods for doing things.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO13 - Find new methods for doing things.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO13 - Find new methods for doing things.

19204115/CELL CULTURES
    LO13 - Find new methods for doing things.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO13 - Find new methods for doing things.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO14Design new products and processes, and analyze risks and benefits.
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

19204001/MATHEMATICS
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

19204002/PHYSICS
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

19204004/STATISTICS
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

19204005/BIOLOGY
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

19204007/GENETICS
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

19204115/CELL CULTURES
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO14 - Design new products and processes, and analyze risks and benefits.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO15Apply innovative techniques and obtain results.
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

19204001/MATHEMATICS
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

19204002/PHYSICS
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

19204004/STATISTICS
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

19204005/BIOLOGY
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

19204007/GENETICS
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

19204115/CELL CULTURES
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO15 - Apply innovative techniques and obtain results.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
B4Autonomy, responsibility and initiative
LO1Manage and organize their work and time as scheduled.
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

19204001/MATHEMATICS
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

19204002/PHYSICS
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

19204004/STATISTICS
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

19204005/BIOLOGY
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

19204007/GENETICS
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

19204115/CELL CULTURES
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO1 - Manage and organize their work and time as scheduled.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO2Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

19204001/MATHEMATICS
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

19204002/PHYSICS
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

19204004/STATISTICS
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

19204005/BIOLOGY
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

19204007/GENETICS
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

19204115/CELL CULTURES
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO2 - Do the work planned in accordance with the quality criteria provided.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO3Present results before the stipulated deadlines.
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

19204001/MATHEMATICS
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

19204002/PHYSICS
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

19204004/STATISTICS
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

19204005/BIOLOGY
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

19204007/GENETICS
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

19204115/CELL CULTURES
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO3 - Present results before the stipulated deadlines.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO4Use data to take correct decisions.
    LO4 - Use data to take correct decisions.

19204001/MATHEMATICS
    LO4 - Use data to take correct decisions.

19204002/PHYSICS
    LO4 - Use data to take correct decisions.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO4 - Use data to take correct decisions.

19204004/STATISTICS
    LO4 - Use data to take correct decisions.

19204005/BIOLOGY
    LO4 - Use data to take correct decisions.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO4 - Use data to take correct decisions.

19204007/GENETICS
    LO4 - Use data to take correct decisions.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO4 - Use data to take correct decisions.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO4 - Use data to take correct decisions.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO4 - Use data to take correct decisions.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO4 - Use data to take correct decisions.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO4 - Use data to take correct decisions.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO4 - Use data to take correct decisions.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO4 - Use data to take correct decisions.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO4 - Use data to take correct decisions.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO4 - Use data to take correct decisions.

19204115/CELL CULTURES
    LO4 - Use data to take correct decisions.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO4 - Use data to take correct decisions.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO5Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

19204001/MATHEMATICS
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

19204002/PHYSICS
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

19204004/STATISTICS
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

19204005/BIOLOGY
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

19204007/GENETICS
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

19204115/CELL CULTURES
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO5 - Recognize the good and bad points of their approach to a particular task.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO7Suggest ways of improving the quality of work.
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

19204001/MATHEMATICS
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

19204002/PHYSICS
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

19204004/STATISTICS
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

19204005/BIOLOGY
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

19204007/GENETICS
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

19204115/CELL CULTURES
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO7 - Suggest ways of improving the quality of work.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO8Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

19204001/MATHEMATICS
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

19204002/PHYSICS
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

19204004/STATISTICS
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

19204005/BIOLOGY
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

19204007/GENETICS
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

19204115/CELL CULTURES
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO8 - Present results in the appropriate way in accordance with the bibliography provided and before the
deadline.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO9Take correct decisions confidently, consistently and systematically.
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

19204001/MATHEMATICS
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

19204002/PHYSICS
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

19204004/STATISTICS
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

19204005/BIOLOGY
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

19204007/GENETICS
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

19204115/CELL CULTURES
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO9 - Take correct decisions confidently, consistently and systematically.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO10Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

19204001/MATHEMATICS
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

19204002/PHYSICS
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

19204004/STATISTICS
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

19204005/BIOLOGY
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

19204007/GENETICS
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

19204115/CELL CULTURES
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO10 - Analyze their limitations and the chances they have of carrying out the task/job.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO11Decide how to manage and organize work and time.
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

19204001/MATHEMATICS
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

19204002/PHYSICS
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

19204004/STATISTICS
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

19204005/BIOLOGY
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

19204007/GENETICS
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

19204115/CELL CULTURES
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO11 - Decide how to manage and organize work and time.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO12Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

19204001/MATHEMATICS
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

19204002/PHYSICS
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

19204004/STATISTICS
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

19204005/BIOLOGY
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

19204007/GENETICS
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

19204115/CELL CULTURES
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO12 - Decide how to do a particular job so that it is of the highest quality possible.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO13Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

19204001/MATHEMATICS
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

19204002/PHYSICS
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

19204004/STATISTICS
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

19204005/BIOLOGY
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

19204007/GENETICS
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

19204115/CELL CULTURES
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO13 - Decide what needs to be done for a particular job/project and do it according to schedule.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO14Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

19204001/MATHEMATICS
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

19204002/PHYSICS
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

19204004/STATISTICS
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

19204005/BIOLOGY
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

19204007/GENETICS
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

19204115/CELL CULTURES
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO14 - Take correct decisions at key moments confidently, consistently and systematically.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO15Reflect on their learning process and learning needs.
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

19204001/MATHEMATICS
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

19204002/PHYSICS
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

19204004/STATISTICS
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

19204005/BIOLOGY
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

19204007/GENETICS
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

19204115/CELL CULTURES
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO15 - Reflect on their learning process and learning needs.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
B5Teamwork, collaboration and sharing of responsibility
LO1Identify the group’s objectives as their own.
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

19204001/MATHEMATICS
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

19204002/PHYSICS
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

19204004/STATISTICS
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

19204005/BIOLOGY
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

19204007/GENETICS
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

19204115/CELL CULTURES
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO1 - Identify the group’s objectives as their own.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO2Help to define, organize and distribute the group’s tasks.
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

19204001/MATHEMATICS
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

19204002/PHYSICS
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

19204004/STATISTICS
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

19204005/BIOLOGY
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

19204007/GENETICS
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

19204115/CELL CULTURES
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO2 - Help to define, organize and distribute the group’s tasks.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO3Participate actively and share information, knowledge and experience.
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

19204001/MATHEMATICS
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

19204002/PHYSICS
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

19204004/STATISTICS
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

19204005/BIOLOGY
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

19204007/GENETICS
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

19204115/CELL CULTURES
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO3 - Participate actively and share information, knowledge and experience.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO4Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

19204001/MATHEMATICS
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

19204002/PHYSICS
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

19204004/STATISTICS
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

19204005/BIOLOGY
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

19204007/GENETICS
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

19204115/CELL CULTURES
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO4 - Finish the tasks assigned to them in the time allowed and with the resources available.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO5Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

19204001/MATHEMATICS
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

19204002/PHYSICS
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

19204004/STATISTICS
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

19204005/BIOLOGY
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

19204007/GENETICS
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

19204115/CELL CULTURES
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO5 - Bear in mind the opinions of others and give constructive feedback.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO6Accept and comply with the rules of the group.
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

19204001/MATHEMATICS
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

19204002/PHYSICS
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

19204004/STATISTICS
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

19204005/BIOLOGY
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

19204007/GENETICS
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

19204115/CELL CULTURES
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO6 - Accept and comply with the rules of the group.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO7Help to draw up and apply the team’s work processes.
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

19204001/MATHEMATICS
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

19204002/PHYSICS
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

19204004/STATISTICS
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

19204005/BIOLOGY
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

19204007/GENETICS
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

19204115/CELL CULTURES
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO7 - Help to draw up and apply the team’s work processes.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO8Act constructively to deal with any conflicts in the team.
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

19204001/MATHEMATICS
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

19204002/PHYSICS
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

19204004/STATISTICS
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

19204005/BIOLOGY
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

19204007/GENETICS
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

19204115/CELL CULTURES
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO8 - Act constructively to deal with any conflicts in the team.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO9Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

19204001/MATHEMATICS
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

19204002/PHYSICS
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

19204004/STATISTICS
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

19204005/BIOLOGY
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

19204007/GENETICS
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

19204115/CELL CULTURES
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO9 - Ensure that the way they communicate and relate to others contributes to the cohesion of the group.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO10Take an interest in the importance of the group’s activity.
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

19204001/MATHEMATICS
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

19204002/PHYSICS
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

19204004/STATISTICS
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

19204005/BIOLOGY
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

19204007/GENETICS
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

19204115/CELL CULTURES
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO10 - Take an interest in the importance of the group’s activity.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO11Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

19204001/MATHEMATICS
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

19204002/PHYSICS
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

19204004/STATISTICS
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

19204005/BIOLOGY
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

19204007/GENETICS
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

19204115/CELL CULTURES
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO11 - Take active part in planning the work of the team, and in distributing the tasks and the deadlines.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO12Direct meetings effectively.
    LO12 - Direct meetings effectively.

19204001/MATHEMATICS
    LO12 - Direct meetings effectively.

19204002/PHYSICS
    LO12 - Direct meetings effectively.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO12 - Direct meetings effectively.

19204004/STATISTICS
    LO12 - Direct meetings effectively.

19204005/BIOLOGY
    LO12 - Direct meetings effectively.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO12 - Direct meetings effectively.

19204007/GENETICS
    LO12 - Direct meetings effectively.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO12 - Direct meetings effectively.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO12 - Direct meetings effectively.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO12 - Direct meetings effectively.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO12 - Direct meetings effectively.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO12 - Direct meetings effectively.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO12 - Direct meetings effectively.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO12 - Direct meetings effectively.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO12 - Direct meetings effectively.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO12 - Direct meetings effectively.

19204115/CELL CULTURES
    LO12 - Direct meetings effectively.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO12 - Direct meetings effectively.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO13Propose ambitious, clearly defined goals to the group.
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

19204001/MATHEMATICS
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

19204002/PHYSICS
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

19204004/STATISTICS
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

19204005/BIOLOGY
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

19204007/GENETICS
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

19204115/CELL CULTURES
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO13 - Propose ambitious, clearly defined goals to the group.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO14Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

19204001/MATHEMATICS
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

19204002/PHYSICS
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

19204004/STATISTICS
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

19204005/BIOLOGY
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

19204007/GENETICS
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

19204115/CELL CULTURES
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO14 - Help to manage the differences, disagreements and conflicts that arise in the group in a positive
manner.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
B6Clear and effective communication of information, ideas, problems and solutions in public or a
specific technical field
LO1Intervene effectively and convey relevant information.
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

19204001/MATHEMATICS
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

19204002/PHYSICS
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

19204004/STATISTICS
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

19204005/BIOLOGY
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

19204007/GENETICS
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

19204115/CELL CULTURES
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO1 - Intervene effectively and convey relevant information.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO2Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

19204001/MATHEMATICS
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

19204002/PHYSICS
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

19204004/STATISTICS
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

19204005/BIOLOGY
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

19204007/GENETICS
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

19204115/CELL CULTURES
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO2 - Control their nerves sufficiently to be able to express themselves in public.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO3Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

19204001/MATHEMATICS
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

19204002/PHYSICS
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

19204004/STATISTICS
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

19204005/BIOLOGY
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

19204007/GENETICS
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

19204115/CELL CULTURES
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO3 - Structure their presentations and comply with any requirements should there be any.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO4Use other media to support the message of their presentations.
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

19204001/MATHEMATICS
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

19204002/PHYSICS
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

19204004/STATISTICS
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

19204005/BIOLOGY
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

19204007/GENETICS
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

19204115/CELL CULTURES
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO4 - Use other media to support the message of their presentations.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO5Reply to the questions that they are asked.
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

19204001/MATHEMATICS
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

19204002/PHYSICS
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

19204004/STATISTICS
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

19204005/BIOLOGY
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

19204007/GENETICS
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

19204115/CELL CULTURES
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO5 - Reply to the questions that they are asked.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO6Volunteer to make the necessary presentations in public.
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

19204001/MATHEMATICS
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

19204002/PHYSICS
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

19204004/STATISTICS
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

19204005/BIOLOGY
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

19204007/GENETICS
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

19204115/CELL CULTURES
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO6 - Volunteer to make the necessary presentations in public.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO7Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

19204001/MATHEMATICS
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

19204002/PHYSICS
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

19204004/STATISTICS
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

19204005/BIOLOGY
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

19204007/GENETICS
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

19204115/CELL CULTURES
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO7 - Understand that non-verbal language is appropriate to verbal discourse.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO8Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

19204001/MATHEMATICS
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

19204002/PHYSICS
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

19204004/STATISTICS
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

19204005/BIOLOGY
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

19204007/GENETICS
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

19204115/CELL CULTURES
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO8 - Plan their communications: generate ideas, search for information, select and order the information,
make schemes, determine the type of audience and the objectives of the communication, etc.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO9Make interesting and persuasive presentations.
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

19204001/MATHEMATICS
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

19204002/PHYSICS
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

19204004/STATISTICS
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

19204005/BIOLOGY
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

19204007/GENETICS
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

19204115/CELL CULTURES
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO9 - Make interesting and persuasive presentations.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO10Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

19204001/MATHEMATICS
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

19204002/PHYSICS
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

19204004/STATISTICS
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

19204005/BIOLOGY
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

19204007/GENETICS
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

19204115/CELL CULTURES
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO10 - Analyze, appraise and respond to the questions they are asked during an oral presentation.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO11Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

19204001/MATHEMATICS
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

19204002/PHYSICS
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

19204004/STATISTICS
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

19204005/BIOLOGY
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

19204007/GENETICS
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

19204115/CELL CULTURES
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO11 - Draft documents with the appropriate format, content, structure, language accuracy and register, and
illustrate concepts using the appropriate conventions: formats, titles, footnotes, captions, etc.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO12Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

19204001/MATHEMATICS
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

19204002/PHYSICS
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

19204004/STATISTICS
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

19204005/BIOLOGY
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

19204006/CELL BIOLOGY
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

19204007/GENETICS
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

19204103/BIOCOMPUTING
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

19204106/ENZYMOLOGY
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

19204112/MICROBIOLOGY
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

19204115/CELL CULTURES
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO12 - Prepare their presentations and use a variety of presentation strategies (audiovisual support, eye
contact, voice, gesture, time, etc.).

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO13Adapt their arguments to different groups and/or situations.
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

19204001/MATHEMATICS
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

19204002/PHYSICS
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

19204004/STATISTICS
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

19204005/BIOLOGY
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

19204007/GENETICS
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

19204115/CELL CULTURES
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO13 - Adapt their arguments to different groups and/or situations.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO14Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

19204001/MATHEMATICS
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

19204002/PHYSICS
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

19204004/STATISTICS
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

19204005/BIOLOGY
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

19204007/GENETICS
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

19204115/CELL CULTURES
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO14 - Encourage their audiences to participate and ask constructive questions to stimulate dialogue.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO15Adapt the form of their message to different situations.
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

19204001/MATHEMATICS
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

19204002/PHYSICS
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

19204004/STATISTICS
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

19204005/BIOLOGY
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

19204007/GENETICS
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

19204115/CELL CULTURES
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO15 - Adapt the form of their message to different situations.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
B7Sensitivity to environmental issues
LO1Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible
    LO1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

19204001/MATHEMATICS
    LO1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

19204002/PHYSICS
    LO1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

19204004/STATISTICS
    LO1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

19204005/BIOLOGY
    LO1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

19204006/CELL BIOLOGY
    LO1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

19204007/GENETICS
    LO1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

19204103/BIOCOMPUTING
    LO1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

19204106/ENZYMOLOGY
    LO1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

19204112/MICROBIOLOGY
    LO1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

19204115/CELL CULTURES
    LO1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO1 - Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO2Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

19204001/MATHEMATICS
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

19204002/PHYSICS
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

19204004/STATISTICS
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

19204005/BIOLOGY
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

19204007/GENETICS
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

19204115/CELL CULTURES
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO2 - Be aware of the various approaches to sustainable development and understand their social, economic
and environmental implications, bearing in mind political and ideological positions.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO3Identify the problems and consequences of sustainable development.
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

19204001/MATHEMATICS
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

19204002/PHYSICS
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

19204004/STATISTICS
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

19204005/BIOLOGY
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

19204007/GENETICS
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

19204115/CELL CULTURES
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO3 - Identify the problems and consequences of sustainable development.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO5Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

19204001/MATHEMATICS
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

19204002/PHYSICS
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

19204004/STATISTICS
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

19204005/BIOLOGY
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

19204007/GENETICS
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

19204115/CELL CULTURES
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO5 - Acquire the skills and attitudes required to integrate the concept of sustainable development into
decision taking.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO6Solve problems taking into account sustainable development and its implications.
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

19204001/MATHEMATICS
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

19204002/PHYSICS
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

19204004/STATISTICS
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

19204005/BIOLOGY
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

19204007/GENETICS
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

19204108/ANIMAL AND PLANT BIOLOGY
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

19204111/THERMODYNAMICS AND KINETICS
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

19204112/MICROBIOLOGY
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

19204115/CELL CULTURES
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

19204116/ANALYTICAL AND INSTRUMENTAL CHEMISTRY
    LO6 - Solve problems taking into account sustainable development and its implications.

19204118/BIOCHEMICAL ENGINEERING
 LO7Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

19204001/MATHEMATICS
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

19204002/PHYSICS
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

19204003/GENERAL CHEMISTRY
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

19204004/STATISTICS
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

19204005/BIOLOGY
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

19204006/CELL BIOLOGY
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

19204007/GENETICS
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

19204008/BIOCHEMISTRY
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

19204101/ORGANIC CHEMISTRY
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

19204102/GENE EXPRESSION AND REPLICATION
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

19204103/BIOCOMPUTING
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

19204106/ENZYMOLOGY
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and environmental dimensions.

19204107/STRUCTURE AND FUNCTION OF BIOMOLECULES
    LO7 - Ensure that their studies and projects have social, economic and