2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
 
 
Grau d'Enologia (2009)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
19214005 BIOLOGIA Primer
Formació bàsica 6
19214004 ESTADÍSTICA Primer
Formació bàsica 6
19214001 MATEMÀTIQUES Primer
Formació bàsica 9
19214006 BIOLOGIA CEL·LULAR Segon
Formació bàsica 6
19214008 BIOQUÍMICA Segon
Formació bàsica 6
19214002 FÍSICA Segon
Formació bàsica 9
19214007 GENÈTICA Segon
Formació bàsica 6
19214003 QUÍMICA Anual
Formació bàsica 12
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
19214106 EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES Primer
Obligatòria 3
19214120 MICROBIOLOGIA Primer
Obligatòria 6
19214102 QUÍMICA ENOLÒGICA Primer
Obligatòria 6
19214107 VITICULTURA Primer
Obligatòria 6
19214113 ENOLOGIA GENERAL I Segon
Obligatòria 6
19214111 MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I Segon
Obligatòria 9
19214121 OPERACIONS BÀSIQUES Segon
Obligatòria 6
19214101 ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I Anual
Obligatòria 6
19214114 ANÀLISI SENSORIAL I Anual
Obligatòria 6
19214105 BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA Anual
Obligatòria 6
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
19214125 ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES Primer
Obligatòria 6
19214115 ENOLOGIA GENERAL II Primer
Obligatòria 3
19214112 MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II Primer
Obligatòria 6
19214117 PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA Primer
Obligatòria 6
19214122 ENGINYERIA ENOLÒGICA Segon
Obligatòria 6
19214123 PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI Segon
Obligatòria 3
19214109 PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA Segon
Obligatòria 3
19214118 VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS Segon
Obligatòria 6
19214108 VITICULTURA DE PRECISIÓ Segon
Obligatòria 3
19214103 ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II Anual
Obligatòria 6
19214116 ANÀLISI SENSORIAL II Anual
Obligatòria 6
19214110 PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA Anual
Obligatòria 6
Quart Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
19214126 MARKETING VITIVINÍCOLA Primer
Obligatòria 3
19214401 PRÀCTIQUES EXTERNES Primer
Pràctiques Externes obligatòria 12
19214119 CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS Segon
Obligatòria 6
19214127 CULTURA VITIVINÍCOLA Segon
Obligatòria 5
19214104 GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA Segon
Obligatòria 5
19214124 GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA Segon
Obligatòria 5
19214128 NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA Segon
Obligatòria 3
19214301 TREBALL DE FI DE GRAU Anual
Treball fi de grau 6
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
19214204 CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS Primer
Optativa 3
19214206 EL VI COM ALIMENT Primer
Optativa 3
19214203 TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS Primer
Optativa 3
19214213 BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA Segon
Optativa 3
19214207 CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA Segon
Optativa 3
19214214 CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS Segon
Optativa 3
19214208 MICOLOGIA VITÍCOLA Segon
Optativa 3
19214202 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I Anual
Optativa 3
19214211 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II Anual
Optativa 3