2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
 
 
Primer CursSegon CursTercer CursQuart CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
9
2
1
4
0
0
1
MATEMÀTIQUES
1
9
2
1
4
0
0
2
FÍSICA
1
9
2
1
4
0
0
3
QUÍMICA
1
9
2
1
4
0
0
4
ESTADÍSTICA
1
9
2
1
4
0
0
5
BIOLOGIA
1
9
2
1
4
0
0
6
BIOLOGIA CEL·LULAR
1
9
2
1
4
0
0
7
GENÈTICA
1
9
2
1
4
0
0
8
BIOQUÍMICA
1
9
2
1
4
1
0
1
ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
1
9
2
1
4
1
0
2
QUÍMICA ENOLÒGICA
1
9
2
1
4
1
0
5
BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
1
9
2
1
4
1
0
6
EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
1
9
2
1
4
1
0
7
VITICULTURA
1
9
2
1
4
1
1
1
MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
1
9
2
1
4
1
1
3
ENOLOGIA GENERAL I
1
9
2
1
4
1
1
4
ANÀLISI SENSORIAL I
1
9
2
1
4
1
2
0
MICROBIOLOGIA
1
9
2
1
4
1
2
1
OPERACIONS BÀSIQUES
1
9
2
1
4
1
0
3
ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
1
9
2
1
4
1
0
8
VITICULTURA DE PRECISIÓ
1
9
2
1
4
1
0
9
PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
1
9
2
1
4
1
1
0
PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
1
9
2
1
4
1
1
2
MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
1
9
2
1
4
1
1
5
ENOLOGIA GENERAL II
1
9
2
1
4
1
1
6
ANÀLISI SENSORIAL II
1
9
2
1
4
1
1
7
PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
1
9
2
1
4
1
1
8
VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
1
9
2
1
4
1
2
2
ENGINYERIA ENOLÒGICA
1
9
2
1
4
1
2
3
PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
1
9
2
1
4
1
2
5
ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
1
9
2
1
4
1
0
4
GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
1
9
2
1
4
1
1
9
CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
1
9
2
1
4
1
2
4
GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
1
9
2
1
4
1
2
6
MARKETING VITIVINÍCOLA
1
9
2
1
4
1
2
7
CULTURA VITIVINÍCOLA
1
9
2
1
4
1
2
8
NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
1
9
2
1
4
3
0
1
TREBALL DE FI DE GRAU
1
9
2
1
4
4
0
1
PRÀCTIQUES EXTERNES
1
9
2
1
4
2
0
2
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
1
9
2
1
4
2
0
3
TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
1
9
2
1
4
2
0
4
CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
1
9
2
1
4
2
0
6
EL VI COM ALIMENT
1
9
2
1
4
2
0
7
CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
1
9
2
1
4
2
0
8
MICOLOGIA VITÍCOLA
1
9
2
1
4
2
1
1
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
1
9
2
1
4
2
1
3
BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
1
9
2
1
4
2
1
4
CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
A1Aplicar coneixements bàsics de matemàtiques i física a l'enologia.
RA1Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214002/FÍSICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214003/QUÍMICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214005/BIOLOGIA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214007/GENÈTICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214107/VITICULTURA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA2Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214002/FÍSICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214003/QUÍMICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214005/BIOLOGIA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214007/GENÈTICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214107/VITICULTURA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA3Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214002/FÍSICA
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214003/QUÍMICA
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214005/BIOLOGIA
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214007/GENÈTICA
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214107/VITICULTURA
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA4Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214002/FÍSICA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214003/QUÍMICA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214005/BIOLOGIA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214007/GENÈTICA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214107/VITICULTURA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA5Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.

    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214001/MATEMÀTIQUES
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214002/FÍSICA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214003/QUÍMICA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214004/ESTADÍSTICA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214005/BIOLOGIA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214007/GENÈTICA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214008/BIOQUÍMICA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214107/VITICULTURA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214120/MICROBIOLOGIA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA6Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214002/FÍSICA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214003/QUÍMICA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214005/BIOLOGIA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214007/GENÈTICA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214107/VITICULTURA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA7Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214002/FÍSICA
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214003/QUÍMICA
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214005/BIOLOGIA
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214007/GENÈTICA
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214107/VITICULTURA
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA8Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214002/FÍSICA
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214003/QUÍMICA
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214005/BIOLOGIA
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214007/GENÈTICA
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214107/VITICULTURA
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA9Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214002/FÍSICA
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214003/QUÍMICA
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214005/BIOLOGIA
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214007/GENÈTICA
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214107/VITICULTURA
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA10Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214002/FÍSICA
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214003/QUÍMICA
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214005/BIOLOGIA
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214007/GENÈTICA
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214107/VITICULTURA
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA11Comprendre el concepte d'equació diferencial.
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214002/FÍSICA
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214003/QUÍMICA
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214005/BIOLOGIA
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214007/GENÈTICA
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214107/VITICULTURA
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA12Conèixer el model teòric d'espai vectorial.
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214002/FÍSICA
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214003/QUÍMICA
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214005/BIOLOGIA
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214007/GENÈTICA
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214107/VITICULTURA
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA13Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214002/FÍSICA
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214003/QUÍMICA
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214004/ESTADÍSTICA
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214005/BIOLOGIA
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214007/GENÈTICA
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214008/BIOQUÍMICA
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214107/VITICULTURA
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA14Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214002/FÍSICA
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214003/QUÍMICA
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214005/BIOLOGIA
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214007/GENÈTICA
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214107/VITICULTURA
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA15Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214002/FÍSICA
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214003/QUÍMICA
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214005/BIOLOGIA
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214007/GENÈTICA
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214107/VITICULTURA
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA16Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214002/FÍSICA
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214003/QUÍMICA
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214005/BIOLOGIA
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214007/GENÈTICA
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214107/VITICULTURA
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA17Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214002/FÍSICA
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214003/QUÍMICA
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214005/BIOLOGIA
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214007/GENÈTICA
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214107/VITICULTURA
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA18Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214002/FÍSICA
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214003/QUÍMICA
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214005/BIOLOGIA
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214007/GENÈTICA
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214107/VITICULTURA
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA19Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214002/FÍSICA
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214003/QUÍMICA
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214005/BIOLOGIA
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214007/GENÈTICA
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214107/VITICULTURA
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA20Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214002/FÍSICA
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214003/QUÍMICA
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214005/BIOLOGIA
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214007/GENÈTICA
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214107/VITICULTURA
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA21Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214002/FÍSICA
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214003/QUÍMICA
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214005/BIOLOGIA
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214007/GENÈTICA
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214107/VITICULTURA
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA22Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214002/FÍSICA
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214003/QUÍMICA
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214005/BIOLOGIA
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214007/GENÈTICA
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214107/VITICULTURA
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA23Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214002/FÍSICA
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214003/QUÍMICA
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214005/BIOLOGIA
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214007/GENÈTICA
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214107/VITICULTURA
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA24Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214002/FÍSICA
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214003/QUÍMICA
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214005/BIOLOGIA
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214007/GENÈTICA
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214107/VITICULTURA
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA25Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214002/FÍSICA
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214003/QUÍMICA
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214005/BIOLOGIA
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214007/GENÈTICA
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214107/VITICULTURA
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
A2Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de química general i química orgànica a
l'enologia.
RA1Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214002/FÍSICA
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214003/QUÍMICA
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214005/BIOLOGIA
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214007/GENÈTICA
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214107/VITICULTURA
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA2Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214002/FÍSICA
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214003/QUÍMICA
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214005/BIOLOGIA
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214007/GENÈTICA
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214107/VITICULTURA
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA3Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214002/FÍSICA
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214003/QUÍMICA
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214005/BIOLOGIA
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214007/GENÈTICA
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214107/VITICULTURA
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA4Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214002/FÍSICA
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214003/QUÍMICA
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214004/ESTADÍSTICA
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214005/BIOLOGIA
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214007/GENÈTICA
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214008/BIOQUÍMICA
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214107/VITICULTURA
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA5Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214002/FÍSICA
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214003/QUÍMICA
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214005/BIOLOGIA
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214007/GENÈTICA
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214107/VITICULTURA
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA6Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214002/FÍSICA
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214003/QUÍMICA
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214004/ESTADÍSTICA
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214005/BIOLOGIA
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214007/GENÈTICA
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214008/BIOQUÍMICA
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214107/VITICULTURA
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA7Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214002/FÍSICA
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214003/QUÍMICA
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214005/BIOLOGIA
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214007/GENÈTICA
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214107/VITICULTURA
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA8Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214002/FÍSICA
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214003/QUÍMICA
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214005/BIOLOGIA
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214007/GENÈTICA
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214107/VITICULTURA
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA9Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214002/FÍSICA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214003/QUÍMICA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214005/BIOLOGIA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214007/GENÈTICA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214107/VITICULTURA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA10Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214002/FÍSICA
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214003/QUÍMICA
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214005/BIOLOGIA
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214007/GENÈTICA
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214107/VITICULTURA
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA11Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214002/FÍSICA
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214003/QUÍMICA
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214005/BIOLOGIA
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214007/GENÈTICA
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214107/VITICULTURA
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA12Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214002/FÍSICA
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214003/QUÍMICA
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214005/BIOLOGIA
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214007/GENÈTICA
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214107/VITICULTURA
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA13Reconèixer la nomenclatura i formulació química.
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214002/FÍSICA
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214003/QUÍMICA
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214005/BIOLOGIA
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214007/GENÈTICA
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214107/VITICULTURA
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA14Saber interpretar dades i resultats experimentals.
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214002/FÍSICA
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214003/QUÍMICA
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214005/BIOLOGIA
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214007/GENÈTICA
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214107/VITICULTURA
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA15Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214002/FÍSICA
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214003/QUÍMICA
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214004/ESTADÍSTICA
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214005/BIOLOGIA
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214007/GENÈTICA
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214008/BIOQUÍMICA
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214107/VITICULTURA
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA16Conèixer les bases de la química nuclear.
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214002/FÍSICA
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214003/QUÍMICA
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214005/BIOLOGIA
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214007/GENÈTICA
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214107/VITICULTURA
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA17Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214002/FÍSICA
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214003/QUÍMICA
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214004/ESTADÍSTICA
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214005/BIOLOGIA
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214007/GENÈTICA
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214008/BIOQUÍMICA
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214107/VITICULTURA
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA18Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214002/FÍSICA
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214003/QUÍMICA
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214005/BIOLOGIA
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214007/GENÈTICA
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214107/VITICULTURA
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA19Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214002/FÍSICA
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214003/QUÍMICA
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214004/ESTADÍSTICA
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214005/BIOLOGIA
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214007/GENÈTICA
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214008/BIOQUÍMICA
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214107/VITICULTURA
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
A3Conèixer i comprendre de forma integrada els organismes a nivell molecular, cel•lular i
metabòlic.
RA1Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214002/FÍSICA
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214003/QUÍMICA
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214005/BIOLOGIA
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214007/GENÈTICA
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214107/VITICULTURA
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA2Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214002/FÍSICA
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214003/QUÍMICA
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214004/ESTADÍSTICA
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214005/BIOLOGIA
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214007/GENÈTICA
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214008/BIOQUÍMICA
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214107/VITICULTURA
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA3Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214002/FÍSICA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214003/QUÍMICA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214004/ESTADÍSTICA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214005/BIOLOGIA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214007/GENÈTICA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214008/BIOQUÍMICA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214107/VITICULTURA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA4Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214002/FÍSICA
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214003/QUÍMICA
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214005/BIOLOGIA
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214007/GENÈTICA
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214107/VITICULTURA
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA5Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn

    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214001/MATEMÀTIQUES
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214002/FÍSICA
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214003/QUÍMICA
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214004/ESTADÍSTICA
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214005/BIOLOGIA
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214007/GENÈTICA
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214008/BIOQUÍMICA
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214107/VITICULTURA
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214120/MICROBIOLOGIA
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA6Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214002/FÍSICA
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214003/QUÍMICA
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214004/ESTADÍSTICA
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214005/BIOLOGIA
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214007/GENÈTICA
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214008/BIOQUÍMICA
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214107/VITICULTURA
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA7Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214002/FÍSICA
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214003/QUÍMICA
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214005/BIOLOGIA
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214007/GENÈTICA
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214107/VITICULTURA
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA8Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214002/FÍSICA
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214003/QUÍMICA
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214005/BIOLOGIA
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214007/GENÈTICA
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214107/VITICULTURA
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA9Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214002/FÍSICA
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214003/QUÍMICA
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214005/BIOLOGIA
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214007/GENÈTICA
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214107/VITICULTURA
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA10Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214002/FÍSICA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214003/QUÍMICA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214005/BIOLOGIA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214007/GENÈTICA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214107/VITICULTURA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA11Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214002/FÍSICA
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214003/QUÍMICA
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214005/BIOLOGIA
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214007/GENÈTICA
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214107/VITICULTURA
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA12Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214002/FÍSICA
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214003/QUÍMICA
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214004/ESTADÍSTICA
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214005/BIOLOGIA
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214007/GENÈTICA
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214008/BIOQUÍMICA
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214107/VITICULTURA
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA13Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214002/FÍSICA
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214003/QUÍMICA
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214004/ESTADÍSTICA
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214005/BIOLOGIA
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214007/GENÈTICA
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214008/BIOQUÍMICA
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214107/VITICULTURA
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA14Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214002/FÍSICA
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214003/QUÍMICA
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214005/BIOLOGIA
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214007/GENÈTICA
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214107/VITICULTURA
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA15Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214002/FÍSICA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214003/QUÍMICA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214005/BIOLOGIA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214007/GENÈTICA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214107/VITICULTURA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA16Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214002/FÍSICA
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214003/QUÍMICA
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214005/BIOLOGIA
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214007/GENÈTICA
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214107/VITICULTURA
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA17Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214002/FÍSICA
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214003/QUÍMICA
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214005/BIOLOGIA
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214007/GENÈTICA
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214107/VITICULTURA
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA18Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214002/FÍSICA
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214003/QUÍMICA
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214005/BIOLOGIA
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214007/GENÈTICA
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214107/VITICULTURA
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA19Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214002/FÍSICA
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214003/QUÍMICA
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214004/ESTADÍSTICA
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214005/BIOLOGIA
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214007/GENÈTICA
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214008/BIOQUÍMICA
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214107/VITICULTURA
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA20Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214002/FÍSICA
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214003/QUÍMICA
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214005/BIOLOGIA
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214007/GENÈTICA
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214107/VITICULTURA
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA21Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214002/FÍSICA
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214003/QUÍMICA
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214005/BIOLOGIA
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214007/GENÈTICA
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214107/VITICULTURA
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA22Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214002/FÍSICA
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214003/QUÍMICA
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214005/BIOLOGIA
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214007/GENÈTICA
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214107/VITICULTURA
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA23Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214002/FÍSICA
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214003/QUÍMICA
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214004/ESTADÍSTICA
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214005/BIOLOGIA
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214007/GENÈTICA
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214008/BIOQUÍMICA
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214107/VITICULTURA
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA24Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214002/FÍSICA
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214003/QUÍMICA
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214004/ESTADÍSTICA
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214005/BIOLOGIA
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214007/GENÈTICA
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214008/BIOQUÍMICA
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214107/VITICULTURA
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA25Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214002/FÍSICA
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214003/QUÍMICA
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214004/ESTADÍSTICA
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214005/BIOLOGIA
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214007/GENÈTICA
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214008/BIOQUÍMICA
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214107/VITICULTURA
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA26Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214002/FÍSICA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214003/QUÍMICA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214005/BIOLOGIA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214007/GENÈTICA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214107/VITICULTURA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA27Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214002/FÍSICA
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214003/QUÍMICA
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214005/BIOLOGIA
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214007/GENÈTICA
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214107/VITICULTURA
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA28Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214002/FÍSICA
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214003/QUÍMICA
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214005/BIOLOGIA
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214007/GENÈTICA
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214107/VITICULTURA
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA29Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214002/FÍSICA
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214003/QUÍMICA
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214004/ESTADÍSTICA
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214005/BIOLOGIA
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214007/GENÈTICA
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214008/BIOQUÍMICA
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214107/VITICULTURA
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
A4Controlar el sistema productiu de la matèria primera integrant els coneixements d’edafologia,
climatologia i viticultura.
RA1Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214002/FÍSICA
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214003/QUÍMICA
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214005/BIOLOGIA
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214007/GENÈTICA
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214107/VITICULTURA
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA2Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214002/FÍSICA
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214003/QUÍMICA
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214004/ESTADÍSTICA
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214005/BIOLOGIA
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214007/GENÈTICA
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214008/BIOQUÍMICA
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214107/VITICULTURA
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA3Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214002/FÍSICA
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214003/QUÍMICA
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214005/BIOLOGIA
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214007/GENÈTICA
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214107/VITICULTURA
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA4Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214002/FÍSICA
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214003/QUÍMICA
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214005/BIOLOGIA
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214007/GENÈTICA
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214107/VITICULTURA
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214207/CARACTERITZACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS D'INTERÈS EN ENOLOGIA
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
 RA5Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214002/FÍSICA
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214003/QUÍMICA
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214005/BIOLOGIA
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214007/GENÈTICA
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214107/VITICULTURA
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES