2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
 
 
Primer CursSegon CursTercer CursQuart CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
9
2
1
4
0
0
1
MATEMÀTIQUES
1
9
2
1
4
0
0
2
FÍSICA
1
9
2
1
4
0
0
3
QUÍMICA
1
9
2
1
4
0
0
4
ESTADÍSTICA
1
9
2
1
4
0
0
5
BIOLOGIA
1
9
2
1
4
0
0
6
BIOLOGIA CEL·LULAR
1
9
2
1
4
0
0
7
GENÈTICA
1
9
2
1
4
0
0
8
BIOQUÍMICA
1
9
2
1
4
1
0
1
ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
1
9
2
1
4
1
0
2
QUÍMICA ENOLÒGICA
1
9
2
1
4
1
0
5
BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
1
9
2
1
4
1
0
6
EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
1
9
2
1
4
1
0
7
VITICULTURA
1
9
2
1
4
1
1
1
MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
1
9
2
1
4
1
1
3
ENOLOGIA GENERAL I
1
9
2
1
4
1
1
4
ANÀLISI SENSORIAL I
1
9
2
1
4
1
2
0
MICROBIOLOGIA
1
9
2
1
4
1
2
1
OPERACIONS BÀSIQUES
1
9
2
1
4
1
0
3
ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
1
9
2
1
4
1
0
8
VITICULTURA DE PRECISIÓ
1
9
2
1
4
1
0
9
PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
1
9
2
1
4
1
1
0
PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
1
9
2
1
4
1
1
2
MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
1
9
2
1
4
1
1
5
ENOLOGIA GENERAL II
1
9
2
1
4
1
1
6
ANÀLISI SENSORIAL II
1
9
2
1
4
1
1
7
PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
1
9
2
1
4
1
1
8
VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
1
9
2
1
4
1
2
2
ENGINYERIA ENOLÒGICA
1
9
2
1
4
1
2
3
PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
1
9
2
1
4
1
2
5
ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
1
9
2
1
4
1
0
4
GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
1
9
2
1
4
1
1
9
CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
1
9
2
1
4
1
2
4
GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
1
9
2
1
4
1
2
6
MARKETING VITIVINÍCOLA
1
9
2
1
4
1
2
7
CULTURA VITIVINÍCOLA
1
9
2
1
4
1
2
8
NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
1
9
2
1
4
3
0
1
TREBALL DE FI DE GRAU
1
9
2
1
4
4
0
1
PRÀCTIQUES EXTERNES
1
9
2
1
4
2
0
2
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
1
9
2
1
4
2
0
3
TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
1
9
2
1
4
2
0
4
CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
1
9
2
1
4
2
0
6
EL VI COM ALIMENT
1
9
2
1
4
2
0
8
MICOLOGIA VITÍCOLA
1
9
2
1
4
2
1
1
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
1
9
2
1
4
2
1
3
BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
1
9
2
1
4
2
1
4
CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
1
9
2
1
4
2
1
5
PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
1
9
2
1
4
2
1
6
TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
1
9
2
1
4
2
1
7
CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
A1Aplicar coneixements bàsics de matemàtiques i física a l'enologia.
RA1Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214002/FÍSICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214003/QUÍMICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214005/BIOLOGIA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214007/GENÈTICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214107/VITICULTURA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA2Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214002/FÍSICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214003/QUÍMICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214005/BIOLOGIA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214007/GENÈTICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214107/VITICULTURA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA3Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214002/FÍSICA
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214003/QUÍMICA
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214005/BIOLOGIA
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214007/GENÈTICA
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214107/VITICULTURA
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA4Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214002/FÍSICA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214003/QUÍMICA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214005/BIOLOGIA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214007/GENÈTICA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214107/VITICULTURA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA5Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.

    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214001/MATEMÀTIQUES
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214002/FÍSICA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214003/QUÍMICA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214004/ESTADÍSTICA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214005/BIOLOGIA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214007/GENÈTICA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214008/BIOQUÍMICA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214107/VITICULTURA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214120/MICROBIOLOGIA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA6Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214002/FÍSICA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214003/QUÍMICA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214005/BIOLOGIA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214007/GENÈTICA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214107/VITICULTURA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA7Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214002/FÍSICA
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214003/QUÍMICA
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214005/BIOLOGIA
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214007/GENÈTICA
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214107/VITICULTURA
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA8Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214002/FÍSICA
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214003/QUÍMICA
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214005/BIOLOGIA
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214007/GENÈTICA
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214107/VITICULTURA
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA9Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214002/FÍSICA
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214003/QUÍMICA
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214005/BIOLOGIA
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214007/GENÈTICA
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214107/VITICULTURA
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA10Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214002/FÍSICA
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214003/QUÍMICA
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214005/BIOLOGIA
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214007/GENÈTICA
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214107/VITICULTURA
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA11Comprendre el concepte d'equació diferencial.
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214002/FÍSICA
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214003/QUÍMICA
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214005/BIOLOGIA
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214007/GENÈTICA
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214107/VITICULTURA
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA12Conèixer el model teòric d'espai vectorial.
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214002/FÍSICA
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214003/QUÍMICA
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214005/BIOLOGIA
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214007/GENÈTICA
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214107/VITICULTURA
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA13Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214002/FÍSICA
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214003/QUÍMICA
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214004/ESTADÍSTICA
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214005/BIOLOGIA
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214007/GENÈTICA
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214008/BIOQUÍMICA
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214107/VITICULTURA
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA14Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214002/FÍSICA
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214003/QUÍMICA
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214005/BIOLOGIA
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214007/GENÈTICA
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214107/VITICULTURA
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA15Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214002/FÍSICA
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214003/QUÍMICA
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214005/BIOLOGIA
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214007/GENÈTICA
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214107/VITICULTURA
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA16Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214002/FÍSICA
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214003/QUÍMICA
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214005/BIOLOGIA
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214007/GENÈTICA
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214107/VITICULTURA
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA17Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214002/FÍSICA
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214003/QUÍMICA
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214005/BIOLOGIA
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214007/GENÈTICA
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214107/VITICULTURA
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA18Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214002/FÍSICA
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214003/QUÍMICA
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214005/BIOLOGIA
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214007/GENÈTICA
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214107/VITICULTURA
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA19Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214002/FÍSICA
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214003/QUÍMICA
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214005/BIOLOGIA
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214007/GENÈTICA
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214107/VITICULTURA
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA20Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214002/FÍSICA
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214003/QUÍMICA
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214005/BIOLOGIA
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214007/GENÈTICA
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214107/VITICULTURA
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA21Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214002/FÍSICA
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214003/QUÍMICA
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214005/BIOLOGIA
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214007/GENÈTICA
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214107/VITICULTURA
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA22Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214002/FÍSICA
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214003/QUÍMICA
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214005/BIOLOGIA
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214007/GENÈTICA
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214107/VITICULTURA
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA23Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214002/FÍSICA
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214003/QUÍMICA
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214005/BIOLOGIA
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214007/GENÈTICA
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214107/VITICULTURA
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA24Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214002/FÍSICA
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214003/QUÍMICA
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214005/BIOLOGIA
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214007/GENÈTICA
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214107/VITICULTURA
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA25Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214002/FÍSICA
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214003/QUÍMICA
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214005/BIOLOGIA
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214007/GENÈTICA
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214107/VITICULTURA
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
A2Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de química general i química orgànica a
l'enologia.
RA1Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214002/FÍSICA
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214003/QUÍMICA
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214005/BIOLOGIA
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214007/GENÈTICA
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214107/VITICULTURA
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA2Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214002/FÍSICA
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214003/QUÍMICA
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214005/BIOLOGIA
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214007/GENÈTICA
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214107/VITICULTURA
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA3Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214002/FÍSICA
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214003/QUÍMICA
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214005/BIOLOGIA
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214007/GENÈTICA
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214107/VITICULTURA
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA4Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214002/FÍSICA
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214003/QUÍMICA
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214004/ESTADÍSTICA
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214005/BIOLOGIA
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214007/GENÈTICA
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214008/BIOQUÍMICA
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214107/VITICULTURA
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA5Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214002/FÍSICA
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214003/QUÍMICA
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214005/BIOLOGIA
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214007/GENÈTICA
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214107/VITICULTURA
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA6Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214002/FÍSICA
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214003/QUÍMICA
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214004/ESTADÍSTICA
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214005/BIOLOGIA
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214007/GENÈTICA
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214008/BIOQUÍMICA
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214107/VITICULTURA
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA7Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214002/FÍSICA
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214003/QUÍMICA
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214005/BIOLOGIA
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214007/GENÈTICA
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214107/VITICULTURA
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA8Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214002/FÍSICA
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214003/QUÍMICA
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214005/BIOLOGIA
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214007/GENÈTICA
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214107/VITICULTURA
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA9Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214002/FÍSICA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214003/QUÍMICA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214005/BIOLOGIA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214007/GENÈTICA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214107/VITICULTURA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA10Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214002/FÍSICA
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214003/QUÍMICA
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214005/BIOLOGIA
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214007/GENÈTICA
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214107/VITICULTURA
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA11Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214002/FÍSICA
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214003/QUÍMICA
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214005/BIOLOGIA
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214007/GENÈTICA
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214107/VITICULTURA
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA12Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214002/FÍSICA
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214003/QUÍMICA
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214005/BIOLOGIA
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214007/GENÈTICA
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214107/VITICULTURA
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA13Reconèixer la nomenclatura i formulació química.
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214002/FÍSICA
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214003/QUÍMICA
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214005/BIOLOGIA
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214007/GENÈTICA
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214107/VITICULTURA
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA14Saber interpretar dades i resultats experimentals.
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214002/FÍSICA
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214003/QUÍMICA
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214005/BIOLOGIA
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214007/GENÈTICA
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214107/VITICULTURA
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA15Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214002/FÍSICA
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214003/QUÍMICA
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214004/ESTADÍSTICA
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214005/BIOLOGIA
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214007/GENÈTICA
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214008/BIOQUÍMICA
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214107/VITICULTURA
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA16Conèixer les bases de la química nuclear.
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214002/FÍSICA
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214003/QUÍMICA
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214005/BIOLOGIA
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214007/GENÈTICA
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214107/VITICULTURA
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA17Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214002/FÍSICA
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214003/QUÍMICA
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214004/ESTADÍSTICA
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214005/BIOLOGIA
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214007/GENÈTICA
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214008/BIOQUÍMICA
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214107/VITICULTURA
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA18Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214002/FÍSICA
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214003/QUÍMICA
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214005/BIOLOGIA
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214007/GENÈTICA
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214107/VITICULTURA
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA19Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214002/FÍSICA
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214003/QUÍMICA
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214004/ESTADÍSTICA
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214005/BIOLOGIA
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214007/GENÈTICA
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214008/BIOQUÍMICA
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214107/VITICULTURA
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA20Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214002/FÍSICA
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214003/QUÍMICA
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214004/ESTADÍSTICA
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214005/BIOLOGIA
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214007/GENÈTICA
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214008/BIOQUÍMICA
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214107/VITICULTURA
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA21Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214002/FÍSICA
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214003/QUÍMICA
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214005/BIOLOGIA
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214007/GENÈTICA
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214107/VITICULTURA
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
A3Conèixer i comprendre de forma integrada els organismes a nivell molecular, cel•lular i
metabòlic.
RA1Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214002/FÍSICA
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214003/QUÍMICA
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214005/BIOLOGIA
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214007/GENÈTICA
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214107/VITICULTURA
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA2Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214002/FÍSICA
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214003/QUÍMICA
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214004/ESTADÍSTICA
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214005/BIOLOGIA
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214007/GENÈTICA
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214008/BIOQUÍMICA
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214107/VITICULTURA
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA3Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214002/FÍSICA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214003/QUÍMICA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214004/ESTADÍSTICA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214005/BIOLOGIA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214007/GENÈTICA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214008/BIOQUÍMICA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214107/VITICULTURA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA4Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214002/FÍSICA
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214003/QUÍMICA
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214005/BIOLOGIA
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214007/GENÈTICA
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214107/VITICULTURA
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA5Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn

    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214001/MATEMÀTIQUES
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214002/FÍSICA
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214003/QUÍMICA
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214004/ESTADÍSTICA
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214005/BIOLOGIA
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214007/GENÈTICA
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214008/BIOQUÍMICA
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214107/VITICULTURA
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214120/MICROBIOLOGIA
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA6Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214002/FÍSICA
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214003/QUÍMICA
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214004/ESTADÍSTICA
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214005/BIOLOGIA
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214007/GENÈTICA
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214008/BIOQUÍMICA
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214107/VITICULTURA
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA7Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214002/FÍSICA
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214003/QUÍMICA
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214005/BIOLOGIA
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214007/GENÈTICA
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214107/VITICULTURA
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA8Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214002/FÍSICA
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214003/QUÍMICA
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214005/BIOLOGIA
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214007/GENÈTICA
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214107/VITICULTURA
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA9Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214002/FÍSICA
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214003/QUÍMICA
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214005/BIOLOGIA
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214007/GENÈTICA
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214107/VITICULTURA
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA10Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214002/FÍSICA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214003/QUÍMICA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214005/BIOLOGIA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214007/GENÈTICA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214107/VITICULTURA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA11Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214002/FÍSICA
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214003/QUÍMICA
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214005/BIOLOGIA
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214007/GENÈTICA
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214107/VITICULTURA
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA12Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214002/FÍSICA
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214003/QUÍMICA
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214004/ESTADÍSTICA
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214005/BIOLOGIA
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214007/GENÈTICA
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214008/BIOQUÍMICA
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214107/VITICULTURA
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA13Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214002/FÍSICA
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214003/QUÍMICA
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214004/ESTADÍSTICA
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214005/BIOLOGIA
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214007/GENÈTICA
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214008/BIOQUÍMICA
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214107/VITICULTURA
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA14Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214002/FÍSICA
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214003/QUÍMICA
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214005/BIOLOGIA
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214007/GENÈTICA
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214107/VITICULTURA
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA15Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214002/FÍSICA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214003/QUÍMICA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214005/BIOLOGIA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214007/GENÈTICA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214107/VITICULTURA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA16Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214002/FÍSICA
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214003/QUÍMICA
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214005/BIOLOGIA
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214007/GENÈTICA
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214107/VITICULTURA
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA17Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214002/FÍSICA
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214003/QUÍMICA
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214005/BIOLOGIA
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214007/GENÈTICA
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214107/VITICULTURA
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA18Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214002/FÍSICA
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214003/QUÍMICA
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214005/BIOLOGIA
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214007/GENÈTICA
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214107/VITICULTURA
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA19Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214002/FÍSICA
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214003/QUÍMICA
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214004/ESTADÍSTICA
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214005/BIOLOGIA
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214007/GENÈTICA
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214008/BIOQUÍMICA
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214107/VITICULTURA
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA20Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214002/FÍSICA
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214003/QUÍMICA
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214005/BIOLOGIA
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214007/GENÈTICA
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214107/VITICULTURA
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA21Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214002/FÍSICA
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214003/QUÍMICA
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214005/BIOLOGIA
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214007/GENÈTICA
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214107/VITICULTURA
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA22Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214002/FÍSICA
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214003/QUÍMICA
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214005/BIOLOGIA
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214007/GENÈTICA
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214107/VITICULTURA
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA23Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214002/FÍSICA
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214003/QUÍMICA
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214004/ESTADÍSTICA
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214005/BIOLOGIA
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214007/GENÈTICA
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214008/BIOQUÍMICA
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214107/VITICULTURA
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA24Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214002/FÍSICA
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214003/QUÍMICA
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214004/ESTADÍSTICA
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214005/BIOLOGIA
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214007/GENÈTICA
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214008/BIOQUÍMICA
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214107/VITICULTURA
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA25Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214002/FÍSICA
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214003/QUÍMICA
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214004/ESTADÍSTICA
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214005/BIOLOGIA
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214007/GENÈTICA
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214008/BIOQUÍMICA
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214107/VITICULTURA
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA26Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214002/FÍSICA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214003/QUÍMICA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214005/BIOLOGIA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214007/GENÈTICA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214107/VITICULTURA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA27Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214002/FÍSICA
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214003/QUÍMICA
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214005/BIOLOGIA
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214007/GENÈTICA
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214107/VITICULTURA
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA28Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214002/FÍSICA
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214003/QUÍMICA
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214005/BIOLOGIA
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214007/GENÈTICA
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214107/VITICULTURA
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
 RA29Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214002/FÍSICA
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214003/QUÍMICA
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214004/ESTADÍSTICA
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214005/BIOLOGIA
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214007/GENÈTICA
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214008/BIOQUÍMICA
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214107/VITICULTURA
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214204/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214206/EL VI COM ALIMENT
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214208/MICOLOGIA VITÍCOLA
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214216/TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
A4Controlar el sistema productiu de la matèria primera integrant els coneixements d’edafologia,
climatologia i viticultura.
RA1Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214001/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214002/FÍSICA
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214003/QUÍMICA
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214004/ESTADÍSTICA
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214005/BIOLOGIA
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214007/GENÈTICA
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214008/BIOQUÍMICA
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214101/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214106/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214107/VITICULTURA
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214111/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214113/ENOLOGIA GENERAL I
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214114/ANÀLISI SENSORIAL I
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214120/MICROBIOLOGIA
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214121/OPERACIONS BÀSIQUES
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació