2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
 
 
Primer CursSegon CursTercer CursQuart CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
9
2
1
4
0
0
2
FÍSICA
1
9
2
1
4
1
0
2
QUÍMICA ENOLÒGICA
1
9
2
1
4
1
0
5
BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
1
9
2
1
4
1
0
3
ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
1
9
2
1
4
1
0
8
VITICULTURA DE PRECISIÓ
1
9
2
1
4
1
0
9
PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
1
9
2
1
4
1
1
0
PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
1
9
2
1
4
1
1
2
MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
1
9
2
1
4
1
1
5
ENOLOGIA GENERAL II
1
9
2
1
4
1
1
6
ANÀLISI SENSORIAL II
1
9
2
1
4
1
1
7
PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
1
9
2
1
4
1
1
8
VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
1
9
2
1
4
1
2
2
ENGINYERIA ENOLÒGICA
1
9
2
1
4
1
2
3
PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
1
9
2
1
4
1
2
5
ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
1
9
2
1
4
1
0
4
GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
1
9
2
1
4
1
1
9
CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
1
9
2
1
4
1
2
4
GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
1
9
2
1
4
1
2
6
MARKETING VITIVINÍCOLA
1
9
2
1
4
1
2
7
CULTURA VITIVINÍCOLA
1
9
2
1
4
1
2
8
NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
1
9
2
1
4
3
0
1
TREBALL DE FI DE GRAU
1
9
2
1
4
4
0
1
PRÀCTIQUES EXTERNES
1
9
2
1
4
2
0
2
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
1
9
2
1
4
2
0
3
TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
1
9
2
1
4
2
1
1
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
1
9
2
1
4
2
1
4
CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
1
9
2
1
4
2
1
5
PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
1
9
2
1
4
2
1
6
EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
1
9
2
1
4
2
1
7
CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
1
9
2
1
4
2
1
8
ALIMENTS FERMENTATS
A1Aplicar coneixements bàsics de matemàtiques i física a l'enologia.
RA1Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214002/FÍSICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA2Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214002/FÍSICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA3Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214002/FÍSICA
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA3 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA4Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214002/FÍSICA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA5Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.

    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214002/FÍSICA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA6Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214002/FÍSICA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA6 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA7Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214002/FÍSICA
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA7 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA8Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214002/FÍSICA
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA8 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA9Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214002/FÍSICA
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA9 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA10Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214002/FÍSICA
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA10 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA11Comprendre el concepte d'equació diferencial.
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214002/FÍSICA
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA11 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA12Conèixer el model teòric d'espai vectorial.
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214002/FÍSICA
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA12 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA13Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214002/FÍSICA
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA13 - Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA14Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214002/FÍSICA
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA14 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA15Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214002/FÍSICA
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA15 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA16Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214002/FÍSICA
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA16 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA17Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214002/FÍSICA
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA17 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA18Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214002/FÍSICA
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA18 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA19Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214002/FÍSICA
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA19 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA20Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214002/FÍSICA
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA20 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA21Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214002/FÍSICA
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA21 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA22Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214002/FÍSICA
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA22 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA23Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214002/FÍSICA
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA23 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA24Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214002/FÍSICA
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA24 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA25Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214002/FÍSICA
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA25 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
A2Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de química general i química orgànica a
l'enologia.
RA1Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214002/FÍSICA
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA1 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA2Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214002/FÍSICA
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA2 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA3Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214002/FÍSICA
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA3 - Conèixer la estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions.
Conèixer les bases de la Química nuclear.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA4Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214002/FÍSICA
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA4 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA5Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214002/FÍSICA
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA5 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA6Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214002/FÍSICA
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA6 - Conèixer els constituents del vi i el seu comportament químic durant l'elaboració i criança del
vi

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA7Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214002/FÍSICA
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA7 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA8Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214002/FÍSICA
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA8 - Conèixer i saber aplicar tècniques experimentals bàsiques en el laboratori químic.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA9Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214002/FÍSICA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA9 - Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el
procés d'elaboració de vins i productes derivats.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA10Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214002/FÍSICA
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA10 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA11Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214002/FÍSICA
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA11 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA12Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214002/FÍSICA
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA12 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA13Reconèixer la nomenclatura i formulació química.
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214002/FÍSICA
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA13 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA14Saber interpretar dades i resultats experimentals.
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214002/FÍSICA
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA14 - Saber interpretar dades i resultats experimentals.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA15Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214002/FÍSICA
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA15 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA16Conèixer les bases de la química nuclear.
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214002/FÍSICA
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA16 - Conèixer les bases de la química nuclear.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA17Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214002/FÍSICA
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA17 - Adquirir un sentit crític a la lectura de treballs relacionats amb el temari de l'assignatura

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA18Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214002/FÍSICA
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA18 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA19Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214002/FÍSICA
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA19 - Ser capaç de determinar analíticament la concentració dels compostos del vi

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA20Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214002/FÍSICA
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA20 - Validar adequadament un mètode analític i controlar-ne els resultats

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA21Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214002/FÍSICA
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA21 - Conèixer el tractament estadístic de les dades experimentals, que constitueixen punts bàsics per
a obtenir uns resultats de qualitat.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
A3Conèixer i comprendre de forma integrada els organismes a nivell molecular, cel•lular i
metabòlic.
RA1Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214002/FÍSICA
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA1 - Adquirir competències pràctiques mínimes per poder desenvolupar amb eficiència diferent
tècniques microbiològiques.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA2Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214002/FÍSICA
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA2 - Adquirir habilitats pròpies per al treball en el laboratori bioquímic

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA3Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214002/FÍSICA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA3 - Aplicar els coneixements adquirits per a solucionar casos pràctics

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA4Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214002/FÍSICA
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA4 - Classificar els microorganismes sobre la base dels tècniques descrites.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA5Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn

    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214002/FÍSICA
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA5 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA6Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214002/FÍSICA
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA6 - Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el paper del mateixos en la
humanitat

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA7Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214002/FÍSICA
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA7 - Conèixer i fer servir adequadament el vocabulari i la terminologia pròpies de la Microbiologia
dels microorganismes d'interès industrial.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA8Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214002/FÍSICA
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA8 - Conèixer i responsabilitzar-se sobri el paper del microorganismes en els indústries
agroalimentàries.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA9Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214002/FÍSICA
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA9 - Conèixer els característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques,
metabòliques, etc.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA10Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214002/FÍSICA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA10 - Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA11Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214002/FÍSICA
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA11 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA12Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214002/FÍSICA
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA12 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA13Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214002/FÍSICA
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA13 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA14Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214002/FÍSICA
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA14 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA15Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214002/FÍSICA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA15 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA16Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214002/FÍSICA
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA16 - Descriure l'organització dels éssers viu en cèl·lules, organismes, poblacions i ecosistemes,
així com la seva diversitat i evolució.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA17Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214002/FÍSICA
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA17 - Distingir les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA18Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214002/FÍSICA
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA18 - Donar resposta a problemes en la indústria agroalimentària en els quals s'impliquin els
microorganismes.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA19Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214002/FÍSICA
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA19 - Reconèixer els gens com els elements que contenen la informació del funcionament dels éssers vius
i entendre les lleis de l'herència

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA20Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214002/FÍSICA
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA20 - Saber descriure els tipus de cèl·lules i les seves estructures.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA21Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214002/FÍSICA
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA21 - Saber les bases moleculars de la transmissió dels gens i de la seva expressió.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA22Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214002/FÍSICA
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA22 - Valorar la importància biològica dels processos de replicació, i expressió gènica.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA23Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214002/FÍSICA
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA23 - Comprendre les bases citològiques de l'herència a procariotes i eucariotes

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA24Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214002/FÍSICA
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA24 - Conèixer i fer servir les fonts documentals que tracten els diferents aspectes de l'estudi desl
microorganismes d'interès industrial

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA25Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214002/FÍSICA
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA25 - Controlar i estabilitzar els vins des del punt de vista microbiològic

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA26Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214002/FÍSICA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA26 - Conèixer la biologia molecular de sistemes a les seves vesants de genòmica, transcriptòmica,
proteòmica i metabolòmica.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA27Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214002/FÍSICA
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA27 - Dominar les tècniques de biologia molecular utilitzades per a l'obtenció de vegetals modificats
genèticament, i conèixer les possibilitats d'aplicació de biotecnologia molecular a vegetals.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA28Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214002/FÍSICA
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA28 - Conèixer els criteris per tal de seleccionar possibles cultius iniciadors per la fermentació
alcohòlica i malolàctica.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA29Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214002/FÍSICA
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA29 - Conèixer els principals mètodes de modificació genètica de llevats, bacteris làctics i Vitis
per tal d'aconseguir millores biotecnològiques

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
A4Controlar el sistema productiu de la matèria primera integrant els coneixements d’edafologia,
climatologia i viticultura.
RA1Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214002/FÍSICA
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA2Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214002/FÍSICA
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, utilitzar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA3Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214002/FÍSICA
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA3 - Avaluar i escollir el sistema de protecció fitosanitària més adient per a una determinada
producció vitícola.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA4Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214002/FÍSICA
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA4 - Conèixer els fongs i el seu potencial biològic com organismes fitopatògens.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA5Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214002/FÍSICA
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA5 - Conèixer les conseqüències de les infeccions fúngiques en viticultura, tant sobre la planta com
durant el procés de maduració del raïm.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA6Disposar dels criteris necessaris per prevenir o combatre malalties criptogàmiques.
    RA6 - Disposar dels criteris necessaris per prevenir o combatre malalties criptogàmiques.

19214002/FÍSICA
    RA6 - Disposar dels criteris necessaris per prevenir o combatre malalties criptogàmiques.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA6 - Disposar dels criteris necessaris per prevenir o combatre malalties criptogàmiques.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA6 - Disposar dels criteris necessaris per prevenir o combatre malalties criptogàmiques.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA6 - Disposar dels criteris necessaris per prevenir o combatre malalties criptogàmiques.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA6 - Disposar dels criteris necessaris per prevenir o combatre malalties criptogàmiques.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA6 - Disposar dels criteris necessaris per prevenir o combatre malalties criptogàmiques.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA6 - Disposar dels criteris necessaris per prevenir o combatre malalties criptogàmiques.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA6 - Disposar dels criteris necessaris per prevenir o combatre malalties criptogàmiques.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA6 - Disposar dels criteris necessaris per prevenir o combatre malalties criptogàmiques.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA6 - Disposar dels criteris necessaris per prevenir o combatre malalties criptogàmiques.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA6 - Disposar dels criteris necessaris per prevenir o combatre malalties criptogàmiques.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA6 - Disposar dels criteris necessaris per prevenir o combatre malalties criptogàmiques.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA6 - Disposar dels criteris necessaris per prevenir o combatre malalties criptogàmiques.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA6 - Disposar dels criteris necessaris per prevenir o combatre malalties criptogàmiques.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Disposar dels criteris necessaris per prevenir o combatre malalties criptogàmiques.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA6 - Disposar dels criteris necessaris per prevenir o combatre malalties criptogàmiques.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA6 - Disposar dels criteris necessaris per prevenir o combatre malalties criptogàmiques.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA6 - Disposar dels criteris necessaris per prevenir o combatre malalties criptogàmiques.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA6 - Disposar dels criteris necessaris per prevenir o combatre malalties criptogàmiques.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA6 - Disposar dels criteris necessaris per prevenir o combatre malalties criptogàmiques.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA6 - Disposar dels criteris necessaris per prevenir o combatre malalties criptogàmiques.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Disposar dels criteris necessaris per prevenir o combatre malalties criptogàmiques.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Disposar dels criteris necessaris per prevenir o combatre malalties criptogàmiques.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Disposar dels criteris necessaris per prevenir o combatre malalties criptogàmiques.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA6 - Disposar dels criteris necessaris per prevenir o combatre malalties criptogàmiques.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Disposar dels criteris necessaris per prevenir o combatre malalties criptogàmiques.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA6 - Disposar dels criteris necessaris per prevenir o combatre malalties criptogàmiques.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA6 - Disposar dels criteris necessaris per prevenir o combatre malalties criptogàmiques.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA6 - Disposar dels criteris necessaris per prevenir o combatre malalties criptogàmiques.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA6 - Disposar dels criteris necessaris per prevenir o combatre malalties criptogàmiques.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
A5Participar en la programació i disseny de noves plantacions o modificacions de les existents així
com d'instal•lacions vitivinícoles.
RA1Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214002/FÍSICA
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA1 - Conèixer les tècniques vitícoles de maneig del vinyer en la plantació i les operacions anuals de
manteniment del cultiu i els sistemes adequats per a la protecció sanitària de la vinya amb la
finalitat d'aconseguir la màxima qualitat del raïm.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA2Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos
    RA2 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos

19214002/FÍSICA
    RA2 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA2 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA2 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA2 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA2 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA2 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA2 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA2 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA2 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA2 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA2 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA2 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA2 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA2 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA2 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA2 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA2 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA2 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA2 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA2 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA2 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA2 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA2 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA2 - Adquirir coneixements específics sobre els derivats del vi com vinagres, aiguardents i orujos

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA3Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.
    RA3 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214002/FÍSICA
    RA3 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA3 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA3 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA3 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA3 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA3 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA3 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA3 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA3 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA3 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA3 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA3 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA3 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA3 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA3 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA3 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA3 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA3 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA3 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA3 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA3 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA3 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA3 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA3 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA4Disposar dels coneixements específics sobre la legislació mediambiental del sector vitivinícola i
d'elaboració de subproductes de la vinya i el vi
    RA4 - Disposar dels coneixements específics sobre la legislació mediambiental del sector vitivinícola i
d'elaboració de subproductes de la vinya i el vi

19214002/FÍSICA
    RA4 - Disposar dels coneixements específics sobre la legislació mediambiental del sector vitivinícola i
d'elaboració de subproductes de la vinya i el vi

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA4 - Disposar dels coneixements específics sobre la legislació mediambiental del sector vitivinícola i
d'elaboració de subproductes de la vinya i el vi

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA4 - Disposar dels coneixements específics sobre la legislació mediambiental del sector vitivinícola i
d'elaboració de subproductes de la vinya i el vi

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA4 - Disposar dels coneixements específics sobre la legislació mediambiental del sector vitivinícola i
d'elaboració de subproductes de la vinya i el vi

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA4 - Disposar dels coneixements específics sobre la legislació mediambiental del sector vitivinícola i
d'elaboració de subproductes de la vinya i el vi

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA4 - Disposar dels coneixements específics sobre la legislació mediambiental del sector vitivinícola i
d'elaboració de subproductes de la vinya i el vi

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA4 - Disposar dels coneixements específics sobre la legislació mediambiental del sector vitivinícola i
d'elaboració de subproductes de la vinya i el vi

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA4 - Disposar dels coneixements específics sobre la legislació mediambiental del sector vitivinícola i
d'elaboració de subproductes de la vinya i el vi

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA4 - Disposar dels coneixements específics sobre la legislació mediambiental del sector vitivinícola i
d'elaboració de subproductes de la vinya i el vi

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA4 - Disposar dels coneixements específics sobre la legislació mediambiental del sector vitivinícola i
d'elaboració de subproductes de la vinya i el vi

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA4 - Disposar dels coneixements específics sobre la legislació mediambiental del sector vitivinícola i
d'elaboració de subproductes de la vinya i el vi

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA4 - Disposar dels coneixements específics sobre la legislació mediambiental del sector vitivinícola i
d'elaboració de subproductes de la vinya i el vi

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA4 - Disposar dels coneixements específics sobre la legislació mediambiental del sector vitivinícola i
d'elaboració de subproductes de la vinya i el vi

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA4 - Disposar dels coneixements específics sobre la legislació mediambiental del sector vitivinícola i
d'elaboració de subproductes de la vinya i el vi

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Disposar dels coneixements específics sobre la legislació mediambiental del sector vitivinícola i
d'elaboració de subproductes de la vinya i el vi

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA4 - Disposar dels coneixements específics sobre la legislació mediambiental del sector vitivinícola i
d'elaboració de subproductes de la vinya i el vi

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA4 - Disposar dels coneixements específics sobre la legislació mediambiental del sector vitivinícola i
d'elaboració de subproductes de la vinya i el vi

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA4 - Disposar dels coneixements específics sobre la legislació mediambiental del sector vitivinícola i
d'elaboració de subproductes de la vinya i el vi

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA4 - Disposar dels coneixements específics sobre la legislació mediambiental del sector vitivinícola i
d'elaboració de subproductes de la vinya i el vi

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA4 - Disposar dels coneixements específics sobre la legislació mediambiental del sector vitivinícola i
d'elaboració de subproductes de la vinya i el vi

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA4 - Disposar dels coneixements específics sobre la legislació mediambiental del sector vitivinícola i
d'elaboració de subproductes de la vinya i el vi

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Disposar dels coneixements específics sobre la legislació mediambiental del sector vitivinícola i
d'elaboració de subproductes de la vinya i el vi

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Disposar dels coneixements específics sobre la legislació mediambiental del sector vitivinícola i
d'elaboració de subproductes de la vinya i el vi

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Disposar dels coneixements específics sobre la legislació mediambiental del sector vitivinícola i
d'elaboració de subproductes de la vinya i el vi

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA4 - Disposar dels coneixements específics sobre la legislació mediambiental del sector vitivinícola i
d'elaboració de subproductes de la vinya i el vi

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Disposar dels coneixements específics sobre la legislació mediambiental del sector vitivinícola i
d'elaboració de subproductes de la vinya i el vi

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA4 - Disposar dels coneixements específics sobre la legislació mediambiental del sector vitivinícola i
d'elaboració de subproductes de la vinya i el vi

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA4 - Disposar dels coneixements específics sobre la legislació mediambiental del sector vitivinícola i
d'elaboració de subproductes de la vinya i el vi

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA4 - Disposar dels coneixements específics sobre la legislació mediambiental del sector vitivinícola i
d'elaboració de subproductes de la vinya i el vi

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA4 - Disposar dels coneixements específics sobre la legislació mediambiental del sector vitivinícola i
d'elaboració de subproductes de la vinya i el vi

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA5Disposar dels criteris necessaris per a realitzar la gestió i tractament de residus del sector
vitivinícola.
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar la gestió i tractament de residus del sector
vitivinícola.

19214002/FÍSICA
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar la gestió i tractament de residus del sector
vitivinícola.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar la gestió i tractament de residus del sector
vitivinícola.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar la gestió i tractament de residus del sector
vitivinícola.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar la gestió i tractament de residus del sector
vitivinícola.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar la gestió i tractament de residus del sector
vitivinícola.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar la gestió i tractament de residus del sector
vitivinícola.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar la gestió i tractament de residus del sector
vitivinícola.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar la gestió i tractament de residus del sector
vitivinícola.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar la gestió i tractament de residus del sector
vitivinícola.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar la gestió i tractament de residus del sector
vitivinícola.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar la gestió i tractament de residus del sector
vitivinícola.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar la gestió i tractament de residus del sector
vitivinícola.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar la gestió i tractament de residus del sector
vitivinícola.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar la gestió i tractament de residus del sector
vitivinícola.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar la gestió i tractament de residus del sector
vitivinícola.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar la gestió i tractament de residus del sector
vitivinícola.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar la gestió i tractament de residus del sector
vitivinícola.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar la gestió i tractament de residus del sector
vitivinícola.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar la gestió i tractament de residus del sector
vitivinícola.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar la gestió i tractament de residus del sector
vitivinícola.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar la gestió i tractament de residus del sector
vitivinícola.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar la gestió i tractament de residus del sector
vitivinícola.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar la gestió i tractament de residus del sector
vitivinícola.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar la gestió i tractament de residus del sector
vitivinícola.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar la gestió i tractament de residus del sector
vitivinícola.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar la gestió i tractament de residus del sector
vitivinícola.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar la gestió i tractament de residus del sector
vitivinícola.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar la gestió i tractament de residus del sector
vitivinícola.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar la gestió i tractament de residus del sector
vitivinícola.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA5 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar la gestió i tractament de residus del sector
vitivinícola.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA6Conèixer els beneficis que poden aportar els fongs i les tècniques d’aplicació en viticultura
    RA6 - Conèixer els beneficis que poden aportar els fongs i les tècniques d’aplicació en viticultura

19214002/FÍSICA
    RA6 - Conèixer els beneficis que poden aportar els fongs i les tècniques d’aplicació en viticultura

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA6 - Conèixer els beneficis que poden aportar els fongs i les tècniques d’aplicació en viticultura

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA6 - Conèixer els beneficis que poden aportar els fongs i les tècniques d’aplicació en viticultura

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA6 - Conèixer els beneficis que poden aportar els fongs i les tècniques d’aplicació en viticultura

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA6 - Conèixer els beneficis que poden aportar els fongs i les tècniques d’aplicació en viticultura

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA6 - Conèixer els beneficis que poden aportar els fongs i les tècniques d’aplicació en viticultura

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA6 - Conèixer els beneficis que poden aportar els fongs i les tècniques d’aplicació en viticultura

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA6 - Conèixer els beneficis que poden aportar els fongs i les tècniques d’aplicació en viticultura

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA6 - Conèixer els beneficis que poden aportar els fongs i les tècniques d’aplicació en viticultura

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA6 - Conèixer els beneficis que poden aportar els fongs i les tècniques d’aplicació en viticultura

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA6 - Conèixer els beneficis que poden aportar els fongs i les tècniques d’aplicació en viticultura

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA6 - Conèixer els beneficis que poden aportar els fongs i les tècniques d’aplicació en viticultura

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA6 - Conèixer els beneficis que poden aportar els fongs i les tècniques d’aplicació en viticultura

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA6 - Conèixer els beneficis que poden aportar els fongs i les tècniques d’aplicació en viticultura

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Conèixer els beneficis que poden aportar els fongs i les tècniques d’aplicació en viticultura

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA6 - Conèixer els beneficis que poden aportar els fongs i les tècniques d’aplicació en viticultura

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA6 - Conèixer els beneficis que poden aportar els fongs i les tècniques d’aplicació en viticultura

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA6 - Conèixer els beneficis que poden aportar els fongs i les tècniques d’aplicació en viticultura

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA6 - Conèixer els beneficis que poden aportar els fongs i les tècniques d’aplicació en viticultura

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA6 - Conèixer els beneficis que poden aportar els fongs i les tècniques d’aplicació en viticultura

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA6 - Conèixer els beneficis que poden aportar els fongs i les tècniques d’aplicació en viticultura

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Conèixer els beneficis que poden aportar els fongs i les tècniques d’aplicació en viticultura

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Conèixer els beneficis que poden aportar els fongs i les tècniques d’aplicació en viticultura

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Conèixer els beneficis que poden aportar els fongs i les tècniques d’aplicació en viticultura

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA6 - Conèixer els beneficis que poden aportar els fongs i les tècniques d’aplicació en viticultura

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Conèixer els beneficis que poden aportar els fongs i les tècniques d’aplicació en viticultura

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA6 - Conèixer els beneficis que poden aportar els fongs i les tècniques d’aplicació en viticultura

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA6 - Conèixer els beneficis que poden aportar els fongs i les tècniques d’aplicació en viticultura

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA6 - Conèixer els beneficis que poden aportar els fongs i les tècniques d’aplicació en viticultura

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA6 - Conèixer els beneficis que poden aportar els fongs i les tècniques d’aplicació en viticultura

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA7Disposar dels coneixements necessaris per minimitzar les malalties criptogàmiques durant la
planificació d’una nova plantació.
    RA7 - Disposar dels coneixements necessaris per minimitzar les malalties criptogàmiques durant la
planificació d’una nova plantació.

19214002/FÍSICA
    RA7 - Disposar dels coneixements necessaris per minimitzar les malalties criptogàmiques durant la
planificació d’una nova plantació.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA7 - Disposar dels coneixements necessaris per minimitzar les malalties criptogàmiques durant la
planificació d’una nova plantació.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA7 - Disposar dels coneixements necessaris per minimitzar les malalties criptogàmiques durant la
planificació d’una nova plantació.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA7 - Disposar dels coneixements necessaris per minimitzar les malalties criptogàmiques durant la
planificació d’una nova plantació.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA7 - Disposar dels coneixements necessaris per minimitzar les malalties criptogàmiques durant la
planificació d’una nova plantació.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA7 - Disposar dels coneixements necessaris per minimitzar les malalties criptogàmiques durant la
planificació d’una nova plantació.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA7 - Disposar dels coneixements necessaris per minimitzar les malalties criptogàmiques durant la
planificació d’una nova plantació.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA7 - Disposar dels coneixements necessaris per minimitzar les malalties criptogàmiques durant la
planificació d’una nova plantació.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA7 - Disposar dels coneixements necessaris per minimitzar les malalties criptogàmiques durant la
planificació d’una nova plantació.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA7 - Disposar dels coneixements necessaris per minimitzar les malalties criptogàmiques durant la
planificació d’una nova plantació.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA7 - Disposar dels coneixements necessaris per minimitzar les malalties criptogàmiques durant la
planificació d’una nova plantació.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA7 - Disposar dels coneixements necessaris per minimitzar les malalties criptogàmiques durant la
planificació d’una nova plantació.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA7 - Disposar dels coneixements necessaris per minimitzar les malalties criptogàmiques durant la
planificació d’una nova plantació.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA7 - Disposar dels coneixements necessaris per minimitzar les malalties criptogàmiques durant la
planificació d’una nova plantació.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Disposar dels coneixements necessaris per minimitzar les malalties criptogàmiques durant la
planificació d’una nova plantació.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA7 - Disposar dels coneixements necessaris per minimitzar les malalties criptogàmiques durant la
planificació d’una nova plantació.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA7 - Disposar dels coneixements necessaris per minimitzar les malalties criptogàmiques durant la
planificació d’una nova plantació.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA7 - Disposar dels coneixements necessaris per minimitzar les malalties criptogàmiques durant la
planificació d’una nova plantació.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA7 - Disposar dels coneixements necessaris per minimitzar les malalties criptogàmiques durant la
planificació d’una nova plantació.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA7 - Disposar dels coneixements necessaris per minimitzar les malalties criptogàmiques durant la
planificació d’una nova plantació.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA7 - Disposar dels coneixements necessaris per minimitzar les malalties criptogàmiques durant la
planificació d’una nova plantació.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Disposar dels coneixements necessaris per minimitzar les malalties criptogàmiques durant la
planificació d’una nova plantació.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Disposar dels coneixements necessaris per minimitzar les malalties criptogàmiques durant la
planificació d’una nova plantació.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Disposar dels coneixements necessaris per minimitzar les malalties criptogàmiques durant la
planificació d’una nova plantació.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA7 - Disposar dels coneixements necessaris per minimitzar les malalties criptogàmiques durant la
planificació d’una nova plantació.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Disposar dels coneixements necessaris per minimitzar les malalties criptogàmiques durant la
planificació d’una nova plantació.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA7 - Disposar dels coneixements necessaris per minimitzar les malalties criptogàmiques durant la
planificació d’una nova plantació.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA7 - Disposar dels coneixements necessaris per minimitzar les malalties criptogàmiques durant la
planificació d’una nova plantació.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA7 - Disposar dels coneixements necessaris per minimitzar les malalties criptogàmiques durant la
planificació d’una nova plantació.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA7 - Disposar dels coneixements necessaris per minimitzar les malalties criptogàmiques durant la
planificació d’una nova plantació.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA8Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214002/FÍSICA
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a realitzar el disseny bàsic del procés d'elaboració de vi
i productes derivats.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
A6Participar en programes d'investigació vitivinícola.
RA1Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.
    RA1 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214002/FÍSICA
    RA1 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA1 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA1 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA1 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA1 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA1 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA1 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA1 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA1 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA1 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA1 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA1 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA1 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA1 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA1 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA1 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA1 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA1 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA1 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA1 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA1 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA1 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA1 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA1 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA2Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors
    RA2 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors

19214002/FÍSICA
    RA2 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA2 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA2 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA2 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA2 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA2 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA2 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA2 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA2 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA2 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA2 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA2 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA2 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA2 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA2 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA2 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA2 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA2 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA2 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA2 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA2 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA2 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA2 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA2 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA3Facilitar a l'alumne les eines que el capacitin per a l'interpretació d'articles científics
    RA3 - Facilitar a l'alumne les eines que el capacitin per a l'interpretació d'articles científics

19214002/FÍSICA
    RA3 - Facilitar a l'alumne les eines que el capacitin per a l'interpretació d'articles científics

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA3 - Facilitar a l'alumne les eines que el capacitin per a l'interpretació d'articles científics

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA3 - Facilitar a l'alumne les eines que el capacitin per a l'interpretació d'articles científics

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA3 - Facilitar a l'alumne les eines que el capacitin per a l'interpretació d'articles científics

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA3 - Facilitar a l'alumne les eines que el capacitin per a l'interpretació d'articles científics

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA3 - Facilitar a l'alumne les eines que el capacitin per a l'interpretació d'articles científics

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA3 - Facilitar a l'alumne les eines que el capacitin per a l'interpretació d'articles científics

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA3 - Facilitar a l'alumne les eines que el capacitin per a l'interpretació d'articles científics

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA3 - Facilitar a l'alumne les eines que el capacitin per a l'interpretació d'articles científics

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA3 - Facilitar a l'alumne les eines que el capacitin per a l'interpretació d'articles científics

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA3 - Facilitar a l'alumne les eines que el capacitin per a l'interpretació d'articles científics

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA3 - Facilitar a l'alumne les eines que el capacitin per a l'interpretació d'articles científics

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA3 - Facilitar a l'alumne les eines que el capacitin per a l'interpretació d'articles científics

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA3 - Facilitar a l'alumne les eines que el capacitin per a l'interpretació d'articles científics

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Facilitar a l'alumne les eines que el capacitin per a l'interpretació d'articles científics

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA3 - Facilitar a l'alumne les eines que el capacitin per a l'interpretació d'articles científics

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA3 - Facilitar a l'alumne les eines que el capacitin per a l'interpretació d'articles científics

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA3 - Facilitar a l'alumne les eines que el capacitin per a l'interpretació d'articles científics

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA3 - Facilitar a l'alumne les eines que el capacitin per a l'interpretació d'articles científics

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA3 - Facilitar a l'alumne les eines que el capacitin per a l'interpretació d'articles científics

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA3 - Facilitar a l'alumne les eines que el capacitin per a l'interpretació d'articles científics

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Facilitar a l'alumne les eines que el capacitin per a l'interpretació d'articles científics

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Facilitar a l'alumne les eines que el capacitin per a l'interpretació d'articles científics

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Facilitar a l'alumne les eines que el capacitin per a l'interpretació d'articles científics

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA3 - Facilitar a l'alumne les eines que el capacitin per a l'interpretació d'articles científics

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Facilitar a l'alumne les eines que el capacitin per a l'interpretació d'articles científics

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Facilitar a l'alumne les eines que el capacitin per a l'interpretació d'articles científics

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA3 - Facilitar a l'alumne les eines que el capacitin per a l'interpretació d'articles científics

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA3 - Facilitar a l'alumne les eines que el capacitin per a l'interpretació d'articles científics

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA3 - Facilitar a l'alumne les eines que el capacitin per a l'interpretació d'articles científics

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA4Donar a conèixer a l'alumne el/s programa/es de processat de dades resultants de les tècniques
d'identificació
    RA4 - Donar a conèixer a l'alumne el/s programa/es de processat de dades resultants de les tècniques
d'identificació

19214002/FÍSICA
    RA4 - Donar a conèixer a l'alumne el/s programa/es de processat de dades resultants de les tècniques
d'identificació

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA4 - Donar a conèixer a l'alumne el/s programa/es de processat de dades resultants de les tècniques
d'identificació

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA4 - Donar a conèixer a l'alumne el/s programa/es de processat de dades resultants de les tècniques
d'identificació

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA4 - Donar a conèixer a l'alumne el/s programa/es de processat de dades resultants de les tècniques
d'identificació

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA4 - Donar a conèixer a l'alumne el/s programa/es de processat de dades resultants de les tècniques
d'identificació

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA4 - Donar a conèixer a l'alumne el/s programa/es de processat de dades resultants de les tècniques
d'identificació

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA4 - Donar a conèixer a l'alumne el/s programa/es de processat de dades resultants de les tècniques
d'identificació

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA4 - Donar a conèixer a l'alumne el/s programa/es de processat de dades resultants de les tècniques
d'identificació

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA4 - Donar a conèixer a l'alumne el/s programa/es de processat de dades resultants de les tècniques
d'identificació

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA4 - Donar a conèixer a l'alumne el/s programa/es de processat de dades resultants de les tècniques
d'identificació

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA4 - Donar a conèixer a l'alumne el/s programa/es de processat de dades resultants de les tècniques
d'identificació

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA4 - Donar a conèixer a l'alumne el/s programa/es de processat de dades resultants de les tècniques
d'identificació

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA4 - Donar a conèixer a l'alumne el/s programa/es de processat de dades resultants de les tècniques
d'identificació

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA4 - Donar a conèixer a l'alumne el/s programa/es de processat de dades resultants de les tècniques
d'identificació

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Donar a conèixer a l'alumne el/s programa/es de processat de dades resultants de les tècniques
d'identificació

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA4 - Donar a conèixer a l'alumne el/s programa/es de processat de dades resultants de les tècniques
d'identificació

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA4 - Donar a conèixer a l'alumne el/s programa/es de processat de dades resultants de les tècniques
d'identificació

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA4 - Donar a conèixer a l'alumne el/s programa/es de processat de dades resultants de les tècniques
d'identificació

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA4 - Donar a conèixer a l'alumne el/s programa/es de processat de dades resultants de les tècniques
d'identificació

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA4 - Donar a conèixer a l'alumne el/s programa/es de processat de dades resultants de les tècniques
d'identificació

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA4 - Donar a conèixer a l'alumne el/s programa/es de processat de dades resultants de les tècniques
d'identificació

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Donar a conèixer a l'alumne el/s programa/es de processat de dades resultants de les tècniques
d'identificació

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Donar a conèixer a l'alumne el/s programa/es de processat de dades resultants de les tècniques
d'identificació

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Donar a conèixer a l'alumne el/s programa/es de processat de dades resultants de les tècniques
d'identificació

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA4 - Donar a conèixer a l'alumne el/s programa/es de processat de dades resultants de les tècniques
d'identificació

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Donar a conèixer a l'alumne el/s programa/es de processat de dades resultants de les tècniques
d'identificació

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA4 - Donar a conèixer a l'alumne el/s programa/es de processat de dades resultants de les tècniques
d'identificació

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA4 - Donar a conèixer a l'alumne el/s programa/es de processat de dades resultants de les tècniques
d'identificació

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA4 - Donar a conèixer a l'alumne el/s programa/es de processat de dades resultants de les tècniques
d'identificació

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA4 - Donar a conèixer a l'alumne el/s programa/es de processat de dades resultants de les tècniques
d'identificació

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA5Facilitar a l'alumnat les estratègies que li facilitin l'interpretació de dades científiques
    RA5 - Facilitar a l'alumnat les estratègies que li facilitin l'interpretació de dades científiques

19214002/FÍSICA
    RA5 - Facilitar a l'alumnat les estratègies que li facilitin l'interpretació de dades científiques

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA5 - Facilitar a l'alumnat les estratègies que li facilitin l'interpretació de dades científiques

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA5 - Facilitar a l'alumnat les estratègies que li facilitin l'interpretació de dades científiques

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA5 - Facilitar a l'alumnat les estratègies que li facilitin l'interpretació de dades científiques

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA5 - Facilitar a l'alumnat les estratègies que li facilitin l'interpretació de dades científiques

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA5 - Facilitar a l'alumnat les estratègies que li facilitin l'interpretació de dades científiques

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA5 - Facilitar a l'alumnat les estratègies que li facilitin l'interpretació de dades científiques

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA5 - Facilitar a l'alumnat les estratègies que li facilitin l'interpretació de dades científiques

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA5 - Facilitar a l'alumnat les estratègies que li facilitin l'interpretació de dades científiques

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA5 - Facilitar a l'alumnat les estratègies que li facilitin l'interpretació de dades científiques

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA5 - Facilitar a l'alumnat les estratègies que li facilitin l'interpretació de dades científiques

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA5 - Facilitar a l'alumnat les estratègies que li facilitin l'interpretació de dades científiques

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA5 - Facilitar a l'alumnat les estratègies que li facilitin l'interpretació de dades científiques

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA5 - Facilitar a l'alumnat les estratègies que li facilitin l'interpretació de dades científiques

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Facilitar a l'alumnat les estratègies que li facilitin l'interpretació de dades científiques

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA5 - Facilitar a l'alumnat les estratègies que li facilitin l'interpretació de dades científiques

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA5 - Facilitar a l'alumnat les estratègies que li facilitin l'interpretació de dades científiques

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA5 - Facilitar a l'alumnat les estratègies que li facilitin l'interpretació de dades científiques

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA5 - Facilitar a l'alumnat les estratègies que li facilitin l'interpretació de dades científiques

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA5 - Facilitar a l'alumnat les estratègies que li facilitin l'interpretació de dades científiques

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA5 - Facilitar a l'alumnat les estratègies que li facilitin l'interpretació de dades científiques

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Facilitar a l'alumnat les estratègies que li facilitin l'interpretació de dades científiques

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Facilitar a l'alumnat les estratègies que li facilitin l'interpretació de dades científiques

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Facilitar a l'alumnat les estratègies que li facilitin l'interpretació de dades científiques

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA5 - Facilitar a l'alumnat les estratègies que li facilitin l'interpretació de dades científiques

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Facilitar a l'alumnat les estratègies que li facilitin l'interpretació de dades científiques

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA5 - Facilitar a l'alumnat les estratègies que li facilitin l'interpretació de dades científiques

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA5 - Facilitar a l'alumnat les estratègies que li facilitin l'interpretació de dades científiques

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA5 - Facilitar a l'alumnat les estratègies que li facilitin l'interpretació de dades científiques

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA5 - Facilitar a l'alumnat les estratègies que li facilitin l'interpretació de dades científiques

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA6Disposar dels coneixements necessaris sobre materials d'elaboració (llevats, activadores, enzims,
clarificants...) i processat (suro, roure, barriques ampolles, etiquetes, caixes,).
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris sobre materials d'elaboració (llevats, activadores, enzims,
clarificants...) i processat (suro, roure, barriques ampolles, etiquetes, caixes,).

19214002/FÍSICA
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris sobre materials d'elaboració (llevats, activadores, enzims,
clarificants...) i processat (suro, roure, barriques ampolles, etiquetes, caixes,).

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris sobre materials d'elaboració (llevats, activadores, enzims,
clarificants...) i processat (suro, roure, barriques ampolles, etiquetes, caixes,).

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris sobre materials d'elaboració (llevats, activadores, enzims,
clarificants...) i processat (suro, roure, barriques ampolles, etiquetes, caixes,).

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris sobre materials d'elaboració (llevats, activadores, enzims,
clarificants...) i processat (suro, roure, barriques ampolles, etiquetes, caixes,).

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris sobre materials d'elaboració (llevats, activadores, enzims,
clarificants...) i processat (suro, roure, barriques ampolles, etiquetes, caixes,).

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris sobre materials d'elaboració (llevats, activadores, enzims,
clarificants...) i processat (suro, roure, barriques ampolles, etiquetes, caixes,).

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris sobre materials d'elaboració (llevats, activadores, enzims,
clarificants...) i processat (suro, roure, barriques ampolles, etiquetes, caixes,).

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris sobre materials d'elaboració (llevats, activadores, enzims,
clarificants...) i processat (suro, roure, barriques ampolles, etiquetes, caixes,).

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris sobre materials d'elaboració (llevats, activadores, enzims,
clarificants...) i processat (suro, roure, barriques ampolles, etiquetes, caixes,).

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris sobre materials d'elaboració (llevats, activadores, enzims,
clarificants...) i processat (suro, roure, barriques ampolles, etiquetes, caixes,).

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris sobre materials d'elaboració (llevats, activadores, enzims,
clarificants...) i processat (suro, roure, barriques ampolles, etiquetes, caixes,).

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris sobre materials d'elaboració (llevats, activadores, enzims,
clarificants...) i processat (suro, roure, barriques ampolles, etiquetes, caixes,).

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris sobre materials d'elaboració (llevats, activadores, enzims,
clarificants...) i processat (suro, roure, barriques ampolles, etiquetes, caixes,).

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris sobre materials d'elaboració (llevats, activadores, enzims,
clarificants...) i processat (suro, roure, barriques ampolles, etiquetes, caixes,).

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris sobre materials d'elaboració (llevats, activadores, enzims,
clarificants...) i processat (suro, roure, barriques ampolles, etiquetes, caixes,).

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris sobre materials d'elaboració (llevats, activadores, enzims,
clarificants...) i processat (suro, roure, barriques ampolles, etiquetes, caixes,).

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris sobre materials d'elaboració (llevats, activadores, enzims,
clarificants...) i processat (suro, roure, barriques ampolles, etiquetes, caixes,).

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris sobre materials d'elaboració (llevats, activadores, enzims,
clarificants...) i processat (suro, roure, barriques ampolles, etiquetes, caixes,).

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris sobre materials d'elaboració (llevats, activadores, enzims,
clarificants...) i processat (suro, roure, barriques ampolles, etiquetes, caixes,).

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris sobre materials d'elaboració (llevats, activadores, enzims,
clarificants...) i processat (suro, roure, barriques ampolles, etiquetes, caixes,).

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris sobre materials d'elaboració (llevats, activadores, enzims,
clarificants...) i processat (suro, roure, barriques ampolles, etiquetes, caixes,).

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris sobre materials d'elaboració (llevats, activadores, enzims,
clarificants...) i processat (suro, roure, barriques ampolles, etiquetes, caixes,).

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris sobre materials d'elaboració (llevats, activadores, enzims,
clarificants...) i processat (suro, roure, barriques ampolles, etiquetes, caixes,).

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris sobre materials d'elaboració (llevats, activadores, enzims,
clarificants...) i processat (suro, roure, barriques ampolles, etiquetes, caixes,).

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris sobre materials d'elaboració (llevats, activadores, enzims,
clarificants...) i processat (suro, roure, barriques ampolles, etiquetes, caixes,).

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris sobre materials d'elaboració (llevats, activadores, enzims,
clarificants...) i processat (suro, roure, barriques ampolles, etiquetes, caixes,).

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris sobre materials d'elaboració (llevats, activadores, enzims,
clarificants...) i processat (suro, roure, barriques ampolles, etiquetes, caixes,).

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris sobre materials d'elaboració (llevats, activadores, enzims,
clarificants...) i processat (suro, roure, barriques ampolles, etiquetes, caixes,).

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris sobre materials d'elaboració (llevats, activadores, enzims,
clarificants...) i processat (suro, roure, barriques ampolles, etiquetes, caixes,).

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris sobre materials d'elaboració (llevats, activadores, enzims,
clarificants...) i processat (suro, roure, barriques ampolles, etiquetes, caixes,).

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
A7Ser capaç de fer produir i recol•lectar raïm de qualitat en funció del tipus de producte buscat
i dels imperatius reglamentaris.
RA1Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.
    RA1 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214002/FÍSICA
    RA1 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA1 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA1 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA1 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA1 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA1 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA1 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA1 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA1 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA1 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA1 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA1 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA1 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA1 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA1 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA1 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA1 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA1 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA1 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA1 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA1 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA1 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA1 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA1 - Conèixer les aptituds dels principals porta-empeltats i varietats productores de raïm per a
vinificació.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA2Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, manejar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, manejar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214002/FÍSICA
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, manejar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, manejar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, manejar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, manejar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, manejar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, manejar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, manejar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, manejar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, manejar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, manejar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, manejar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, manejar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, manejar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, manejar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, manejar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, manejar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, manejar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, manejar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, manejar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, manejar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, manejar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, manejar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, manejar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, manejar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, manejar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, manejar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, manejar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, manejar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, manejar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA2 - Conèixer els factors causants d'estrès en el vinyer, les respostes fisiològiques de la planta i
en funció de la seva interpretació, manejar les tècniques vitícoles adequades per a pal·liar
els seus efectes del canvi climàtic

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA3Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.
    RA3 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214002/FÍSICA
    RA3 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA3 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA3 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA3 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA3 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA3 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA3 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA3 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA3 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA3 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA3 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA3 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA3 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA3 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA3 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA3 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA3 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA3 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA3 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA3 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA3 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA3 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA3 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA3 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA4Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.
    RA4 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19214002/FÍSICA
    RA4 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA4 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA4 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA4 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA4 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA4 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA4 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA4 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA4 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA4 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA4 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA4 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA4 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA4 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA4 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA4 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA4 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA4 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA4 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA4 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA4 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA4 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA4 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA4 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA4 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA4 - Disposar de la capacitat d'associar percepcions sensorials amb composició del producte a fi i
efecte de modificar processos, catalogar qualitats i comunicar sensacions.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA5Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.
    RA5 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214002/FÍSICA
    RA5 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA5 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA5 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA5 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA5 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA5 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA5 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA5 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA5 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA5 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA5 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA5 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA5 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA5 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA5 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA5 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA5 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA5 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA5 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA5 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA5 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA5 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA5 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA5 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA5 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA5 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA6Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques químiques i sensorials del
producte i actuar en conseqüència.
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques químiques i sensorials del
producte i actuar en conseqüència.

19214002/FÍSICA
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques químiques i sensorials del
producte i actuar en conseqüència.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques químiques i sensorials del
producte i actuar en conseqüència.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques químiques i sensorials del
producte i actuar en conseqüència.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques químiques i sensorials del
producte i actuar en conseqüència.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques químiques i sensorials del
producte i actuar en conseqüència.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques químiques i sensorials del
producte i actuar en conseqüència.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques químiques i sensorials del
producte i actuar en conseqüència.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques químiques i sensorials del
producte i actuar en conseqüència.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques químiques i sensorials del
producte i actuar en conseqüència.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques químiques i sensorials del
producte i actuar en conseqüència.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques químiques i sensorials del
producte i actuar en conseqüència.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques químiques i sensorials del
producte i actuar en conseqüència.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques químiques i sensorials del
producte i actuar en conseqüència.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques químiques i sensorials del
producte i actuar en conseqüència.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques químiques i sensorials del
producte i actuar en conseqüència.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques químiques i sensorials del
producte i actuar en conseqüència.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques químiques i sensorials del
producte i actuar en conseqüència.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques químiques i sensorials del
producte i actuar en conseqüència.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques químiques i sensorials del
producte i actuar en conseqüència.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques químiques i sensorials del
producte i actuar en conseqüència.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques químiques i sensorials del
producte i actuar en conseqüència.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques químiques i sensorials del
producte i actuar en conseqüència.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques químiques i sensorials del
producte i actuar en conseqüència.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques químiques i sensorials del
producte i actuar en conseqüència.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques químiques i sensorials del
producte i actuar en conseqüència.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques químiques i sensorials del
producte i actuar en conseqüència.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques químiques i sensorials del
producte i actuar en conseqüència.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques químiques i sensorials del
producte i actuar en conseqüència.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques químiques i sensorials del
producte i actuar en conseqüència.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA6 - Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques químiques i sensorials del
producte i actuar en conseqüència.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA7Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214002/FÍSICA
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA7 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir segons l'estat de maduració del raïm, la data de
verema i l'entrada de la mateixa en celler.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA8Disposar dels criteris necessaris per a decidir, controlar i dirigir la verema i l'entrada de la
mateixa en celler.
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir, controlar i dirigir la verema i l'entrada de la
mateixa en celler.

19214002/FÍSICA
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir, controlar i dirigir la verema i l'entrada de la
mateixa en celler.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir, controlar i dirigir la verema i l'entrada de la
mateixa en celler.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir, controlar i dirigir la verema i l'entrada de la
mateixa en celler.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir, controlar i dirigir la verema i l'entrada de la
mateixa en celler.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir, controlar i dirigir la verema i l'entrada de la
mateixa en celler.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir, controlar i dirigir la verema i l'entrada de la
mateixa en celler.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir, controlar i dirigir la verema i l'entrada de la
mateixa en celler.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir, controlar i dirigir la verema i l'entrada de la
mateixa en celler.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir, controlar i dirigir la verema i l'entrada de la
mateixa en celler.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir, controlar i dirigir la verema i l'entrada de la
mateixa en celler.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir, controlar i dirigir la verema i l'entrada de la
mateixa en celler.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir, controlar i dirigir la verema i l'entrada de la
mateixa en celler.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir, controlar i dirigir la verema i l'entrada de la
mateixa en celler.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir, controlar i dirigir la verema i l'entrada de la
mateixa en celler.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir, controlar i dirigir la verema i l'entrada de la
mateixa en celler.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir, controlar i dirigir la verema i l'entrada de la
mateixa en celler.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir, controlar i dirigir la verema i l'entrada de la
mateixa en celler.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir, controlar i dirigir la verema i l'entrada de la
mateixa en celler.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir, controlar i dirigir la verema i l'entrada de la
mateixa en celler.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir, controlar i dirigir la verema i l'entrada de la
mateixa en celler.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir, controlar i dirigir la verema i l'entrada de la
mateixa en celler.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir, controlar i dirigir la verema i l'entrada de la
mateixa en celler.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir, controlar i dirigir la verema i l'entrada de la
mateixa en celler.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir, controlar i dirigir la verema i l'entrada de la
mateixa en celler.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir, controlar i dirigir la verema i l'entrada de la
mateixa en celler.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir, controlar i dirigir la verema i l'entrada de la
mateixa en celler.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir, controlar i dirigir la verema i l'entrada de la
mateixa en celler.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir, controlar i dirigir la verema i l'entrada de la
mateixa en celler.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir, controlar i dirigir la verema i l'entrada de la
mateixa en celler.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA8 - Disposar dels criteris necessaris per a decidir, controlar i dirigir la verema i l'entrada de la
mateixa en celler.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA9Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos, ?)
    RA9 - Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos, ?)

19214002/FÍSICA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos, ?)

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos, ?)

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos, ?)

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA9 - Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos, ?)

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA9 - Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos, ?)

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos, ?)

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos, ?)

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA9 - Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos, ?)

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA9 - Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos, ?)

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA9 - Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos, ?)

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos, ?)

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA9 - Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos, ?)

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos, ?)

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA9 - Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos, ?)

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos, ?)

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos, ?)

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA9 - Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos, ?)

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos, ?)

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos, ?)

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos, ?)

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA9 - Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos, ?)

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos, ?)

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos, ?)

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos, ?)

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA9 - Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos, ?)

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA9 - Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos, ?)

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA9 - Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos, ?)

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA9 - Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos, ?)

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA9 - Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos, ?)

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA9 - Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos, ?)

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA10 Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors.
    RA10 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors.

19214002/FÍSICA
    RA10 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA10 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA10 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA10 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA10 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA10 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA10 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA10 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA10 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA10 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA10 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA10 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA10 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA10 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA10 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA10 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA10 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA10 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA10 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA10 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA10 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA10 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA10 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA10 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA10 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA10 - Planificar el cultiu de precisió per a obtenir una òptima qualitat del raïm, considerant els
factors del mitjà, clima i sòls, i les variacions interanuals. Coneixement de monitoratge en camp
i interpretació de sensors.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA11Aplicar un programa de bones pràctiques fitosanitàries en viticultura
    RA11 - Aplicar un programa de bones pràctiques fitosanitàries en viticultura

19214002/FÍSICA
    RA11 - Aplicar un programa de bones pràctiques fitosanitàries en viticultura

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA11 - Aplicar un programa de bones pràctiques fitosanitàries en viticultura

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA11 - Aplicar un programa de bones pràctiques fitosanitàries en viticultura

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA11 - Aplicar un programa de bones pràctiques fitosanitàries en viticultura

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA11 - Aplicar un programa de bones pràctiques fitosanitàries en viticultura

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA11 - Aplicar un programa de bones pràctiques fitosanitàries en viticultura

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA11 - Aplicar un programa de bones pràctiques fitosanitàries en viticultura

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA11 - Aplicar un programa de bones pràctiques fitosanitàries en viticultura

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA11 - Aplicar un programa de bones pràctiques fitosanitàries en viticultura

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA11 - Aplicar un programa de bones pràctiques fitosanitàries en viticultura

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA11 - Aplicar un programa de bones pràctiques fitosanitàries en viticultura

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA11 - Aplicar un programa de bones pràctiques fitosanitàries en viticultura

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA11 - Aplicar un programa de bones pràctiques fitosanitàries en viticultura

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA11 - Aplicar un programa de bones pràctiques fitosanitàries en viticultura

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Aplicar un programa de bones pràctiques fitosanitàries en viticultura

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA11 - Aplicar un programa de bones pràctiques fitosanitàries en viticultura

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA11 - Aplicar un programa de bones pràctiques fitosanitàries en viticultura

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA11 - Aplicar un programa de bones pràctiques fitosanitàries en viticultura

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA11 - Aplicar un programa de bones pràctiques fitosanitàries en viticultura

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA11 - Aplicar un programa de bones pràctiques fitosanitàries en viticultura

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA11 - Aplicar un programa de bones pràctiques fitosanitàries en viticultura

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Aplicar un programa de bones pràctiques fitosanitàries en viticultura

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Aplicar un programa de bones pràctiques fitosanitàries en viticultura

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA11 - Aplicar un programa de bones pràctiques fitosanitàries en viticultura

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA11 - Aplicar un programa de bones pràctiques fitosanitàries en viticultura

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA11 - Aplicar un programa de bones pràctiques fitosanitàries en viticultura

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA11 - Aplicar un programa de bones pràctiques fitosanitàries en viticultura

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA11 - Aplicar un programa de bones pràctiques fitosanitàries en viticultura

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA11 - Aplicar un programa de bones pràctiques fitosanitàries en viticultura

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA11 - Aplicar un programa de bones pràctiques fitosanitàries en viticultura

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA12Planificar un programa de protecció sanitària en una situació vitícola concreta
    RA12 - Planificar un programa de protecció sanitària en una situació vitícola concreta

19214002/FÍSICA
    RA12 - Planificar un programa de protecció sanitària en una situació vitícola concreta

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA12 - Planificar un programa de protecció sanitària en una situació vitícola concreta

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA12 - Planificar un programa de protecció sanitària en una situació vitícola concreta

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA12 - Planificar un programa de protecció sanitària en una situació vitícola concreta

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA12 - Planificar un programa de protecció sanitària en una situació vitícola concreta

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA12 - Planificar un programa de protecció sanitària en una situació vitícola concreta

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA12 - Planificar un programa de protecció sanitària en una situació vitícola concreta

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA12 - Planificar un programa de protecció sanitària en una situació vitícola concreta

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA12 - Planificar un programa de protecció sanitària en una situació vitícola concreta

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA12 - Planificar un programa de protecció sanitària en una situació vitícola concreta

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA12 - Planificar un programa de protecció sanitària en una situació vitícola concreta

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA12 - Planificar un programa de protecció sanitària en una situació vitícola concreta

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA12 - Planificar un programa de protecció sanitària en una situació vitícola concreta

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA12 - Planificar un programa de protecció sanitària en una situació vitícola concreta

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Planificar un programa de protecció sanitària en una situació vitícola concreta

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA12 - Planificar un programa de protecció sanitària en una situació vitícola concreta

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA12 - Planificar un programa de protecció sanitària en una situació vitícola concreta

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA12 - Planificar un programa de protecció sanitària en una situació vitícola concreta

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA12 - Planificar un programa de protecció sanitària en una situació vitícola concreta

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA12 - Planificar un programa de protecció sanitària en una situació vitícola concreta

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA12 - Planificar un programa de protecció sanitària en una situació vitícola concreta

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Planificar un programa de protecció sanitària en una situació vitícola concreta

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Planificar un programa de protecció sanitària en una situació vitícola concreta

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA12 - Planificar un programa de protecció sanitària en una situació vitícola concreta

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA12 - Planificar un programa de protecció sanitària en una situació vitícola concreta

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA12 - Planificar un programa de protecció sanitària en una situació vitícola concreta

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA12 - Planificar un programa de protecció sanitària en una situació vitícola concreta

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA12 - Planificar un programa de protecció sanitària en una situació vitícola concreta

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA12 - Planificar un programa de protecció sanitària en una situació vitícola concreta

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA12 - Planificar un programa de protecció sanitària en una situació vitícola concreta

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA13Disposar del coneixement suficient de maquinària i equips d'elaboració propis del celler
    RA13 - Disposar del coneixement suficient de maquinària i equips d'elaboració propis del celler

19214002/FÍSICA
    RA13 - Disposar del coneixement suficient de maquinària i equips d'elaboració propis del celler

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA13 - Disposar del coneixement suficient de maquinària i equips d'elaboració propis del celler

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA13 - Disposar del coneixement suficient de maquinària i equips d'elaboració propis del celler

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA13 - Disposar del coneixement suficient de maquinària i equips d'elaboració propis del celler

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA13 - Disposar del coneixement suficient de maquinària i equips d'elaboració propis del celler

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA13 - Disposar del coneixement suficient de maquinària i equips d'elaboració propis del celler

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA13 - Disposar del coneixement suficient de maquinària i equips d'elaboració propis del celler

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA13 - Disposar del coneixement suficient de maquinària i equips d'elaboració propis del celler

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA13 - Disposar del coneixement suficient de maquinària i equips d'elaboració propis del celler

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA13 - Disposar del coneixement suficient de maquinària i equips d'elaboració propis del celler

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA13 - Disposar del coneixement suficient de maquinària i equips d'elaboració propis del celler

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA13 - Disposar del coneixement suficient de maquinària i equips d'elaboració propis del celler

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA13 - Disposar del coneixement suficient de maquinària i equips d'elaboració propis del celler

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA13 - Disposar del coneixement suficient de maquinària i equips d'elaboració propis del celler

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Disposar del coneixement suficient de maquinària i equips d'elaboració propis del celler

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA13 - Disposar del coneixement suficient de maquinària i equips d'elaboració propis del celler

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA13 - Disposar del coneixement suficient de maquinària i equips d'elaboració propis del celler

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA13 - Disposar del coneixement suficient de maquinària i equips d'elaboració propis del celler

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA13 - Disposar del coneixement suficient de maquinària i equips d'elaboració propis del celler

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA13 - Disposar del coneixement suficient de maquinària i equips d'elaboració propis del celler

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA13 - Disposar del coneixement suficient de maquinària i equips d'elaboració propis del celler

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Disposar del coneixement suficient de maquinària i equips d'elaboració propis del celler

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Disposar del coneixement suficient de maquinària i equips d'elaboració propis del celler

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA13 - Disposar del coneixement suficient de maquinària i equips d'elaboració propis del celler

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA13 - Disposar del coneixement suficient de maquinària i equips d'elaboració propis del celler

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA13 - Disposar del coneixement suficient de maquinària i equips d'elaboració propis del celler

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA13 - Disposar del coneixement suficient de maquinària i equips d'elaboració propis del celler

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA13 - Disposar del coneixement suficient de maquinària i equips d'elaboració propis del celler

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA13 - Disposar del coneixement suficient de maquinària i equips d'elaboració propis del celler

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA13 - Disposar del coneixement suficient de maquinària i equips d'elaboració propis del celler

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
A8Ser capaç de realitzar la transformació d'aquest raïm en vi en funció del tipus de producte
buscat, dels imperatius reglamentaris i d'higiene.
RA1Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214002/FÍSICA
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA1 - Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes
implicats en els processos enològics.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA2Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214002/FÍSICA
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA2 - Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de
fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA3Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.
    RA3 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214002/FÍSICA
    RA3 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA3 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA3 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA3 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA3 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA3 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA3 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA3 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA3 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA3 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA3 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS
    RA3 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214122/ENGINYERIA ENOLÒGICA
    RA3 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214123/PRODUCTES DERIVATS DE LA VINYA I DEL VI
    RA3 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214125/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214104/GESTIÓ DE LA QUALITAT DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA3 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214119/CRIANÇA I ENVELLIMENTS DELS VINS
    RA3 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214124/GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE LA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA
    RA3 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214126/MARKETING VITIVINÍCOLA
    RA3 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214127/CULTURA VITIVINÍCOLA
    RA3 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214128/NORMATIVA I LEGISLACIÓ VITIVINÍCOLA
    RA3 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214203/TECNOLOGIA DEL SERVEI DE VINS. HARMONIA DE VINS I MENJARS
    RA3 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214211/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
    RA3 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214214/CONTROL DE LA QUALITAT EN L'ELABORACIÓ DELS VINS ESCUMOSOS
    RA3 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214215/PLANIFICACIÓ I GESTIÓ ENOTURISME
    RA3 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214216/EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI
    RA3 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214217/CREANT VALOR AL MÓN DEL VI
    RA3 - Disposar dels coneixements necessaris per a dirigir els processos de fermentació i vinificació en
funció de la qualitat de la matèria primera i tipologia de vi a elaborar.

19214218/ALIMENTS FERMENTATS
 RA4Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos, ?)
    RA4 - Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos, ?)

19214002/FÍSICA
    RA4 - Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos, ?)

19214102/QUÍMICA ENOLÒGICA
    RA4 - Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos, ?)

19214105/BIOLOGIA I FISIOLOGIA DE LA VINYA
    RA4 - Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos, ?)

19214103/ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA II
    RA4 - Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos, ?)

19214108/VITICULTURA DE PRECISIÓ
    RA4 - Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos, ?)

19214109/PROTECCIÓ SANITÀRIA DE LA VINYA
    RA4 - Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos, ?)

19214110/PRÀCTIQUES INTEGRADES DE VITICULTURA
    RA4 - Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos, ?)

19214112/MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES II
    RA4 - Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos, ?)

19214115/ENOLOGIA GENERAL II
    RA4 - Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos, ?)

19214116/ANÀLISI SENSORIAL II
    RA4 - Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos, ?)

19214117/PRÀCTIQUES INTEGRADES D'ENOLOGIA
    RA4 - Disposar dels coneixements específics necessaris per a l'elaboració de vins especials (espumosos,
vins de criança, generosos, ?)

19214118/VINS ESCUMOSOS I GASIFICATS