2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  CELL BIOLOGY AND GENETICS
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Comentar com serà el desenvolupament de l'assignatura, les metodologies, els continguts, el sistema d'avaluació i les fonts d'informació.
Lecture Explicar els continguts dels diversos temes
Laboratory practicals Pràctiques de laboratori de Biologia Cel.lular per grups de 2
Problem solving, exercises in the classroom Problemes de Genètica, a resoldre en grups de 3
Personal attention Atenció individualitzada de l'alumnat sobre aspectes o dubtes sorgits durant el curs