2019_20
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  GENERAL MICROBIOLOGY
   Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A2 Conèixer el món dels microorganismes, la seva classificació i el seu paper en la humanitat
Conèixer les característiques definitòries dels principals grups microbians: morfològiques, metabòliques, etc.
Conèixer les tècniques d'estudi dels microorganismes
Type B Code Learning outcomes
Type C Code Learning outcomes