2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Grau d'Enologia (2014)
 Assignatures
  MICROBIOLOGIA GENERAL
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura.
Pràctiques a laboratoris Introducció a les normes bàsiques de manipulació de microorganismes.
Presentacions / exposicions Desenvolupament del contingut teòric de l'assignatura.
Seminaris Treball en profunditat d'un tema (monogràfic). Ampliació i relació dels continguts donats a les sessions magistrals. Anàlisi d'un article científic en angles o francès sobre temes relacionats amb microorganismes implicats en processos enològics
Atenció personalitzada Resolució de dubtes sobre els continguts i avaluació de l'assignatura