2017_18
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  GENERAL MICROBIOLOGY
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Presentació de l'assignatura.
Laboratory practicals Introducció a les normes bàsiques de manipulació de microorganismes.
Presentations / expositions Desenvolupament del contingut teòric de l'assignatura.
Seminars Treball en profunditat d'un tema (monogràfic). Ampliació i relació dels continguts donats a les sessions magistrals. Anàlisi d'un article científic en angles o francès sobre temes relacionats amb microorganismes implicats en processos enològics
Personal tuition Resolució de dubtes sobre els continguts i avaluació de l'assignatura