2019_20
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Enología
A A 
castellano 
Grado en Enología (2014)
 Asignaturas
  ESTADÍSTICA
   Resultados de aprendizaje
Tipo A Código Resultados de aprendizaje
 A1 Aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques al tractament de resultats experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals
Formular models d'ajust de resultats experimentals a les funcions teòriques fisicoquímiques
Conèixer les bases dels models de distribució de probabilitat discrets i continus
Aplicar l'estimació matemàtica i els tests estadístics, útils quan s'han de prendre decisions sobre els valors de paràmetres i els seus marges d'error
Utilitzar eines informàtiques per fer el tractament estadístic de dades
Utilitzar eines informàtiques per a resoldre equacions, sistemes d'equacions, integrals i equacions diferencials ordinàries
Tipo B Código Resultados de aprendizaje
Tipo C Código Resultados de aprendizaje