2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Grau d'Enologia (2014)
 Assignatures
  ESTADÍSTICA
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
CE1
1.2 0 1.2
Sessió Magistral
CE1
28 44.8 72.8
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
CE1
28 42 70
Atenció personalitzada
A1
0 0 0
 
Proves objectives de preguntes curtes
A1
3 3 6
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat